25 Noiembrie, 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 24.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 837/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 837/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, prin desfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni, si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1593/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1593/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute în cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata si a anexei nr. 12 la aceasta, aprobata prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 894/2017

 • Ordinul nr. 1594/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1594/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute în cadrul Programului national multianual de microindustrializare si a anexei nr. 9 la aceasta, aprobata prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat nr. 1.066/2017

 • Decizie nr. 1575/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1575/2017 privind autorizarea Asociatiei Profesionistilor în Regularizarea Daunelor ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurarilor

 • Decizie nr. 58/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 58/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Constanta – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 1.578/118/2016, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 24.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 119/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 119/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul si finantarea partidelor politice europene si a fundatiilor politice europene – COM (2017) 481 final

 • Hotarâre nr. 836/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 836/2017 privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de aparare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Normele din 22.11.2017, Guvernul României

  Normele de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de aparare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei din 22.11.2017

 • Decizie nr. 702/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 702/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Romulus Catalin Pantazi a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Decizie nr. 703/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 703/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Romulus Catalin Pantazi a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Decizie nr. 706/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 706/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • Ordinul nr. 145/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 145/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

 • Ordinul nr. 146/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 146/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

 • Ordinul nr. 3312/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 3312/2017 privind abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în spatiul privat al contribuabilului

 • Ordinul nr. 5485/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2018-2019

 • Ordinul nr. 6783/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6783/2017 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii în infrastructura energetica în scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile în conditii de siguranta a SEN, precum si implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la consumatorii casnici, aferenta Programului operational Infrastructura mare (POIM 2014-2020), axa prioritara 6, obiectivul specific 6.1 “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul distributie” si obiectivul specific 6.3 “Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor”, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.586/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 24.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 409/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 409/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

 • Decizie nr. 494/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 494/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 • Hotarâre nr. 823/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 823/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Iasi, judetul Iasi, prin fuziune prin absorbtie cu Statiunea de Cercetare si Productie Pomicola Falticeni, judetul Suceava, si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 24.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 529/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 529/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18, art. 319 alin. (1) si art. 341 alin. (2) teza a doua si alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 16/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov referitor la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la competenta materiala de solutionare a contestatiilor în materia electorala

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 218 din 24.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Gropnita, sat Bulbucani, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica pentru concesionarea suprafetei de 32.000 mp identificat în T88/1, P554/7

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Alba Iulia, Alba Iulia, judetul Alba, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 23.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 531/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 531/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (7), art. 282 alin. (1) si art. 345 alin. (3) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 541/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 541/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Hotarâre nr. 832/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 832/2017 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

 • Hotarâre nr. 833/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 833/2017 privind rechemarea si numirea unui consul general

 • Hotarâre nr. 834/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 834/2017 privind numirea unui consul general

 • Hotarâre nr. 835/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 835/2017 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

 • Instructiunile nr. 142/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Instructiunile nr. 142/2017 privind stabilirea competentei pentru aprobarea scaderii din evidenta contabila a unitatilor militare din cadrul Ministerului Apararii Nationale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajeaza raspundere materiala sau a sumelor ce depasesc cuantumul imputabil al pagubelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 23.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 418/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 418/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 • Decizie nr. 612/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 612/2017 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

 • Ordinul nr. 143/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 143/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional si de coordonare pentru implementarea programelor nationale si pentru gestionarea asistentei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

 • Ordinul nr. 106/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 106/2017 pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrarii unitatilor generatoare realizate în tehnologie emergenta în/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiaza de statutul de tehnologie emergenta

 • Metodologia din 14.11.2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Metodologia de verificare/retragere a încadrarii unitatilor generatoare realizate în tehnologie emergenta în/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiaza de statutul de tehnologie emergent din 14.11.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 23.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 23.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 23.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 86/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 86/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate si eficace COM(2017) 563

 • Hotarâre nr. 87/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 87/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu – Rezilienta, prevenire si aparare: construirea unei securitati cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450

 • Hotarâre nr. 88/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 88/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Decizie nr. 502/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 502/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 3 lit. C (i) din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 2998/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2998/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME)

