Încheiem seria articolelor referitoare la oportunităţile oferite de Codul fiscal pentru motivarea personalului cu prezentarea aspectelor referitoare la programele de formare profesionale şi alte cheltuieli sociale. Va invităm să consultaţi şi articolele referitoare la schemele de pensii facultative şi tichetele de masă, cadou şi de creşă.

Programele de formare profesională

Potrivit art. 195 din Codul muncii, angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

  • cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
  • cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta (art. 197 alin. (1) din Codul muncii).

În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala să participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.

Indemnizaţia de concediu pentru formare profesională se calculează că fiind media zilnică a  salariul de baza, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu (art. 157 alin. (1) şi (2) din Codul muncii).

Alte cheltuieli sociale

Cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii (art. 68 alin. (5) lit.c) coroborat cu 25 alin. (3) lit.b) din Codul fiscal).

Intră sub incidenţa acestei limite următoarele:

  • ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;
  • cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;
  • cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;
  • alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern.
  • cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.
  • contribuţiile la fonduri de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate
  • cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual.

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here