20 Septembrie, 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 20.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 93/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 93/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarâre nr. 94/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 94/2017 privind încuviintarea desfasurarii unei anchete parlamentare de catre o comisie permanenta

 • Hotarâre nr. 662/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 662/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lânga Tribunalul Ilfov

 • Hotarâre nr. 668/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii

 • Hotarâre nr. 669/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 669/2017 privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si darea acestuia în folosinta, cu titlu gratuit, Federatiei Române de Atletism

 • Ordinul nr. 1016/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1016/3824/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 “Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

 • Ordinul nr. 3824/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 1016/3824/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 “Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 20.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 68/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 68/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Ordinul nr. 827/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 827/2017 privind publicarea efectuarii radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societatii EASY CREDIT 2 ALL IFN – S.A.

 • Decizie nr. 386/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 386/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 196 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie nr. 388/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 388/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Decizie nr. 387/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 387/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizie nr. 51/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 51/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Gorj – Sectia I civila, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: interpretarea dispozitiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 176 din 20.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 20.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judetul Prahova, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, sesiunea a II-a 2017, domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 20.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Miercurea Sibiului, Sibiu, judetul Sibiu, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2017, domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 20.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului, Bucuresti, anunta contractele de finantare atribuite în perioada 01.07.2017 – 11.08.2017

 • Achizitia publica de servicii din 19.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, urmeaza sa concesioneze “locatii”, cumulând o suprafata totala de 802 mp si 411 panouri, pentru publicitate stradala

 • Achizitia publica de servicii din 19.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Ciortesti, Ciortesti, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze: statia de autobuz în suprafata de 12 mp, situata în dreptul Hanului Florilor, în vederea desfasurarii unor activitati comerciale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 19.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 468/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 468/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 2661/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2661/2017 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.759/2016

 • Ordinul nr. 4783/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de etica si management universitar

 • Regulamentul din 30.08.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de etica si management universitar din 30.08.2017

 • Decizie nr. 11/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Avocatul Poporului cu privire la “interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la dispozitiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din acelasi act normativ, în sensul stabilirii competentei functionale a agentilor constatatori (din cadrul politiei locale sau politiei rutiere), cu incidenta art. 7 lit. h) din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 19.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 663/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 663/2017 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice, semnat la Bucuresti la 29 iunie 2017

 • Acord din 29.06.2017, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice din 29.06.2017

 • Hotarâre nr. 670/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 670/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale “Institutul de Cercetari în Transporturi – INCERTRANS” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Cercetarii si Inovarii

 • Ordinul nr. 2426/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2426/2017 pentru completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

 • Ordinul nr. 4802/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4802/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare a Programului “Scoala dupa scoala”, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.349/2011

 • Ordinul nr. 4815/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4815/2017 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare în învatamânt în anul scolar 2017-2018

 • Rectificarea din 19.09.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotarârea Guvernului nr. 903/2016

 • Rectificarea din 19.09.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotarârea Guvernului nr. 577/2017

 • Decizie nr. 46/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 46/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Suceava – Sectia I civila, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: “interpretarea dispozitiilor art. 486 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila, în sensul de a se lamuri daca neatasarea dovezii platii taxei judiciare de timbru la cererea de recurs atrage sanctiunea nulitatii recursului sau lipsa dovezii achitarii acesteia se poate complini ulterior depunerii cererii de recurs, urmând procedura prevazuta de art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 175 din 19.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 18.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Salonta, Municipiul Salonta, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniile mediu/protectia animalelor

 • Achizitia publica de servicii din 19.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Fetesti, Fetesti, judetul Ialomita, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 18.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Todireni, Todireni, judetul Botosani, urmeaza sa fie concesionat: spatiu comercial situat în satul Todireni, cu suprafata de 133.80 mp

 • Achizitia publica de servicii din 18.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata totala de 2.508 mp, compus din mai multe parcele

 • Achizitia publica de servicii din 18.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.09.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Comuna Sarichioi, cu sediul în localitatea Sarichioi, judetul Tulcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 18.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1314/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1314/2017 privind aprobarea modelului contractelor de performanta prevazute la cap. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri în domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Normele tehnice din 12.09.2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Normele tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garantiei globale în legatura cu doua sau mai multe operatiuni, declaratii sau regimuri vamale, cu exceptia regimului de tranzit unional/comun din 12.09.2017