 • Decizie nr. 57/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 57/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Botosani – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 15.643/193/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Lista nr. 7/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 7/2017 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfasurate în data de 5 noiembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 217 din 23.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ileanda, Ileanda, judetul Salaj, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Gârbau, Gârbau, judetul Cluj, atribuie finantari nerambursabile pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 22.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Joseni, Joseni, judetul Harghita, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan cu suprafata de 15.000 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 918 din 22.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 22.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 1598/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. /15982017 privind sanctionarea Societatii POLY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

 • Ordinul nr. 144/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 144/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitatile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne si a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si încetarea aplicabilitatii unor dispozitii din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport în Ministerul Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 22.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 689/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 689/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Petre Neacsa a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Decizie nr. 690/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 690/2017 privind aplicarea mobilitatii doamnei Georgeta Gavrila din functia publica de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat în functia publica temporar vacanta de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Decizie nr. 691/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 691/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Decizie nr. 692/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 692/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 • Decizie nr. 693/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 693/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de catre domnul Evelin Marcel Hristu

 • Decizie nr. 694/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 694/2017 privind revocarea domnului Bogdan Petru Alexa din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

 • Decizie nr. 695/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 695/2017 privind numirea domnului Daniel Liviu Zdrânc în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

 • Decizie nr. 696/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 696/2017 privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

 • Ordinul nr. 1044/2017, Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS

  Ordinul nr. 1044/2017 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

 • Ordinul nr. 1045/2017, Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS

  Ordinul nr. 1045/2017 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

 • Ordinul nr. 2679/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 2679/2017 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

 • Ordinul nr. 2680/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 2680/2017 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

 • Decizie nr. 53/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 53/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Suceava – Sectia I civila în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 22.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 220/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publica a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fara constructii aflate în proprietatea publica a statului

 • Decretul nr. 1009/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1009/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publica a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fara constructii aflate în proprietatea publica a statului

 • Legea nr. 221/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2017 privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea

 • Decretul nr. 1010/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1010/2017 pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea

 • Decretul nr. 1011/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1011/2017 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învatamânt

 • Hotarâre nr. 95/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 95/2017 pentru modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative în domeniul justitiei

 • Decizie nr. 542/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 542/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1088/2017, Ministerul Turismului

  Ordinul nr. 1088/2017 privind legitimatiile de control

 • Decizie nr. 6/2017, Colegiul Medicilor Dentisti din România – CMDR

  Decizia nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 • Hotarâre nr. 105/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 105/2017 pentru modificarea si completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 22.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 22.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2840/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 • Ordinul nr. 6560/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 • Normele metodologice din 31.10.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, din 31.10.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 216 din 22.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 22.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Liesti, judetul Galati, face cunoscut rezultatul final al selectiei publice de proiecte, desfasurate în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, aferente anului 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 22.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Suseni, Suseni, judetul Harghita, publica Lista proiectelor câstigatoare în cadrul Programului anual de finantare nerambursabila pentru programe, proiecte si actiuni sportive în comuna Suseni

 • Achizitia publica de servicii din 22.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Brasov, Brasov, judetul Brasov, publica Lista proiectelor câstigatoare în cadrul Programului anual de finantare nerambursabila, pentru proiecte sportive

 • Achizitia publica de servicii din 21.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Band, judetul Mures, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 21.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1007/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1007/2017 privind conferirea unor decoratii

 • Decizie nr. 398/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 398/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 6795/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6795/2017 privind aprobarea masurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru consolidarea pozitiei pe piata a întreprinderilor mici si mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia nationala de competitivitate si planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operational regional 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 911 din 21.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 21.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1004/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1004/2017 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

 • Ordinul nr. 112/2017, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 112/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 21.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1006/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1006/2017 privind conferirea unor decoratii

 • Decizie nr. 407/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 407/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizie nr. 444/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 444/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) si alin. (2)-(5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie nr. 445/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 445/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

 • Ordinul nr. 1421/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1421/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 1786/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1786/5384/2017 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din România – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 5384/2017, Institutul National de Statistica – INS

  Ordinul nr. 1786/5384/2017 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din România – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 215 din 21.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ileanda, Ileanda, judetul Salaj, aduce la cunostinta Programul anual de finantare nerambursabila, aferent anului 2017, pentru sprijinirea unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Todireni, Todireni, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze un spatiu comercial în suprafata de 133,80 mp

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani, prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 20.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 20.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 804/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 804/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 479/2003

 • Legea nr. 215/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2017

 • Acord din 08.02.2017, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate din 08.02.2017

 • Decretul nr. 986/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 986/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2017

