Atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară, o imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare.  (temei legal: pct. 114  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Manopera contabilă

Cazul I – dacă operaţiunile sunt efectuate de terţi

– înregistrarea operaţiunilor efectuate de terţi în baza facturilor emise:

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

=

%
401. Furnizori – analitic specific
4426 TVA deductibil

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile:  facturi, bonuri fiscale, situaţii de lucrări, devize de calcul, documente care justifică efectuarea casării.

Cazul II – dacă operaţiunile sunt efectuate de personalul propriu al firmei

– înregistrarea contabilă a operaţiunilor efectuate de terţi legate de casarea imobilizărilor corporale:

Clasa 6 Conturi de cheltuieli – analitic specific

=

%
401. Furnizori – analitic specific
4426 TVA deductibil

– înregistrarea consumurilor realizate cu ocazia efectuării lucrărilor de casare a imobilizărilor corporale:

Clasa 6 Conturi de cheltuieli – analitic specific

=

30X Stocuri de materii prime şi materiale  – analitic specific

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile:  facturi, bonuri fiscale, documentele care justificăr efectuare cheltuielilor, situaţii de lucrări, devize de calcul, documente care justifică efectuarea casării.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here