Literatura de specialitate defineşte concesiunea ca fiind convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează, condiţionat şi pe un timp determinat, dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumitor bunuri, în schimbul unor redevenţe.

Investiţiile efectuate la imobilizările concesionate, luate cu chirie sau în locaţie de gestiune, se înregistrează în contabilitatea societăţii care le-a efectuat ca intrări de active şi se amortizează complet sau parţial.

La momentul expirării contractului de concesiune, închiriere sau locaţie de gestiune, valoarea investiţiilor efectuate la bunurile aflate în această situaţie se scade din contabilitatea societăţii care le-a efectuat şi se înregistrează în contabilitatea societăţii căreia i-au fost restituite.

Astfel, valoarea acestor investiţii majorează valoarea de intrare a bunurilor respective, conform clauzelor contractuale.

Exemplu: Concesionarul SC Tâmplarul SRL execută o lucrare de investiţie în sumă de 80.000 lei, pe care o amortizează numai 60.000 lei.

I. Operaţiuni contabile la chiriaş (concesionar)

1.1 Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la cheltuielile în regie proprie:

Conturi Clasa 6

=

401. Furnizori

80.000


1.2
Decontarea cheltuielilor în regie proprie se contabilizează:

401. Furnizori

=

5121. Conturi curente la bănci în lei

80.000


1.3
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la recepţionarea lucrării de investiţie:

212. Construcţii

=

722. Venituri din producţia de imobilizări corporale

80.000


1.4
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la amortizarea calculată şi înregistrată:

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

=

281. Amortizări privind imobilizările corporale

60.000


1.5
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la transmiterea investiţiei neamortizate de la proprietar:

%

2812. Amortizarea construcţiilor

6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital

=

212. Construcţii

80.000

60.000

20.000


1.6
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la facturarea valorii de recuperat a investiţiei neamortizate de la proprietar:

461. Debitori diverşi

=

7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

20.000


1.7
Încasarea valorii de recuperat a investiţiei neamortizate de la proprietar:

5121. Conturi curente la bănci în lei

=

  461. Debitori diverşi

20.000

 
II. Operaţiuni contabile la proprietar

2.1 Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la preluarea pe bază de proces verbal a investiţiei amortizate:

212. Construcţii

=

2812. Amortizarea construcţiilor

60.000


2.2
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii referitoare la preluarea pe bază de proces verbal a investiţiei neamortizate:

212. Construcţii

=

404. Furnizori de imobilizări

20.000


2.3
Plata investiţiei neamortizate:

404. Furnizori de imobilizări

=

5121. Conturi curente la bănci în lei

20.000

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here