 • Decizie nr. 512/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 512/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 468 alin. (3) din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 20.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 821/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 821/2017 privind desfiintarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional

 • Ordinul nr. 1342/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1342/1192/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1192/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1342/1192/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1575/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1575/1358/2017 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului mediului si padurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

 • Ordinul nr. 1358/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1575/1358/2017 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului mediului si padurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

 • Ordinul nr. 2890/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 2890/2017 pentru aprobarea Normelor de echipare si a duratei de folosinta a tinutei asigurate de administratia locului de detinere persoanelor private de libertate

 • Normele din 27.10.2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Normele de echipare si durata de folosinta a tinutei asigurate de administratia locului de detinere persoanelor private de libertate din 27.10.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 214 din 20.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 17.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 17.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 812/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 812/2017 privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si transmiterea acestuia în folosinta cu titlu gratuit Comitetului Olimpic si Sportiv Român

 • Ordinul nr. 136/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrana, a Regulilor privind organizarea si functionarea popotelor, a structurii normelor de hrana pentru animalele de serviciu, precum si a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii si pastrarii produselor alimentare, prepararii, transportului si servirii hranei în unitatile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

 • Ordinul nr. 1380/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. /2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Gorj

 • Decizie nr. 500165/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 500165/2017 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate

 • Decizie nr. 20/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Târgu Mures privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedura penala, în sensul stabilirii modalitatii de calcul al termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestarii preventive se depune la judecatorul de drepturi si libertati, respectiv daca aceasta este cea prevazuta de dispozitiile art. 269 alin. (2) si (4) din Codul de procedura penala sau cea prevazuta de dispozitiile art. 271 din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 17.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 214/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleara din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

 • Acord din 31.05.2017, Guvernul României

  Acordul dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleara din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

 • Decretul nr. 985/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 985/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleara din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

 • Decretul nr. 998/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 998/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 988/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 988/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Sarajevo la 6 decembrie 2016

 • Decretul nr. 989/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 989/2017 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii României la Protocolul referitor la privilegiile si imunitatile Autoritatii Internationale privind Spatiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

 • Decretul nr. 993/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 993/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 994/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 994/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 995/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 995/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 996/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 996/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 997/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 997/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 999/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 999/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 1000/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1000/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 1001/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1001/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 1002/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1002/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Hotarâre nr. 814/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 814/2017 privind sistarea definitiva a unor lucrari aferente obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

 • Hotarâre nr. 815/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 815/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 • Ordinul nr. 1365/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1365/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Visina Noua din judetul Olt

 • Hotarâre nr. 106/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, si derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala, aprobat prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

 • Circulara nr. 20/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 20/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea lui Vintila I. C. Bratianu

 • Ordinul nr. 370/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 370/2017 pentru modificarea Procedurii privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare si a stabilirii masurilor agropedoameliorative, necesare realizarii amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 125/2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 213 din 17.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Piatra-Neamt, Piatra-Neamt, judetul Neamt, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila aferente primei sesiuni pe anul 2018

 • Achizitia publica de servicii din 17.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Buzau, Buzau, judetul Buzau, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila aferente sesiunii a doua de selectie pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 17.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Doba, loc. Doba, judetul Satu Mare, anunta acordarea de finantari nerambursabile pentru proiecte de interes local în domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu – S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Comuna Paltinis, Paltinis, judetul Botosani, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu – S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Apa, judetul Satu Mare, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Remetea, Remetea, judetul Harghita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 16.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 82/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 822/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 822/2017 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul privat în domeniul public al statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1369/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1369/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

 • Ordinul nr. 1389/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1389/2017 privind modificarea Procedurii si modalitatii de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de înregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale, aprobata prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016

 • Ordinul nr. 2876/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 2876/2017 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare planificat sa asigure continuitatea îndeplinirii atributiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum si activitatile pentru care se asigura continuitatea îndeplinirii atributiilor specifice

 • Lista nr. 6/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 6/2017 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfasurate în data de 5 noiembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 16.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 820/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 820/2017 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A.