 • Ordinul nr. 2671/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garantiei globale în legatura cu doua sau mai multe operatiuni, declaratii sau regimuri vamale, cu exceptia regimului de tranzit unional/comun

 • Decizie nr. 500101/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 500101/2017 privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru lucrari de întretinere si reparatii curente la cladirile si constructiile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 757/2017

 • Ordinul nr. 5795/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 5795/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor, având ca obiectiv “Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligenta conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020″, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”, obiectivul specific 3.8

Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 18.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 18.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 174 din 18.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 15.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 613/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 613/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului

 • Decizie nr. 614/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 614/2017 privind numirea domnului Petrica-Lucian Foca în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Procedura din 06.09.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Procedura privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.09.2017

 • Ordinul nr. 2376/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2376/2017 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 2331/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2331/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

 • Hotarâre nr. 67/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 67/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 666/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 666/2017 privind aprobarea unor masuri pentru realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului electroenergetic national în ceea ce priveste combustibilul lignit

 • Hotarâre nr. 667/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 667/2017 privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila si transmiterea lui din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila în domeniul public al municipiului Braila

 • Hotarâre nr. 56/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 56/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri si a Razboiului pentru Întregirea Neamului

 • Hotarâre nr. 61/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 61/2017 privind modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential

 • Hotarâre nr. 63/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 63/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 • Hotarâre nr. 64/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 64/2017 pentru modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Român de Informatii

 • Ordinul nr. 1626/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 1626/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai caror cetateni este necesara îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurta sedere pentru a intra pe teritoriul României

 • Rectificarea din 15.09.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotarârea Guvernului nr. 541/2017, din 15.09.2017

 • Reglementarea din 30.08.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Reglementarea tehnica privind proiectarea si dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localitatilor din 30.08.2017

 • Ordinul nr. 1298/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1298/2017 pentru aprobarea Reglementarii tehnice privind proiectarea si dotarea parcarilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localitatilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 15.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 15.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 15.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 664/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 664/2017 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Vlasca” al Judetului Giurgiu în domeniul public al judetului Giurgiu si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 4795/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4795/2017 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual pentru anul scolar 2018-2019

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 173 din 15.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Macin, Macin, judetul Tulcea, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru domeniile: cultural, educatie civica, social si tineret, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 14.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Vulpeni, Vulpeni, jud. Olt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 1.000 mp, situat în intravilanul comunei Vulpeni

 • Achizitia publica de servicii din 14.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 36 mp, în vederea desfasurarii de activitati de comert

 • Achizitia publica de servicii din 14.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Berca, Berca, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren, format din trei loturi, având suprafata totala de 1585 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 14.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Declaratia nr. 1/2017, Senatul României

  Declaratia nr. 1/2017 la doua decenii de la initierea parteneriatului strategic între România si Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, si în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungara la dezvoltare autonoma de catre presedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

 • Hotarâre nr. 91/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 91/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

 • Hotarâre nr. 92/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 92/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Decretul nr. 869/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 869/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele, la trecerea în rezerva, a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 661/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 661/2017 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafata de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publica a statului, iar 2,1374 ha proprietate publica a orasului Negresti-Oas, judetul Satu Mare, în vederea realizarii obiectivului “Amenajare pârtie si sistem de înzapezire al pârtiei – zona turistica Luna Ses, jud. Satu Mare”

 • Rectificarea din 14.09.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2016 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017, din 14.09.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 14.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 660/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 660/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie nr. 610/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 610/2017 pentru eliberarea domnului Mihai Tamâian din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizie nr. 611/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 611/2017 pentru numirea domnului Ionel Minea în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizie nr. 612/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 612/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Mihaela Luminita Baciu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 • Ordinul nr. 274/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 274/5864/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 • Ordinul nr. 5864/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 274/5864/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 • Ordinul nr. 275/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 275/5863/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 • Ordinul nr. 5863/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 275/5863/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 • Ordinul nr. 4792/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4792/2017 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 14.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 14.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 172 din 14.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 13.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 13.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 640/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018

