Ministerul Afacerilor Interne a publicat Normele metodologice  privind drepturile şi obligațiile personalului pe perioada delegării şi detașării în altă localitate, așa cum prevede H.G. nr. 714/2018.  Este vorba despre modalitățile de acordare a avansului de misiune în străinătate, de indemnizația de detașare în țară și în străinătate, precum și alte drepturi și obligații ce revin personalul trimis în delegare.

În cazurile în care delegarea se face într-o singură unitate, angajatul delegat va trebui să se întoarcă cu viza unității pe documetația de delegare, iar în cazul în care este vorba despre mai multe unități, fiecare dintre acestea își va pune viza pe documente. Sunt scutiți de această măsură polițiștii și angajații care merg în misiuni speciale.

Art.6 – (1) Personalul trimis în delegare este obligat să prezinte pe ordinul de serviciu viza de la unitatea sau instituția la care s-a executat misiunea în interesul serviciului, din care să rezulte data și ora de sosire / plecare, semnătura șefului/comandantului/conducătorului unității/instituției la care se deplasează sau a locțiitorului acestuia și ștampila unității sau instituției respective.

(2) În cazul în care misiunea în interesul serviciului se execută la mai multe unități sau instituții din aceeași localitate sau în mai multe localități, ordinul de serviciu se va viza la fiecare unitate sau instituție și va conține mențiunile prevăzute la alin.(1).

(3) Este scutit de a obține viza pe ordinul de serviciu personalul ministerului care se deplasează în scopul îndeplinirii unor misiuni operative ce nu pot fi deconspirate și în care cel în cauză nu-și pot declina calitatea. În astfel de situații, șeful/comandantul unității care dispune misiunea va aproba anticipat caracterul acesteia pe răspunderea sa, înscriindu-se în ordinul de serviciu, ca scop al deplasării „MISIUNE SPECIALĂ”.

Chemarea din delegare sau detașare se poate face pentru motive bine justificate și numai cu aprobarea directă și pe răspunderea șefului/comandantului unității respective.

Pentru a calcula la același nivel distanțele pentru indemnizațiile de delegare/detașare, fiecare unitate a MAI va respecta noile norme de distanță.

Art.9 Distanțele de 5 km, respectiv de 50 km, în funcție de care se plătesc indemnizația de delegare sau detașare și alocația de cazare, se calculează de la limita teritorială a localității de unde personalul ministerului este trimis până la limita teritorială a localității unde se efectuează delegarea sau detașarea, utilizându-se calculatorul de rute de pe site-ul www.distanta.ro.

Indemnizația de detașare va fi plătită de unitatea la care personalul este detașat în acel moment, lunar.

Art.24 Indemnizația de detașare nu se acordă personalului detașat care se află într-una din următoarele situații:

a) sunt trimiși în delegare de unitatea sau instituția în care sunt detașați;

b) urmează diferite cursuri de pregătire sau perfecționare, specializare organizate în unități unde sunt alocați la hrană în natură și sunt încazarmați;

c)  sunt detașați în localitatea unde își au domiciliul;

d) pe timpul efectuării concediului de odihnă, concediului de studii sau a învoirilor plătite.

Cazarea nu va mai fi decontată decât în cazurile în care unitățile MAI din localitatea respectivă vor confirma în scris că nu au putut asigura cazarea personalului delegat la cursuri sau în misiune.

Art. 16 – (2) În cazul în care, pe perioada cât urmează cursurile respective, cei în cauză sunt trimişi pentru aplicaţii practice la inspectoratele generale sau la unităţi din aparatul central al MAI, aceștia vor fi cazaţi gratuit în spațiile de cazare aflate în administrarea sau folosința Ministerului Afacerilor Interne, în limita locurilor disponibile,  în caz contrar li se vor acorda alocațiile de cazare, pe baza confirmării unității respective că nu a avut posibilităţi de cazare.

Ai nevoie de H.G. nr. 714/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here