 • Decizie nr. 686/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 686/2017 privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comitetului pentru analiza organizarii institutionale si a resurselor umane din administratia publica centrala

 • Decizie nr. 687/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 687/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Ion Constantin a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii

 • Decizie nr. 688/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 688/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Gabriela Angheloiu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sanatatii

 • Ordinul nr. 140/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 140/2017 privind situatia centralizata a cladirilor care sunt necorespunzatoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie

 • Ordinul nr. 3077/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 3077/2017 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul din activitatea de informatii fiscale, împuternicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

 • Decizie nr. 72/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 72/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Maramures – Sectia I civila în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul silvic), prin raportare la alin. (1) si (2) ale aceluiasi articol, respectiv daca în transformarea daunelor cominatorii în dauneinterese instanta este tinuta exclusiv de dispozitiile art. 62 alin. (3) din Codul silvic, de cantitatea de masa lemnoasa care poate fi exploatata de o persoana fizica într-un an, ori poate avea în vedere si dispozitiile art. 62 alin. (1) si (2) din Codul silvic, respectiv cantitatea de masa lemnoasa ce poate fi exploatata ca urmare a unui contract de exploatare, si daca poate avea în vedere si materialele nelemnoase ori produsele cinegetice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 16.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1303/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1303/1185/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 1185/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1303/1185/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 1187/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1187/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatica din asigurarile de sanatate

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 212 din 16.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 10.10 – 14.11.2017, în domeniul sportiv

 • Achizitia publica de servicii din 15.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Videle, Videle, judetul Teleorman, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2017 Anunţuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială – Municipiul Târgu Mureş, Târgu Mureş, judeţul Mureş, anunţă Lista asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul local pe anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 15.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 15.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 116/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 116/2017 pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati pe anul 2016

 • Hotarâre nr. 117/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 117/2017 privind revocarea din functie a presedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

 • Hotarâre nr. 118/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 118/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviintarea desfasurarii unei anchete parlamentare de catre o comisie permanenta

 • Hotarâre nr. 81/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 81/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industriala în domeniul apararii, pentru sprijinirea competitivitatii si a capacitatii de inovare a industriei de aparare a UE – COM (2017)294

 • Hotarâre nr. 82/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 82/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Lansarea Fondului european de aparare – COM (2017)295

 • Hotarâre nr. 83/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 83/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) – COM (2017)343

 • Hotarâre nr. 84/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 84/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind viitorul finantelor UE – COM(2017)358

 • Hotarâre nr. 85/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 85/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Decizie nr. 540/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 540/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 lit. a), art. 159 si art. 160 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat

 • Hotarâre nr. 810/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 810/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

 • Ordinul nr. 2336/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

  Ordinul nr. 2336/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II – arhitectura, monument, grupa valorica B, a Casei morarului, satul Rastoci nr. 64, comuna Ileanda, judetul Salaj

 • Ordinul nr. 2780/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2780/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 897 din 15.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 510/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 510/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 • Decizie nr. 526/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 526/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Codul penal din 1969 si ale art. 165 din Codul penal

 • Decizie nr. 548/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 548/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

 • Hotarâre nr. 801/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 801/2017 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si atribuirea destinatiei acestuia de resedinta pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român

 • Hotarâre nr. 802/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 802/2017 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 67/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Sectiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localitatilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitatii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national «Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea»”, precum si suplimentarea sumei prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 67/2016

 • Hotarâre nr. 811/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 811/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

 • Hotarâre nr. 813/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 813/2017 privind recunoasterea Asociatiei Europene pentru Siguranta si Antidrog ca fiind de utilitate publica

 • Ordinul nr. 10/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportarilor periodice cuprinzând informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 din 15.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 895 din 15.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 543/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 543/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 • Ordonanta de urgenta nr. 81/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 81/2017 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 • Decizie nr. 682/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 682/2017 privind eliberarea domnului Florin Vodita din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie nr. 683/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 683/2017 privind stabilirea atributiilor domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 684/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 684/2017 privind numirea domnului Florin Vodita în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru desemnarea în calitate de conducator al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor României cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.)

