25 Februarie, 2018

Au fost publicate noi amendamente la IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”

Comisia Europeană a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 61 din 05/03/2013 Regulamentul nr. 183/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 1 (IFRS 1).

Regulamentul UE nr. 61/2013 intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre. Regulamentul UE nr. 61/2013 a fost la Bruxelles în 4 martie 2013.

1. Prezentarea pe scurt a actului european
 
Modificările aduse IFRS 1 se referă la împrumuturile guvernamentale cu o rată a dobânzii inferioară ratei pieţei, iar obiectivul lor este de a oferi celor care adoptă IFRS pentru prima dată scutirea de la o aplicare retroactivă integrală cu ocazia trecerii la IFRS.

Prin urmare, modificările aduse IFRS 1 adaugă o exceptare de la aplicarea retroactivă a IFRS, solicitând entităţilor care adoptă IFRS pentru prima dată să aplice cerinţele prevăzute în Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 39 Instrumente financiare: Recunoaştere şi evaluare şi în IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală în mod prospectiv împrumuturilor guvernamentale existente la data trecerii la IFRS.

2. Detalierea amendamentelor la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile trebuie să aplice excepţiile referitoare la:

- derecunoaşterea activelor financiare şi a datoriilor financiare;
- contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor;
- interese care nu controlează;
- clasificarea şi evaluarea activelor financiare;
- instrumente derivate încorporate;
- împrumuturi guvernamentale.
   
O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile trebuie să clasifice ca datorii financiare sau ca instrumente de capitaluri proprii toate împrumuturile guvernamentale primite, în conformitate cu IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare.

Prin excepţie, o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile trebuie să aplice în mod prospectiv cerinţele din IFRS 9 Instrumente financiare şi IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală împrumuturilor guvernamentale existente la data trecerii la IFRS-uri şi nu trebuie să recunoască drept subvenţie guvernamentală beneficiul rezultat dintr-un împrumut guvernamental având o rată a dobânzii sub cea practicată pe piaţă.

În consecinţă, dacă o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile nu a recunoscut şi nu a evaluat, în conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare, un împrumut guvernamental la o rată a dobânzii sub cea practicată pe piaţă, într-un mod conform cu cerinţele IFRS, aceasta trebuie să utilizeze valoarea contabilă a împrumutului, stabilită în conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare, la data trecerii la IFRS-uri, ca valoare contabilă a împrumutului în situaţia poziţiei financiare IFRS de deschidere. Entitatea trebuie să evalueze aceste împrumuturi conform IFRS 9 după data trecerii la IFRS-uri.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu