Contabilizarea rezervelor din reevaluare este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Operaţiunile contabile privind rezervele din reevaluare

1. Înregistrarea în contabiliate a operaţiunii privind creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate, în baza documentelor justificative:

%211. Terenuri şi amenajări de terenuri/ analitic distinct212. Construcţii/ analitic distinct213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii/ analitic distinct214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale/ analitic distinct = 105. Rezerve din reevaluare/ analitic distinct

2. Înregistrarea în contabiliate a operaţiunii privind capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate, în baza documentelor justificative:

105. Rezerve din reevaluare/ analitic distinct = 1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare/ analitic distinct

3. Înregistrarea în contabiliate a operaţiunii privind descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea ulterioară a imobilizărilor corporale, în baza documentelor justificative:

105. Rezerve din reevaluare/ analitic distinct = %211. Terenuri şi amenajări de terenuri/ analitic distinct212. Construcţii/ analitic distinct213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii/ analitic distinct214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale/ analitic distinct

4. Înregistrarea în contabiliate a operaţiunii privind ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice, în baza documentelor justificative:

105. Rezerve din reevaluare/ analitic distinct = 281. Amortizări privind imobilizările corporale/ analitic distinct

De reţinut! Plecând de la faptul că profesionistul contabil asigură calitatea înregistrărilor contabile, acesta nu trebuie să se evidenţieze în contabilitate elemente care să pună în discuţie sau să pună la îndoială coerenţa sau credibilitatea structurilor prezentate în cadrul situaţiilor financiare anuale (conturilor anuale).

Baza legală

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here