 • Decizie nr. 685/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 685/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

 • Hotarâre nr. 816/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 816/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie nr. 69/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 69/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Botosani – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 250/40/2017, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 211 din 15.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Vicovu de Jos, satul Vicovu de Jos, judetul Suceava, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de interes local, din domeniul sustinerii cultelor, pentru anul de executie financiara 2017

 • Achizitia publica de servicii din 15.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Macin, cu sediul în Macin, judetul Tulcea, anunta domeniile pentru care se acorda contracte de finantare si suma alocata corespunzatoare

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Cavnic, judetul Maramures, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 62,88 mp, în vederea amenajarii si exploatarii unui nou cabinet medical pentru medic de familie

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Municipiul Resita prin Directia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Resita, Resita, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze parcelele de teren nr. 2, 3 si 4 cu suprafata totala de 7.417 mp, situate în Resita, Zona Industriala Aglomerator – Valea Terovei

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Comunei Ghizela, Ghizela, judetul Timis, anunta negociere directa pentru concesionarea unui teren în suprafata de 70.630 mp, aflat în U.A.T. Ghizela

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Bucov, Bucov, judetul Prahova, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Slatina-Timis, loc. Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 14.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 14.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1364/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1364/2017 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

 • Ordinul nr. 1379/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1379/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Dolj

 • Ordinul nr. 2693/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

  Ordinul nr. 2693/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordarii de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 14.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 559/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 559/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) si art. 104 alin. (2) din Codul penal

 • Hotarâre nr. 807/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 807/2017 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea detinerii vizei a titularilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti la 29 august 2017

 • Memorandumul din 29.08.2017, Guvernul României

  Memorandumul de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea detinerii vizei a titularilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu din 29.08.2017

 • Hotarâre nr. 805/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 805/2017 pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Linia electrica aeriana 400 kV, dublu circuit, Cernavoda-Stâlpu si racord în statia Gura Ialomitei”

 • Hotarâre nr. 809/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 809/2017 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îsi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 398/1997

 • Ordinul nr. 3159/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 3159/2017 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 210 din 14.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului, Bucuresti, sectorul 1, publica contractele de finantare atribuite în perioada 27.07.2017 – 27.09.2017

 • Achizitia publica de servicii din 13.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ceahlau, cu sediul în localitatea Ceahlau, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 429 mp teren curti – constructii, situat în localitatea Ceahlau, punctul Durau

 • Achizitia publica de servicii din 13.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Prajeni, Prajeni, judetul Botosani, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 13.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 676/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 676/2017 privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizie nr. 677/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 677/2017 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 678/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 678/2017 privind revocarea domnului Constantin Gheorghe din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra

 • Decizie nr. 679/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 679/2017 privind revocarea domnului Iulian Offenberg din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra

 • Decizie nr. 680/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 680/2017 privind numirea domnului Iulian Offenberg în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra

 • Decizie nr. 681/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 681/2017 privind numirea domnului Vasile Gusatu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra

 • Legea nr. 212/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

 • Decretul nr. 982/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 982/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române

 • Ordinul nr. 1228/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1228/2017 privind modificarea valorii aferente despagubirilor pentru imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere prevazute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Linia Electrica Aeriana (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinas-Smârdan”

 • Ordinul nr. 11/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 11/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a României nr. 4/2015 privind functionarea sistemului de plati TARGET2 – România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 13.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 458/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 458/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, raportate la art. 132 din acelasi act normativ, cu referire la infractiunea de abuz în serviciu

 • Hotarâre nr. 808/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 808/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei

 • Ordinul nr. 324/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 324/1.379/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii si zone

 • Ordinul nr. 1379/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 324/1.379/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii si zone

 • Ordinul nr. 1257/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1257/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selectia si evaluarea donatorului de tesuturi si celule, sistemele de alerta si procedurile de urgenta, calificarea personalului din bancile de tesuturi si celule, sistemul de calitate, importul si exportul de tesuturi si celule umane, relatiile între bancile de tesuturi si celule si terte parti

 • Procedurile din 30.10.2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Procedurile de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate si de siguranta ale tesuturilor si/sau celulelor de origine umana importate din 30.10.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 13.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 410/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 410/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decretul nr. 983/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 983/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala

 • Decretul nr. 984/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 984/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul român la societatile producatoare de agent termic la unitatile administratiei publice locale în vederea înfiintarii si organizarii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat

 • Legea nr. 213/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul român la societatile producatoare de agent termic la unitatile administratiei publice locale în vederea înfiintarii si organizarii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat

 • Hotarâre nr. 806/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 806/2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judetul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apararii Nationale, precum si pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1291/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1291/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 • Ordinul nr. 1372/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1372/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Brasov

 • Ordinul nr. 1537/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1.537/2.836/1.847/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societatii Comerciale ROFERSPED – S.A., la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A. detine o participatie majoritara

 • Ordinul nr. 2836/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1.537/2.836/1.847/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societatii Comerciale ROFERSPED – S.A., la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A. detine o participatie majoritara

