Un recent proiect de hotărâre de Guvern are în vedere stabilirea criteriilor, a metodologiei şi procedurii ce urmează a fi avute în vedere la reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Procedura de reevaluare a locurilor de muncă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi, până în prezent, a fost efectuată o primă reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011.

În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, se înfiinţează Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, care stabileşte, prin hotărâre, menţinerea sau respingerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă a locurilor de muncă pentru care s-a obţinut anterior o hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1284/2011. 

Important de reţinut

Menţionăm trei precizări din Hotărâre, în atenţia angajatorului

• În cazul în care un angajator nu iniţiază procedura de reevaluare a locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale, existente în unitatea sa, acestea nu vor putea primi o hotărâre de menţinere a avizului de încadrare, motiv pentru care după data limită de iniţiere a procedurii de reîncadrare aceste locuri vor fi considerate ca fiind locuri de muncă în condiţii normale, în înţelesul Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice.

• Începând cu data emiterii hotărârii Comisiei, angajatorii care, în urma procedurii de reevaluare, nu au mai obţinut avizul de încadrare în condiţii speciale de muncă, datorează CAS în cota prevăzută de lege pentru condiţii normale de muncă, aceştia nemaiavând temei legal pentru încadrarea persoanelor în condiţii speciale de muncă.

• Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare, transformare, preluare sau alte situaţii similare privind transferul locurilor de muncă, şi-au schimbat sediul social şi denumirea ori şi-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanşa procedura de reevaluare numai pentru locurile de muncă pentru care există o hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale dacă aceste locuri de muncă îndeplinesc criteriile pentru care a fost menţinută încadrarea în condiţii speciale. 

Ce prevede legea pensiilor?

Legea nr. 263/2010 cuprinde dispoziţii potrivit cărora condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite şi speciale.

În sensul acestei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;

c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a acestei legi;

d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa la lege;

e) activităţile şi unităţile care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale;

f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexă la lege.

Legea prevede, la art. 30 alin. (2), obligativitatea reevaluării, din 5 în 5 ani, a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e). 

Norme propuse prin Proiectul de hotărâre

Prevederile hotărârii de Guvern urmează se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 263/2010, din unităţile care au obţinut hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1284/2011.

Criterii. Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în baza următoarelor criterii:

a) existenţa activităţilor pentru care se solicită reevaluarea, nominalizate în anexa nr.2 la Legea nr. 263/2010;

b) existenţa hotărârii privind menţinerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă pentru care se solicită reevaluarea;

c) existenţa locurilor de muncă pentru care au fost menţinute avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1284/2011;

d) existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a cel puţin unuia dintre factorii de risc identificaţi în procedura precedentă de reevaluare pentru care a fost menţinut avizul de încadrare în condiţii speciale;

e) identificarea prezenţei efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor evidenţiate prin cazuri de boli profesionale raportate, datorate factorilor de risc, în perioada care a trecut de la ultima reevaluare; această identificare trebuie să se facă, prin intermediul evidenţelor existente, cum ar fi registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale şi raportul medicului de medicina muncii al unităţii solicitante;

Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include următoarele etape:

a) nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea;

b) efectuarea expertizei tehnice;

c) efectuarea expertizei medicale.

În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, urmează să se înfiinţeze, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

  • Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
  • Ministerul Sănătăţii;
  • Inspecţia Muncii;
  • Casa Naţională de Pensii Publice;
  • Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz

Hotărârea de Guvern stabileşte şi documentele care se depun, de către angajator, la Comisie, în vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi procedura de avizare.

Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale se suportă de către angajatorul solicitant. 

Ai nevoie de HG nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale? O poți obține în varianta actualizată, în format PDF sau MOBI de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here