Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic a fost completată de Ordinul nr. 1985/2022. Actul normativ stabileşte noi contribuții fiscale ce se achită în contul unic având în vedere modificările normative în domeniul contribuțiilor sociale intrate în vigoare în ultimele luni.

Astfel, următoarele trei contribuții se achită în contul unic la scadența prevăzută în lege, astfel:

  • Contribuția la asigurările sociale de sănătate suportată de angajator aferenta contractelor de muncă cu timp parțial când aceasta se recalculează până la nivelul salariului minim atunci când legea prevede acest recalcul;
  • Contribuția la asigurările sociale pensii datorată de angajator aferentă contractelor de muncă cu timp parțial când aceasta se recalculează la nivelul salariului minim atunci când legea prevede obligația recalculului;
  • Contribuția la asigurările sociale de sănătate datorate de persoanele ce au calitate de pensionar peste plafonul scutit de contribuție de 4.000 lei. Cunoaștem faptul că pensiile sunt scutite de plata contribuției la sănătate într-un plafon de 4.000 lei, iar peste suma ce excede acestui plafon se datorează contribuția la sănătate.

Pentru celelalte obligații bugetare ce se achită în contul unic legiuitorul nu a adus modificări procedurale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here