13 Decembrie, 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 990 din 13.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1229/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1229/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatica din asigurarile de sanatate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 12.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 378/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 378/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedura civila, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România si a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, în ansamblul lor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 12.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 11.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 658/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 658/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Ordonanta de urgenta nr. 93/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 93/2017 pentru stabilirea unor masuri privind organizarea, functionarea si atributiile oficiilor teritoriale ale Autoritatii Nationale de Management al Calitatii în Sanatate

 • Ordonanta de urgenta nr. 94/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 94/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare

 • Hotarâre nr. 862/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 862/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Hotarârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

 • Decizie nr. 716/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 716/2017 pentru numirea domnului Catalin Balan în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 982 din 11.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 11.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 241/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 241/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016

 • Acord din 21.04.2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Acordul între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare din 21.04.2016

 • Decretul nr. 1153/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1153/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016

 • Legea nr. 242/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2017 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Conventiei privind decontarile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bancii Internationale de Cooperare Economica, precum si a Statutului acestei banci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

 • Protocolul din 18.12.1990, Act International

  Protocolul de modificare a Conventiei privind decontarile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bancii Internationale de Cooperare Economica, precum si a Statutului acestei banci din 18.12.1990

 • Decretul nr. 1154/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1154/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Conventiei privind decontarile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bancii Internationale de Cooperare Economica, precum si a Statutului acestei banci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

 • Legea nr. 244/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

 • Decretul nr. 1156/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1156/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

 • Decizie nr. 557/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 557/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1402 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala

 • Decizie nr. 164/2017, Autoritatea pentru Reforma Feroviara

  Decizia nr. 164/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevazute la art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de calatori

 • Act nr. 2/2017, Autoritatea pentru Reforma Feroviara

  Actul aditional nr. 2/2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori ” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 231/2016, din 28.11.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 11.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 11.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 226 din 11.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 08.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 89/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 89/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii

 • Ordonanta de urgenta nr. 91/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

 • Ordonanta de urgenta nr. 92/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat

 • Ordinul nr. 1772/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1772/2017 privind aprobarea introducerii în oferta tarifara a “Metrorex” – S.A. a titlurilor comune pentru transportul cu metroul si R.A.T.B.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 08.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 537/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 537/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. a) pct. (i) si lit. d) pct. (ii) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioara modificarilor aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decizie nr. 551/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 551/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. (1) si alin. (2) din Codul de procedura penala, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

 • Ordinul nr. 1461/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1461/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Alba

 • Decizie nr. 65/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 65/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale, în Dosarul nr. 3.639/99/2016, pentru pronuntarea unei hotarâri prealabile privind interpretarea dispozitiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 84 alin. (3) din acelasi act normativ

Monitorul Oficial, Partea I nr. 976 din 08.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 08.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 974 din 07.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 127/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 127/2017 privind numirea presedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

 • Ordonanta de urgenta nr. 88/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 88/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Hotarâre nr. 864/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 864/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din functia publica de prefect al judetului Galati în functia publica de inspector guvernamental

 • Hotarâre nr. 865/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 865/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Galati de catre domnul Otrocol Dorin

 • Hotarâre nr. 868/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 868/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de catre doamna Beclea Daniela

 • Hotarâre nr. 869/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 869/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de catre doamna Lozneanu Daniela-Petronela

 • Decizie nr. 712/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 712/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 713/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 713/2017 privind numirea domnului Ionut Barbu în functia de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci

 • Decizie nr. 714/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 714/2017 privind stabilirea atributiilor domnului Mircea Bacala, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 715/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 715/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Gabriela-Norica Zlate a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sanatatii

 • Ordinul nr. 3139/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 07.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 235/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval în porturi si pe caile navigabile interioare

 • Decretul nr. 1137/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1137/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval în porturi si pe caile navigabile interioare

 • Hotarâre nr. 860/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 860/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau

 • Hotarâre nr. 866/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 866/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Braila de catre doamna Cochino Madalina

 • Hotarâre nr. 867/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 867/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Braila de catre domnul Paladi George-Adrian

