Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu este în vigoare de la 20 septembrie 2022. 

Aceasta introduce noi contribuții:

  •  o contribuţie de 2 lei/kg, datorată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare, de către: operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, operatorii economici care importă/achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje;
  • ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepţia celor fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere şi se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează la loc vizibil la punctul de vânzare/desfacere, în vederea informării consumatorilor finali. Sunt exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici, aceştia având obligaţia să le inscripţioneze individual cu sintagma «pungi de uz casnic»; este interzisă comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje la punctul de vânzare/desfacere;
  • o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de către: operatorii economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite în anexa nr. 3, şi cantităţile efectiv valorificate, în limita garanţiei prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei pentru preluarea responsabilităţii pentru gestionarea deşeurilor de anvelope uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de gestionare a deşeurilor de anvelope uzate şi cantităţile efectiv gestionate.

Aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), care gestionează deşeuri de ambalaje, de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare sau salubrizare şi raportează deşeuri pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. v) şi y), precum şi de către persoanele juridice ale căror costuri nete şi/sau costuri de colectare, valorificare, sortare sau raportare sunt finanţate de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) şi y).

Persoanele juridice prevăzute  trebuie să respecte termenele prevăzute în Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice SIATD, în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, aprobate prin ordinul ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) care gestionează anvelope uzate şi persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) care gestionează baterii şi acumulatori portabili, precum şi echipamente electrice şi electronice.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, aplicaţia informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice care gestionează deşeuri municipale, astfel cum sunt prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Aplicaţia informatică SIATD se utilizează şi de către operatorii economici care transportă transfrontalier deşeuri în vederea valorificării în România.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cantităţile de deşeuri de ambalaje care nu se regăsesc în aplicaţia informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deşeurilor.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cantităţile de deşeuri de anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili care nu se regăsesc în aplicaţia informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deşeurilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here