 • Ordinul nr. 1038/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1038/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnica a stocurilor si operatiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România de catre unitatile de distributie angro a medicamentelor, importatori, fabricanti autorizati si farmaciile cu circuit închis si deschis

 • Ordinul nr. 1146/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1146/2017 pentru completarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.540/2011

 • Ordinul nr. 4772/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4772/2017 privind aprobarea modelului “Fisei competentelor si a disciplinelor/temelor”

 • Ordinul nr. 4796/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4796/2017 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din învatamântul profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2017-2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 13.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 862/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 862/2017 privind conferirea Ordinului National Steaua României

 • Hotarâre nr. 637/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 637/2017 pentru organizarea si functionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Nationale de Aparare

 • Hotarâre nr. 656/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 656/2017 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Ilfov, Maramures, Brasov, Alba, Cluj, Arges, Galati, Dolj, Calarasi, Ialomita, Hunedoara, Iasi, Salaj, Sibiu, Buzau, Constanta, Braila, Vrancea, Prahova, Bacau, Dâmbovita, Mures si municipiul Bucuresti

 • Hotarâre nr. 657/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 657/2017 privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru actualizarea valorilor de inventar si a adreselor postale ale imobilelor 560, 328 si 3156, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 658/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 658/2017 privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala

 • Ordinul nr. 1040/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1040/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru profilaxia mortii subite cardiace de cauza aritmica prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

 • Ordinul nr. 1041/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1041/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut

 • Ordinul nr. 1042/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1042/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacientilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

 • Ordinul nr. 1043/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1043/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacientilor critici cu hemoragie digestiva superioara si protezare endoscopica digestiva

 • Ordinul nr. 2359/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2359/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 • Decizie nr. 13/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Târgu Mures privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedura penala, în sensul stabilirii fazei de la care se reia procesul penal, în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecarii în lipsa persoanei condamnate

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 171 din 13.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 12.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 12.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 483/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 483/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 1 din Codul penal din 1969

 • Hotarâre nr. 630/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 630/2017 privind aprobarea hotarârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Morahalom la 22 iunie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotarâre nr. 653/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 653/2017 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Hotarâre nr. 654/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 654/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Hotarâre nr. 655/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 655/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Compania de Investitii pentru Turism “CIT” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Turismului

 • Ordinul nr. 1293/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1293/2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor

 • Normele din 30.08.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Normele privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor din 30.08.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 170 din 12.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, judetul Satu Mare, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniile cultura si sport pe anul 2017, sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 11.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Calarasi, Calarasi, judetul Calarasi, atribuie contracte de finantare nerambursabila evaluate în perioada 10.07.2017 – 24.07.2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Tartasesti, judetul Dâmbovita, atribuie fonduri nerambursabile proiectului “Sport, Miscare, Sanatate”, beneficiar Club Sportiv A.C.S. Tartasesti

 • Achizitia publica de servicii din 12.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Timisoara, Timisoara, judetul Timis, anunta atribuirea contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local pentru proiectele de sport pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 11.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Poiana Lacului, judetul Arges, organizeaza licitatie în vederea concesionarii unui teren în suprafata de 30 mp

 • Achizitia publica de servicii din 11.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze “Amenajarea piscicola Popina”, teren cu suprafata de 409 ha, la care se adauga activele aferente

 • Achizitia publica de servicii din 11.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Apa, judetul Satu Mare, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan, categoria de folosinta Drum, situat în intravilanul satului Apa, în suprafata de 219 mp

 • Achizitia publica de servicii din 11.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze sapte terenuri, doua pentru activitati comerciale, trei pentru amenajari spatii verzi si unul pentru parcare auto

 • Achizitia publica de servicii din 12.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Serviciul Public de Asistenta Sociala Sebes, Sebes, judetul Alba, anunta Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 731 din 11.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 642/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 642/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale “Compania Nationala de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 643/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 643/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.064/2013

 • Hotarâre nr. 645/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 645/2017 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Bucuresti

 • Hotarâre nr. 650/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 650/2017 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “A.D. Ghica” al Judetului Teleorman în domeniul public al judetului Teleorman si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 651/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 651/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0575 Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii

 • Ordinul nr. 784/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 784/1887/1522/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Pirochim Victoria” – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1887/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 784/1887/1522/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Pirochim Victoria” – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1522/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 784/1887/1522/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Pirochim Victoria” – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1149/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1149/2017 privind aprobarea derogarii pentru unele specii de lilieci

 • Ordinul nr. 1152/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1152/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Bustuchin din judetul Gorj

 • Ordinul nr. 1163/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1163/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blagesti, Damienesti, Gaiceana, Horgesti, Magiresti, Odobesti, Oncesti, Secuieni si Solont din judetul Bacau

Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 11.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 612/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 612/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Pod suspendat peste Dunare în zona Braila”, judetele Braila si Tulcea

 • Hotarâre nr. 641/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 641/2017 pentru modificarea si completarea Statutului Academiei de Stiinte Medicale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.665/2004

 • Hotarâre nr. 644/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 644/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizarii Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfasura la Bucuresti în perioada 27-28 septembrie 2017

 • Hotarâre nr. 646/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 646/2017 privind recunoasterea Asociatiei Tara Secaselor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publica

 • Hotarâre nr. 647/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 647/2017 privind acordarea cetateniei române domnului Cooper II Donell

 • Hotarâre nr. 648/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 648/2017 privind acordarea cetateniei române domnului Watson Giordan Lee

 • Ordinul nr. 101/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 101/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului apararii nr. M.31/2008 privind competentele de achizitie a produselor, serviciilor si lucrarilor în cadrul Ministerului Apararii Nationale

 • Ordinul nr. 110/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 110/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea initiala, în anul 2017, în institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice si în domeniul circulatiei rutiere

 • Ordinul nr. 1028/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1028/2017 privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale si stabilirea cuantumului de participare la examenul national pentru obtinerea specializarilor: Balneo-fizioterapie, Igiena si sanatate publica, Nutritie si dietetica, Laborator si Radiologie-imagistica medicala, organizat în perioada 30 octombrie – 13 noiembrie 2017

 • Ordinul nr. 2379/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2379/2017 pentru modificarea si completarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004

 • Rectificarea din 11.09.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din 11.09.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 169 din 11.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Constanta, Constanta, judetul Constanta, anunta participarea la procedura de selectie pentru sustinerea din fonduri financiare nerambursabile a organizarii proiectelor nonprofit de interes general “Ziua Dobrogei 2017″, “Festivalul iernii 2017″ si “Revelion 2018″

 • Achizitia publica de servicii din 08.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Comuna Teslui, Teslui, jud. Dolj, urmeaza sa concesioneze luciu de apa “Balta Teslui” în suprafata de 27.220 mp si terenul aferent acesteia cu suprafata de 2780 mp

 • Achizitia publica de servicii din 08.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Remetea, Remetea, judetul Harghita, urmeaza sa concesioneze spatiile situate în incinta imobilului “Casa de sanatate” din cladirea situata în Remetea

 • Achizitia publica de servicii din 08.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Balc, com. Balc, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 27,24 ha padure, în vederea înfiintarii unui complex de vânatoare

 • Achizitia publica de servicii din 08.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Tibana, sat Tibana, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 20.000 mp, destinat amenajaruii unei piete groalimentare si un obor de animale

 • Achizitia publica de servicii din 08.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Turda, Turda, judetul Cluj, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 1.419 mp si cladire – dependinte în suprafata construita de 260 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 08.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 08.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 168 din 08.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Orasul Saveni, Saveni, judetul Botosani, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati sportive si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 08.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Buzau, Buzau, judetul Buzau, anunta participarea la programul acordarii finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de interes local pentru anul 2017, Sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 07.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Salonta, Salonta, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze un imobil format dintr-un teren cu suprafata de 1.286 mp si cladire cu suprafata construita de 320 mp

 • Achizitia publica de servicii din 07.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Hârsesti, Hârsesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un chiosc cu suprafata de 12 mp

