La sfârşitul fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

(temei legal: pct. 174  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea lunară efectuată începând cu 1 ianuarie 2010, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză. (temei legal: art. 8 alin. 1 din Ordinul MFP nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale)

Manopera contabilă aplicabilă în cazul evaluării lunare a disponibilităţilor în valută

Înregistrarea diferenţelor favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută

%

=

765. Venituri din diferenţe de curs valutar
5124. Conturi la bănci în valută
5314. Casa în valută
5412. Acreditive în valută

Înregistrarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută

 665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

=

%
5124. Conturi la bănci în valută
5314. Casa în valută
5412. Acreditive în valută

Documente care stau la baza acestor înregistrări contabile: contractul încheiat cu banca la care aveţi contul deschis, extrasele de cont, notele de calcul.

Temeiul legal

– Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

– OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, modificat cu modificările şi completările ulterioare;

– OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

– OMFP nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here