 • Ordinul nr. 1389/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1389/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 971 din 07.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 240/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2017 privind unele masuri în vederea accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 1142/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1142/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2017 privind unele masuri în vederea accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 1148/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1148/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

 • Decretul nr. 1149/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1149/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

 • Decretul nr. 1150/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1150/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

 • Decretul nr. 1151/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1151/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

 • Decretul nr. 1152/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1152/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

 • Decizie nr. 580/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 580/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 pct. 29 din Hotarârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încalcarilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor contraventionale si a altor masuri aferente aplicabile în cazul constatarii încalcarilor

 • Decizie nr. 581/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 581/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale

 • Hotarâre nr. 856/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 856/2017 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotarârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 • Hotarâre nr. 857/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 857/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Caransebes si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 970 din 07.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 07.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 229/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2017 pentru aderarea României la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptata la Londra la 7 iulie 1995

 • Conventia din 07.07.1995, Act International

  Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 1995, din 07.07.1995

 • Decretul nr. 1037/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1037/2017 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptata la Londra la 7 iulie 1995

 • Hotarâre nr. 854/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 854/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii “Protectie mal drept brat Borcea, zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, judetul Calarasi” si “Combaterea inundatiilor în bazinul hidrografic al râului Slanic si afluenti, judetul Buzau”

 • Hotarâre nr. 855/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 855/2017 pentru completarea anexei nr. 14 la Hotarârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 • Decizie nr. 66/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 66/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bacau – Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 07.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 225 din 07.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 06.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 556/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 556/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea data prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala nr. 32/2015

 • Decizie nr. 586/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 586/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a sintagmei “la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si înstiintarea prevazute la art. 163″ cuprinsa în art. 154 alin. (4) din Codul de procedura civila, precum si a prevederilor art. 163 alin. (3) teza întâi si alin. (6) coroborate cu sintagma “indiferent daca partea a primit sau nu citatia ori alt act de procedura personal” cuprinsa în art. 165 pct. 1 din Codul de procedura civila

 • Ordonanta de urgenta nr. 87/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local

 • Hotarâre nr. 870/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 870/2017 privind declararea zilelor de 14, 15 si 16 decembrie 2017 zile de doliu national pe teritoriul României

 • Hotarâre nr. 871/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 871/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfasurarea funeraliilor de stat ale Majestatii Sale Regele Mihai I al României

 • Decizie nr. 710/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 710/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Irina Leulescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie nr. 711/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 711/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Ramona-Liliana Seciu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 06.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 965 din 06.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 06.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 824/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 824/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Sucevita, judetul Suceava

 • Hotarâre nr. 825/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 825/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judetul Braila

 • Hotarâre nr. 826/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 826/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judetul Hunedoara

 • Hotarâre nr. 827/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 827/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Valisoara, judetul Hunedoara

 • Hotarâre nr. 828/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 828/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Cosula, judetul Botosani

 • Decizie nr. 76/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 76/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi – Sectia civila în Dosarul nr. 5.707/99/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce decurge din “interpretarea dispozitiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, prin neîndeplinirea formalitatii publicarii în Buletinul electronic al Autoritatii de Supraveghere Financiara a convocatorului unei adunari generale a actionarilor societatii admise la tranzactionare pe Piata Rasdaq, reprezinta o cauza de nulitate absoluta sau de nulitate relativa a hotarârii Adunarii Generale a Actionarilor adoptate în aceste conditii”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 06.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 509/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 509/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Hotarâre nr. 850/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 850/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor

 • Ordinul nr. 1370/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1370/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “M.S. Curie” Bucuresti

 • Ordinul nr. 3097/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3097/2017 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finantatorii participanti în cadrul programului “Prima casa”

 • Procedura din 23.11.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Procedura si criteriile de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finantatorii participanti în cadrul programului “Prima casa” din 23.11.2017

 • Hotarâre nr. 853/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 853/2017 privind modificarea art. 2 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara

 • Ordinul nr. 109/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 109/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2017, precum si a bugetului rectificat al proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 224 din 06.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.12.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.12.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Berzasca, Berzasca, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un teren, în suprafata de 1934 mp, situat în intravilanul comunei Berzasca

 • Achizitia publica de servicii din 05.12.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.12.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Orsova, Orsova, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze un imobil (teren si constructie) aferent centralei termice nr. 5, aflat în domeniul public al U.A.T.M. Orsova, în suprafata de 425 mp

 • Achizitia publica de servicii din 05.12.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.12.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Boldur, Boldur, judetul Timis, intentioneaza concesionarea pasunilor din localitatea Boldur (lot 1)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 05.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 6962/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 6962/1743/389/1522/2017 privind aprobarea Listei unitatilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfasura lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

 • Ordinul nr. 1743/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 6962/1743/389/1522/2017 privind aprobarea Listei unitatilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfasura lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

 • Ordinul nr. 389/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 6962/1743/389/1522/2017 privind aprobarea Listei unitatilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfasura lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

 • Ordinul nr. 1522/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 6962/1743/389/1522/2017 privind aprobarea Listei unitatilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfasura lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor, care vor beneficia de finantare din fonduri europene structurale si de investitii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operational regional 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 05.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 960 din 05.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 959 din 05.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 05.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 223 din 05.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.12.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.12.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Calarasi, Calarasi, judetul Calarasi, atribuie finantare nerambursabila pentru domeniul sport în valoare de 198.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 05.12.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.12.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Satu Mare, Satu Mare, judetul Satu Mare, face cunoscuta atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, pe anul 2017, sesiunea a II-a, în domeniul cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 04.12.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.12.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Remetea, Remetea, judetul Harghita, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata totala de 15,91 mp, situat în incinta imobilului “Casa de sanatate”, cu destinatie de cabinet stomatologic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 957 din 04.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 04.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 226/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2017 privind schimbarea denumirii satului Racarii de Jos, comuna Bradesti, judetul Dolj, în Racari

 • Decretul nr. 1034/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1034/2017 pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Racarii de Jos, comuna Bradesti, judetul Dolj, în Racari

 • Hotarâre nr. 89/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 89/2017 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2018

 • Hotarâre nr. 843/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 843/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

 • Hotarâre nr. 849/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 849/2017 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017

 • Ordinul nr. 1252/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1252/1907/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente

 • Ordinul nr. 1907/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1252/1907/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si a listei prestatiilor medicale aferente

 • Instructiunile nr. 5/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Instructiunile nr. 5/2017 privind organizarea si desfasurarea referendumului local pentru demiterea primarului orasului Sângeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud

 • Ordinul nr. 1384/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1384/1230/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1230/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1384/1230/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 955 din 04.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 497/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 497/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (5) si (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Ordinul nr. 243/2017, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Ordinul nr. 243/2017 privind modificarea anexei nr. 13 la Ghidul beneficiarului – 2017, aprobat prin Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 2/2017

 • Decizie nr. 504/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 504/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila

 • Decizie nr. 550/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 550/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2531 alin. 1 din Codul penal din 1969 si ale art. 301 alin. (1) si art. 446 alin. (1) si (2) din Codul penal

 • Decizie nr. 606/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 606/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 04.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 545/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 545/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71, art. 72 alin. (1) si (2) si art. 73 alin. (2) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 584/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 584/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), (2) si (4), art. 31-34 si art. 36 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizie nr. 625/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 625/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza finala din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 75/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 75/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Caras-Severin – Sectia I civila în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la unele chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 953 din 04.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 222 din 04.12.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 29.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, anunta scoaterea la licitatie publica în vederea concesionarii unui teren în suprafata totala de 22130 mp – “Parcul Cetate”, apartinând domeniului public al orasului

 • Achizitia publica de servicii din 29.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.11.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, anunta scoaterea la negociere directa în vederea concesionarii a terenului în suprafata totala de 140 mp, situat pe Aleea Cetatii, apartinând domeniului public al orasului

 • Achizitia publica de servicii din 29.11.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.11.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Tibana, judetul Iasi, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›