Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 04.07.2017,“Curtea Constituţională … cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate  a dispoziţiilor art. 37 alin.(2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a constatat că sintagma „consecinţe deosebite” din cuprinsul acestora este neconstituţională.
În argumentarea soluţiei de admitere pronunţate, CCR a constatat că textul de lege dedus controlului de constituționalitate nu îndeplineşte cerințele de claritate şi previzibilitate, întrucât nu stabileşte în concret ce se poate înţelege prin „consecinţe deosebite” şi, prin urmare, contravine prevederilor constituţionale ale art.1 alin. (5) referitoare la principiul respectării legilor și ale art.23 alin.(12) referitoare la legalitatea incriminării. Sintagma menţionată lipseşte de previzibilitate norma de incriminare, în condiţiile în care principiul respectării legilor şi cel al legalităţii incriminării impun legiuitorului să legifereze prin texte suficient de clare şi precise pentru a putea fi aplicate, inclusiv prin asigurarea posibilităţii persoanelor interesate de a se conforma prescripţiei legale.
Prin aceeași decizie, CCR, cu unanimitate de voturi de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 37 alin.(1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale art. 349 alin.(1) din Codul penal sunt constituţionale în raport de criticile formulate.
Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat CCR, respectiv Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală.
Argumentele reţinute în motivarea soluției pronunţate de Plenul CCR vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Care este conţinutul textelor de lege supuse analizei CCR?
Art.37 alin.(1) şi (2) din Legea nr.319/2006:(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.
 
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amendă.”
Art.349 alin.(1) din Codul penal:(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”
Ce efecte produce Decizia CCR din data de 04.07.2017 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a prevederilor art.37 alin.(2) din Legea securității şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art.147 alin.1 din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin.4 din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

 

Punctual, referitor la art.37 din Legea nr.319/2006 supus analizei CCR prin decizia din data de 04.07.2017, trebuie menționat că acesta a fost abrogat încă de la data de 01.02.2014 de Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, dar, cu toate acestea, constatăm că CCR  și-a exercitat, chiar și în aceste condiții, controlul de constituționalitate, pronunțând decizia mai sus amintită.

Ai nevoie de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here