 • Ordinul nr. 1847/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1.537/2.836/1.847/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societatii Comerciale ROFERSPED – S.A., la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A. detine o participatie majoritara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 13.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 530/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 530/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (2), (51), (6) si (8) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 536/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 536/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 • Ordinul nr. 134/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 134/2017 pentru abrogarea liniutei a doua de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apararii Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.94/2017

 • Ordinul nr. 1591/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1591/2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Române RACR-ATS “Serviciile de trafic aerian”, editia 3.0/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 209 din 13.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – UAT Comuna Corbi, Corbi, judetul Arges, anunta concesionarea unei parcele de teren în suprafata de 2157 mp, lot 2, adecvat constructiei de hale/cladiri pentru realizarea unor proiecte investitionale

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Izvoarele, satul Izvoarele, judetul Giurgiu, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 53.200 mp, balta apartinând domeniului public al comunei, pentru amenajarea unui bazin piscicol

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Rogova, Rogova, judetul Mehedinti, concesioneaza un teren în suprafata de 29.30 ha, pasune din izlazul comunal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 10.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 10.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 10.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 208 din 10.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta contractele de finantare atribuite pentru categoriile: sport, cultura, educatie civica, social si tineret, sesiunea a II-a 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Târgu Mures, Târgu Mures, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata totala de 632 mp, în vederea edificarii unor constructii

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze mai multe terenuri pentru: activitati de comert, spatiu verde, constructia unui spatiu comercial si activitati de alimentatie publica

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Remetea, Remetea, judetul Harghita, Comuna Remetea, Remetea, judetul Harghita, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 09.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 09.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 114/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 114/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarâre nr. 79/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 79/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Decizie nr. 440/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 440/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 276 si art. 475 din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 450/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 450/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 • Ordinul nr. 244/2017, Agentia Nationala Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 244/2017 privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping – studii medii

 • Ordinul nr. 245/2017, Agentia Nationala Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 245/2017 privind aprobarea tarifului pentru cursul de instruire anti-doping

 • Ordinul nr. 1297/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1297/2017 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Decizie nr. 61/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 61/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Calarasi – Sectia civila în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile, prin care sa dezlege o chestiune de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 09.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 09.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 207 din 09.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Corcova, sat Corcova, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze o cladire Bloc-locuinte sociale în suprafata de 108 mp, apartinând domeniului public al Comunei Corcova

 • Achizitia publica de servicii din 08.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Orasului Stefanesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze 344 mp teren, situat în intravilanul orasului Stefanesti, zona “Piata Agroalimentara”

 • Achizitia publica de servicii din 08.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ditrau, Ditrau, judetul Harghita, urmeaza sa concesioneze un spatiu de 35,47 mp la mansarda imobilului din str. Dealul frumos nr. 4/B, comuna Ditrau

 • Achizitia publica de servicii din 08.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 08.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 08.11.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017, din 08.11.2017

 • Decizie nr. 673/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 673/2017 privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Ordinul nr. 131/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 131/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apararii, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nr. M.9/2008

 • Hotarâre nr. 792/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 792/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti-Maracineni si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 799/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 799/2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judetul Hunedoara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 08.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 08.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 436/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 436/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (5) si alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 446/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 446/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (6) si alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 23/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penala prin Încheierea de sedinta din data de 12 mai 2017, pronuntata în Dosarul nr. 27.910/3/2015, prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 07.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 611/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 611/2017 referitoare la cererile de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre Parlamentul României, pe de o parte, si Ministerul Public – Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, cereri formulate de presedintii Senatului si Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 89/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 89/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotarâre nr. 90/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 90/2017 privind participarea, începând cu anul 2017, a Ministerului Afacerilor Interne cu personal specializat în domeniul instruirii si pregatirii fortelor irakiene de politie, în cadrul Coalitiei Internationale anti – ISIL/Daesh

 • Hotarâre nr. 91/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 91/2017 privind modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

 • Hotarâre nr. 92/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 92/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 • Hotarâre nr. 93/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 93/2017 privind numirea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

 • Hotarâre nr. 94/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 94/2017 privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi

 • Ordinul nr. 1391/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1391/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2.020/2016

 • Norma nr. 23/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 23/2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzactii ale contrapartilor centrale si ale locurilor de tranzactionare si a Ghidului ESMA privind normele si procedurile în cazul insolventei participantilor la un depozitar central

Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 07.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 88/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 88/2017 privind declararea vacanta a functiei de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

 • Decizie nr. 546/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 546/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 291 din Codul penal (sintagma “lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public”) si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (sintagma “interese legitime ale unei persoane juridice”)

 • Decizie nr. 601/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 601/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (2) si (4) din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 07.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 07.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 07.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 210/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2017 privind stabilirea unor masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

 • Decretul nr. 972/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 972/2017 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii

 • Decizie nr. 447/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 447/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 alin. (2) si (4) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 790/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 790/2017 pentru completarea art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizarii unor programe de construire de locuinte si a art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor parti de imobile aflate în proprietatea publica a statului

 • Hotarâre nr. 793/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 793/2017 privind exceptarea unilaterala a unor categorii de straini de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România

 • Hotarâre nr. 794/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 794/2017 pentru aprobarea cuantumului si a platii cotizatiei voluntare de participare a Ministerului Justitiei la Academia Internationala Anticoruptie, pentru anul 2017

 • Hotarâre nr. 795/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 795/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sanatatii

 • Hotarâre nr. 796/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 796/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 • Decizie nr. 672/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 672/2017 privind numirea domnului Ioan Mihalcea în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Ordinul nr. 1249/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1249/2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 377/2017

 • Ordinul nr. 1397/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1397/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al României în fonduri de vânatoare

 • Ordinul nr. 2827/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2827/2017 privind completarea unor reglementari contabile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 206 din 07.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata totala de 140 mp, situat pe Aleea Cetatii (parcarea de la baza Cetatii Neamtului)

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Draganesti Vlasca, judetul Teleorman, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata totala de 152.887 mp, amplasat în extravilanul comunei Draganesti Vlasca

 • Achizitia publica de servicii din 06.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Ianca, Ianca, judetul Braila, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 2085 mp, pentru înfiintare ferma agricola

 • Achizitia publica de servicii din 07.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.11.2017 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – anunta delegarea de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Dorohoi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 06.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 448/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 448/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 449/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 449/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2), art. 341 alin. (8) si art. 367 alin. (9) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 128/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 128/2017 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 74/2015 privind supravegherea autoritatii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, si reexaminarea desemnarii acesteia

 • Ordinul nr. 1394/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1394/858/2837/2017 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva prevazute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

 • Ordinul nr. 858/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1394/858/2837/2017 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva prevazute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

 • Ordinul nr. 2837/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1394/858/2837/2017 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva prevazute la nr. crt. 3, 5, 7, 8, 9 si 12 din anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 871 din 06.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 03.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 439/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 439/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedura penala prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) si art. 4251 din acelasi cod

 • Hotarâre nr. 789/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 789/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 671/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 671/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 6609/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6609/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrarilor de investitii în vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor conform Programului “Termoficare 2006-2020 caldura si confort”

 • Hotarâre nr. 791/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 791/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, si pentru transmiterea imobilelor 1242 si 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 03.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 205 din 03.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Miercurea Sibiului, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractului de finantare nerambursabila, în cadrul primei sesiuni în domeniul Sportiv, încheiat în data de 30.10.2017

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 76 mp, situat în incinta Scolii nr. 2 Titu Târg

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Hateg, Hateg, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze o constructie aflata în domeniul public al orasului Hateg, în suprafata de 211 mp

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Moreni, Moreni, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 02.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 18/2017, Senatul României

  Decizia nr. 18/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 3 noiembrie 2017

 • Decizie nr. 413/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 413/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotarâre nr. 779/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 779/2017 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale în administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala si pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala

 • Hotarâre nr. 781/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 781/2017 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sanatatii, prin Serviciul Judetean de Ambulanta Satu Mare

 • Hotarâre nr. 784/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 784/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Lovrin si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 2899/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2899/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 02.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 02.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 02.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 434/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 434/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 783/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi prin schimbarea unităţii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani

 • Ordinul nr. 6510/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finantarii prioritatilor de investitii 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural si 8/b – Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 204 din 02.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Gropnita, Gropnita, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica pentru concesionarea suprafetei de 32.000 mp, identificata în T88/1, P554/7

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, anunta subconcesionarea terenului în suprafata de 934 mp, parcela PSNG 14/1, situat în Zona Libera Giurgiu

