Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 16.12.2020, “Curtea Constituţională…..cu  majoritate de voturi,  a admis excepția de neconstituționalitate și  a constatat că este neconstituțională sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de CCR vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conținutul textului legal menționat de CCR în Decizia din data de 16.12.2020?

Art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995:Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale condamnate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori grațiate înainte de începerea executării pedepsei sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pot fi trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi menținute în activitate, pe baza propunerilor înaintate ierarhic, prin ordin al comandanților/șefilor care au competențe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, dispozițiile art. 43 aplicându-se în mod corespunzător.

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 16.12.2020 mai sus amintită?

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a sintagmei „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art.147 alin.1 din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.4 din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.” 

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR ( 16.12.2020) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectată încă  sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995  .

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă  sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995 , sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale- în speță     sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995,  cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei” cuprinsă în dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here