Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor pentru şomaj este reglementată prin dispoziţiile articolului 38 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cele ce urmează, redăm operaţiunile contabile specifice bugetului asigurărilor pentru şomaj:

Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului asigurărilor pentru şomaj Contul debitor Contul creditor
Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj
Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj (încasări din alte surse) 5741 % 7514, 766
Înregistrarea sumelor încasate eronat 5741 4664
Înregistrarea sumelor de restituit sau de compensat 4664 4674 4674 5741
Înregistrarea sumelor încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj şi depunerea în contul de trezorerie 531 581 5741 % 7514 531 581
Înregistrarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate
Înregistrarea titlurilor de participare (acţiuni pe termen mediu şi lung) rezultate din conversia creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj 260 4664
Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune % 5741 664 260
Înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute şi preţul de cesiune 5741 % 260 764
Înregistrarea creanţelor reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a conversiei creanţelor bugetare 4664 750
Înregistrarea titlurilor de participaţii pe termen mediu şi lung achiziţionate de bugetul asigurărilor pentru şomaj 260 269
Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 “Disponibil din dividende încasate de la societăţi comerciale” şi virarea în contul bugetului asigurărilor sociale de stat 550 581 5741 4664 550 581
Înregistrarea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj
Înregistrarea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe baza titlurilor de creanţă, pe structura clasificaţiei bugetare 4664 % 7452, 7462, 750
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj cu dobânzile şi penalităţile de întârziere 4664 % 7452, 7462
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe baza actelor de control sau a altor documente legale 4664 % 7452, 7462
Stingerea creanţelor fiscale
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi şi depunerea în cont de trezorerie 5311 581 5741 4664 5311 581
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj prin intermediul trezoreriilor statului 5741 4664
Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj – analitic distinct (în negru) – analitic distinct (în roşu) 4664 4664 % 7452, 7462, % 7452, 7462,
Sume de compensat sau de restituit contribuabilului 4664 4674
Compensarea cu obligaţii de plată viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care exced creanţele bugetului asigurărilor pentru şomaj 4674 4664
Compensarea cu obligaţii datorate altor bugete 4664 4674
Virarea către alte bugete 4674 5741
Restituiri de sume
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscală 4664 4674 4674 5741
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare unei erori de calcul 4664 4674 4674 5741
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale 4664 4674 4674 5741
Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor plătite în plus stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii 4664 4674 4674 5741
Restituirea, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal 666 4674 4674 5741
Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, urmare procedurii de executare silită 212 101
Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj 6812 496
Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj 496 7812
Scutirea sau anularea creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj din anul curent % 7452, 7462 4664
Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului asigurărilor pentru şomaj din anii precedenţi 117.04 4664
Înregistrarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj
Înregistrarea cheltuielilor privind drepturile de şomaj şi a altor drepturi de asigurări sociale reţinute 676 424
Înregistrarea obligaţiilor aferente plăţii drepturilor de asigurări pentru şomaj şi a altor drepturi de asigurări sociale: – cu sumele reţinute şomerilor pentru stingerea debitelor datorate instituţiei publice – sumele plătite prin conturile de la trezorerie reprezentând indemnizaţii datorate şomerilor – sumele plătite în numerar reprezentând indemnizaţii de şomaj datorate şomerilor – înregistrarea indemnizaţiilor de şomaj neridicate 424 % 461 7704 531 426
Acordarea de împrumuturi sub un an din bugetul asigurărilor pentru şomaj
Acordarea de împrumuturi sub un an 4683 5741
Înregistrarea dobânzii conform contract 469 766
Rambursarea împrumuturilor acordate sub un an 5741 4683
Încasarea dobânzii la împrumuturile sub un an 5741 469
Acordarea de împrumuturi peste un an din bugetul asigurărilor pentru şomaj
Acordarea de împrumuturi peste un an 2675 5741
Înregistrarea dobânzii conform contract 2676 766
Rambursarea împrumuturilor acordate peste un an 5741 2673
Încasarea dobânzii la împrumuturile peste un an 5741 2674
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor pentru şomaj
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri 7xx 121.04
La sfârşitul perioadei, închiderea contului de cheltuieli 121.04 6xx
Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor pentru şomaj 7704 5741
Preluarea soldului debitor al contului de disponibil în rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 5742 5741
Preluarea soldului creditor al contului de disponibil în rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 5741 5742
La începutul anului următor transferul rezultatului patrimonial (excedent) asupra rezultatului reportat 121.04 117.04
La începutul anului următor transferul rezultatului patrimonial (deficit) asupra rezultatului reportat 117.04 121.04
Transferul rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Preluarea de la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a deficitului execuţiei bugetare înregistrate în anul curent 5742 481
Virarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a excedentului execuţiei bugetare înregistrate în anul curent 481 5742
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Preluarea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 5742 481
Acoperirea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă 481 5742
Transferul excedentului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 5743 5742
Transferul deficitului execuţiei bugetare în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 5742 5743

Referinţe

* Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

*OMFP n. 1917/2005 pentru aprobarea Normei metodologică privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here