Operaţiunile de leasing sunt reglementate din punct de vedere contabil prin punctele 48 – 51 din Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare, (OMFP nr. 1286/2012).
 
1. Contabilizarea operaţiunilor de leasing
 
Contabilizarea operaţiunilor de leasing se efectuează în funcţie de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing financiar, cu respectarea prevederilor IAS 17. (punctul 48 din OMFP nr. 1286/2012).

În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, pe seama contului 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”. Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie în contul 406 „Datorii din operaţiuni de leasing financiar”. (punctul 49 din OMFP nr. 1286/2012).

În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi în afara bilanţului, iar sumele plătite sau de plătit, reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 612 „Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile”. (punctul 50 din OMFP nr. 1286/2012).

În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing financiar, surplusul reprezentând diferenţa dintre valoarea de vânzare şi valoarea contabilă, care trebuie amortizată pe parcursul duratei contractului de leasing, se înregistrează în contul 472 „Venituri înregistrate în avans”. În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing operaţional, se vor avea în vedere următoarele:

a) în situaţia în care valoarea justă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, diminuarea valorii contabile până la nivelul valorii juste se înregistrează sub forma ajustărilor pentru depreciere;

b) dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă, eventualele pierderi compensate prin plăţi viitoare de leasing la o valoare sub preţul pieţei, amânate şi amortizate ulterior, pe perioada de utilizare a activului, sunt înregistrate în contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans”;

c) dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul rezultat, care trebuie amânat şi amortizat ulterior, pe perioada de utilizare a activului, este înregistrat în contul 472 „Venituri înregistrate în avans”;

d) înregistrarea în contabilitate a activului se realizează potrivit regulilor aplicabile categoriei din care face parte activul respectiv. (punctul 51 din OMFP nr. 1286/2012).

2. Monografia contabilă a operaţiunilor de leasing
 
2.1.1 Înregistrarea în contabilitate a achiziţiei în sistem leasing, conform contractului şi facturii de avans:
 

%

=

404. Furnizori de imobilizări (P)

4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)

4426. TVA deductibilă (A)

 
2.1.2 Înregistrarea în contabilitate a plăţii de avans, conform ordinului de plată:
 

404. Furnizori de imobilizări (P)

=

5121. Conturi la bănci în lei (A)

 
2.2.1 Înregistrarea în contabilitate a activului achiziţionat în sistem leasing la valoarea justă:
 

 2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)

=

167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)

 
2.2.2 Dobânda evidenţiată în conturi extrabilanţiere pentru total:
 

Debit 8051 Dobânzi de plătit

 

 
2.2.3 Şi concomitent:
 

167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)

=

4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)

 
2.3.1 Înregistrarea în contabilitate a achiziţiei în sistem leasing, conform contractului şi facturii aferentă ratei 1:
 

%

=

404. Furnizori de imobilizări (P)

167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)

666. Cheltuieli privind dobânzile

4426. TVA deductibilă (A)

 
2.3.2 Concomitent, se diminuează dobânzile evidenţiate extrabilanţier:
 

Credit 8051 Dobânzi de plătit

 
2.3.3 Se înregistrează plata facturii aferentă ratei 1 conform ordinului de plată:
 

404. Furnizori de imobilizări (P)

=

5121. Conturi la bănci în lei (A)

 
2.4.1 Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduală:
 

%

=

404. Furnizori de imobilizări (P)

167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)

 

4426. TVA deductibilă (A)

 
2.4.2 Plata facturii care atestă transferul dreptului de proprietate:
 

404. Furnizori de imobilizări (P)

=

5121. Conturi la bănci în lei (A)

 
Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform codului penal.

1 COMENTARIU

    • corect !!!
      pe langa faptul ca nu exista in planul de conturi contul 4093 ci doar 4091 si 4092, cum spunea si Cristian corelatia 409 = 404 este total gresita ( si doamna Badoi mai e si expert contabil…)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here