 • Achizitia publica de servicii din 07.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Mioveni, Mioveni, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 44 mp, zona bloc L1-L8

 • Achizitia publica de servicii din 07.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 2490 mp (resp. lot 26), zona Parc Industrial

 • Achizitia publica de servicii din 07.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – S.P. – Directia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Mun. Resita, Resita, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze parcelele de teren nr. 2, 3 si 4 cu suprafata totala de 7.417 mp, Zona Industriala Aglomerator – Valea Terovei

 • Achizitia publica de servicii din 07.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.09.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Sacalaseni, satul Sacalaseni, judetul Maramures, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 07.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 475/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 475/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (6) din Codul de procedura penala si a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, în ansamblul sau

 • Decizie nr. 481/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 481/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) si (4) si art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevazute de acte normative în vigoare

 • Decizie nr. 608/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 608/2017 privind eliberarea domnului Aurelian-Felix Rache din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie nr. 609/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 609/2017 privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în functia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 • Ordinul nr. 911/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 911/4758/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat în specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

 • Ordinul nr. 4758/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 911/4758/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat în specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

 • Ordinul nr. 1295/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

 • Normele tehnice din 30.08.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice din 30.08.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 07.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 621/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 621/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultura Vidra si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 634/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 634/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Justitiei

 • Hotarâre nr. 635/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 635/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Brasov, Constanta, Dolj, Sibiu si Timis, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 97/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 97/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apararii Nationale

 • Ordinul nr. 98/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 98/2017 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale

 • Ordinul nr. 963/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 963/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sanatate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 07.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 476/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 476/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 239 din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 477/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 477/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 339 alin. (1) si (5) din Codul de procedura penala

 • Decizie nr. 607/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 607/2017 privind stabilirea atributiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 989/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 989/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustratii în cadrul avertismentelor de sanatate pe pachetele de tutun, Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din Biblioteca electronica de documente-sursa a Comisiei Europene, si Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Ordinul nr. 107/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 107/2017 privind asistenta juridica în Ministerul Afacerilor Interne si în unitatile, institutiile si structurile din subordinea acestuia

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 167 din 07.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Prajeni, Prajeni, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 17,65 mp, spatiu ce apartine dispensarului uman Prajeni, pentru desfasurarea activitatii specifice de cabinet stomatologic

 • Achizitia publica de servicii din 06.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Mioveni, Mioveni, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 42 mp, care face parte din imobilul – bloc L1-L8, înscris în cartea funciara a Orasului Mioveni

 • Achizitia publica de servicii din 07.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.09.2017 Anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, judetul Botosani, anunta asigurarea transportului public local pe raza municipiului Dorohoi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 06.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 06.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 06.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 06.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 631/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 631/2017 privind reaprobarea obiectivului de investitii “Apararea împotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea”, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

 • Hotarâre nr. 632/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 632/2017 privind transmiterea unei constructii aflate în domeniul public al statului din administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educatiei Nationale – Universitatea “Dunarea de Jos” Galati si pentru modificarea pozitiei nr. 18 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului

 • Hotarâre nr. 633/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 633/2017 privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Tehnica de Securitate ca fiind de utilitate publica

 • Ordinul nr. 4543/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4543/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de învatamânt, specializarile si calificarile profesionale ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017

 • Ordinul nr. 4666/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4666/2017 privind acordarea acreditarii pentru structura din municipiul Moinesti a unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” din municipiul Onesti

 • Ordinul nr. 80/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 80/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înalta eficienta, si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

 • Ordinul nr. 81/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 81/2017 privind modificarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrica în cogenerare de înalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila, în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

 • Ordinul nr. 2332/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 06.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 166 din 06.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Buzau, Buzau, judetul Buzau, anunta Programul anual rectificat pentru acordarea finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de interes local pentru anul 2017, Sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 06.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Gârbau, Gârbau, judetul Cluj, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati sportive

Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 05.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 90/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 90/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordonanta de urgenta nr. 62/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Hotarâre nr. 622/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 622/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotarâre nr. 624/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 624/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “AVIOANE CRAIOVA” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotarâre nr. 628/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 628/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situat în municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 636/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 636/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome “Imprimeria Bancii Nationale a României”, aflata în subordinea Bancii Nationale a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 718 din 05.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 05.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 05.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1536/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1536/2017 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la masini