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Pascani, Pascani, judetul Iasi, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru domeniul culte, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Rabagani, Rabagani, judetul Bihor, anunta concesionarea unei suprafete de 30.000 mp, situata în extravilanul localitatii Bratesti, în scopul realizarii activitatii “extindere cariera de piatra”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 01.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 521/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 521/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 774/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 774/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.054/2005

 • Ordinul nr. 1037/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1037/2817/1784/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST – S.A. Deva

 • Ordinul nr. 2817/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1037/2817/1784/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST – S.A. Deva

 • Ordinul nr. 1784/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1037/2817/1784/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CERTEJ – S.A. – filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST – S.A. Deva

 • Ordinul nr. 1125/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1125/2838/1849/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 2838/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1125/2838/1849/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1849/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1125/2838/1849/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1261/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1261/1138/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1138/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1261/1138/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 01.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 204/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

 • Decretul nr. 959/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 959/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

 • Legea nr. 205/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

 • Decretul nr. 960/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 960/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

 • Legea nr. 206/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 • Decretul nr. 961/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 961/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 • Legea nr. 207/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 962/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 962/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Hotarâre nr. 78/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 78/2017 privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2016

 • Hotarâre nr. 782/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 782/2017 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sanatatii, prin unitatile din subordine, precum si trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolarii

 • Hotarâre nr. 786/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 786/2017 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 788/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 788/2017 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

 • Regulamentul din 26.10.2017, Guvernul României

  Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unitatilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfasura lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor, finantate din fonduri europene structurale si de investitii din 26.10.2017

 • Decizie nr. 667/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 667/2017 privind numirea doamnei Maria-Luisa Pastragus în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

 • Decizie nr. 668/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 668/2017 pentru numirea domnului Ioan Bogdan Lazar în functia de secretar de stat la Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social

 • Decizie nr. 669/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 669/2017 pentru eliberarea doamnei Maria-Elena Georgescu din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 • Decizie nr. 670/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 670/2017 pentru numirea domnului Eleodor Mandres în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 01.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 01.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 359/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 359/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

 • Decizie nr. 663/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 663/2017 privind numirea domnului Robert Rucareanu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Ordinul nr. 6509/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activitati din cadrul prioritatilor de investitii 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 7/c – Dezvoltarea si îmbunatatirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) si cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne si maritime, porturile, legaturile multimodale si infrastructura aeroportuara, pentru promovarea mobilitatii regionale si locale durabile si 8/b – Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

 • Ordinul nr. 2792/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 2792/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar

 • Regulamentul din 19.10.2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar din 19.10.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 01.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 963/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 963/2017 privind rechemarea unui ambasador

 • Hotarâre nr. 2/2017, Plenul Curtii Constitutionale

  Hotarârea nr. 2/2017 privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în fata Curtii Constitutionale

 • Decizie nr. 24/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov, Sectia penala, în Dosarul nr. 14.607/197/2016, prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal si art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: daca “în ipoteza savârsirii unei noi infractiuni intentionate în termenul de supraveghere al amânarii aplicarii unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnarii pentru noua infractiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicarii pedepsei pentru aceasta, fara revocarea amânarii aplicarii pedepsei anterioare”

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 203 din 01.11.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 31.10.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.10.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Serbanesti, Serbanesti, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan în suprafata de 1300 mp, în scop comercial, productie si servicii

 • Achizitia publica de servicii din 31.10.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.10.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Cavadinesti, judetul Galati, organizeaza licitatie publica pentru concesionarea suprafetei totale de 2570 m.p. teren, formata din doua loturi, aferenta unui spatiu cu destinatia de locuinta proprietate privata a unor persoane fizice

 • Achizitia publica de servicii din 31.10.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.10.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Spineni, satul Alunisu, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze o cladire cu suprafata construita de 240 mp si teren aferent în suprafata de 2.000 mp, în scop economic

 • Achizitia publica de servicii din 31.10.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.10.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Spineni, satul Alunisu, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze o cladire cu suprafata construita de 120 mp si teren aferent în suprafata de 1.000 mp, în scop economic

 • Achizitia publica de servicii din 31.10.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.10.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Spineni, satul Alunisu, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 3.200 mp, apartinând domeniului public al Comunei Spineni

 • Achizitia publica de servicii din 31.10.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.10.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Ileanda, Ileanda, judetul Salaj, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 31.10.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.10.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Siriu, Siriu, judetul Buzau, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›