Contabilizarea cheltuielilor înregistrate în avans este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Operaţiunile contabile aplicabile cheltuielilor înregistrate în avans

1. Înregistrarea în contabiliate a operaţiunii privind sumele reprezentând abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate şi alte cheltuieli efectuate anticipat:

471. Cheltuieli înregistrate în avans/ analitic distinct = %401. Furnizori/ analitic distinct512. Conturi curente la bănci/ analitic distinct531. Casa/ analitic distinct

2. Înregistrarea în contabiliate a operaţiunii privind sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor:

%605. Cheltuieli privind energia şi apa611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile613. Cheltuieli cu primele de asigurare614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări

626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

658. Alte cheltuieli de exploatare

666. Cheltuieli privind dobânzile

= 471. Cheltuieli înregistrate în avans/ analitic distinct

De reţinut! Plecând de la faptul că profesionistul contabil asigură calitatea înregistrărilor contabile, acesta nu trebuie să se evidenţieze în contabilitate elemente care să pună în discuţie sau să pună la îndoială coerenţa sau credibilitatea structurilor prezentate în cadrul situaţiilor financiare anuale (conturilor anuale).

Baza legală

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here