Foarte puţini dintre noi ştiu că există un cadru normativ pentru asigurarea protecţiei persoanelor încadrate în muncă în perioadele în care, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, se înregistrează temperaturi extreme. Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2000 stabileşte măsurile pe care trebuie să le asigure angajatorii atât în cazul temperaturilor ridicate, cât şi în cazul celor foarte scăzute.

Astfel, prin temperaturi extreme se înţelege temperaturile exterioare ale aerului, care:

 • depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel;
 • scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

Măsuri minimale

Potrivit OUG nr. 99/2000, în perioadele cu temperaturi ridicate extreme (caniculă), angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale:

Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

 • reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
 • asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

 • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 • asigurarea de duşuri.

Incapacitatea de a asigura măsurile minimale

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:

 • reducerea duratei zilei de lucru;
 • eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11:00 şi după ora 17:00;
 • întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Aceste măsuri se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv. La aplicarea lor, angajatorii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, precum şi ordonatorii de credite sau conducătorii instituţiilor finanţate din fonduri extrabugetare, după caz, vor stabili modalităţile de recuperare a timpului nelucrat şi modalităţile de plată, după cum urmează:

 • prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior;
 • fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activităţii, dar cu acordarea drepturilor salariale proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Prevenirea îmbolnăvirilor şi sancţionarea angajatorilor

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:

 • asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute;
 • asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
 • trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei încălcarea reglementărilor de mai sus, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

Constatarea şi sancţionarea  contravenţiilor se fac de către organele de control ale Inspecţiei Muncii.

Ai nevoie de OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau Kindle, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here