Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 “Decontări din operaţii în curs de clarificare”. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.

(temei legal: pct. 208 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Înregistrarea plăţilor pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora necesită clarificări suplimentare

 473. Decontări din operaţii în curs de clarificare

=

 512. Conturi curente la bănci

Înregistrarea stingerii datoriei către un furnizor sau creditor, după caz, conform documentelor justificative

%401. Furnizori462. Creditori diverşi

=

 473. Decontări din operaţii în curs de clarificare

Încasarea sumelor pentru care nu sunt identificate alte informaţii, în vederea înregistrării lor în contabilitate

512. Conturi curente la bănci

=

 473. Decontări din operaţii în curs de clarificare

Înregistrarea stingerii unei creanţe faţă de un debitor, în urma analizei efectuate cu privire la sumele în curs de clarificare

 473. Decontări din operaţii în curs de clarificare

=

 461. Debitori diverşi

Înregistrarea stingerii sumelor neclarificate ca urmare a faptului că acestea sunt datorate terţilor

 473. Decontări din operaţii în curs de clarificare

=

 462. Creditori diverşi

Înregistrarea stingerii sumelor neclarificate, prin trecerea lor pe cheltuieli, în baza documentelor justificative

6xx Conturi de cheltuieli

=

 473. Decontări din operaţii în curs de clarificare

Documente care stau la baza acestor înregistrări contabile: extrasele de cont, situaţiile de calcul, notele de contabilitate.

Temeiul legal

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here