 • Ordinul nr. 1024/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1024/1582/934/2017 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

 • Ordinul nr. 1582/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 1024/1582/934/2017 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

 • Ordinul nr. 934/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1024/1582/934/2017 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 165 din 05.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru proiectele câstigatoare în cadrul Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judetul Harghita, în anul 2017, sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 05.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile anunt de atribuire – U.A.T. Comuna Urechesti, Urechesti, judetul Vrancea, acorda finantari nerambursabile pentru proiecte din domeniul sportiv, aferente anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 05.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Hârlau, cu sediul în orasul Hârlau, judetul Iasi, acorda finantari nerambursabile pentru contracte din domeniul sportiv, în valoare totala de 70.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 05.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Sântana, Sântana, judetul Arad, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru activitati culturale, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 05.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta anunta atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, alocate pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 04.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Bodesti, Bodesti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 33,94 mp, situat în incinta cladirii Dispensar uman Bodesti

 • Achizitia publica de servicii din 04.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Holboca, Iasi, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 800 mp, apartinând domeniului public, situat în sat Holboca

 • Achizitia publica de servicii din 04.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze – Amenajarea piscicola Enisala – 141,5 ha teren plus activele corespunzatoare

 • Achizitia publica de servicii din 04.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.09.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ-Teritoriala Orasul Corabia, Corabia, judetul Olt, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 01.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.09.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 04.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 88/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 88/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarâre nr. 65/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 65/2017 privind validarea unor mandate de deputat

 • Ordinul nr. 780/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 780/1885/1520/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Arsenal – Resita” – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1885/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 780/1885/1520/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Arsenal – Resita” – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1520/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 780/1885/1520/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Arsenal – Resita” – S.A. – filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 781/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 781/1883/1510/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1883/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 781/1883/1510/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1510/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 781/1883/1510/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 783/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 783/1884/1492/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Uzina Automecanica Moreni” – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1884/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 783/1884/1492/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Uzina Automecanica Moreni” – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1492/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 783/1884/1492/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Uzina Automecanica Moreni” – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 786/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 786/1871/1491/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Fabrica de Pulberi Fagaras” – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1871/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 786/1871/1491/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Fabrica de Pulberi Fagaras” – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1491/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 786/1871/1491/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Fabrica de Pulberi Fagaras” – S.A. filiala Companiei Nationale ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 04.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 04.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5687/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 5687/1799/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordinul nr. 1799/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 5687/1799/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordinul nr. 431/2017, Consiliul Concurentei

  Ordinul nr. 431/2017 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrarile economice

 • Hotarâre nr. 615/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 615/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior pentru anul universitar 2017-2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 04.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 164 din 04.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 04.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, acorda finantare nerambursabila de la bugetul local în 2017 pentru activitati culturale

 • Achizitia publica de servicii din 04.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Sângeorgiu de Mures, Sângeorgiu de Mures, judetul Mures, anunta contractele de finantare nerambursabila care se acorda pentru culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 04.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Niculitel, Niculitel, judetul Tulcea, acorda contract de finantare nerambursabila pentru proiectul “Bisericile din Niculitel în lumina cerului si furtunile istoriei”

 • Achizitia publica de servicii din 04.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 02.08 – 01.09.2017

 • Achizitia publica de servicii din 01.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.09.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ghizela, Ghizela, judetul Timis, anunta licitatie publica pentru concesionarea unui teren în suprafata de 70.630 mp, compus din mai multe parcele, situate în U.A.T. Ghizela

 • Achizitia publica de servicii din 01.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.09.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Tamaseni, Tamaseni, judetul Neamt, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 01.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 01.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 709 din 01.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 602/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 602/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluarii

 • Hotarâre nr. 613/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 613/2017 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 1.011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Hotarâre nr. 616/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 616/2017 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti si actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 617/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 617/2017 pentru modificarea pct. IV lit. c) din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat si pentru învatamântul superior de stat în anul scolar/universitar 2017-2018

 • Ordinul nr. 102/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 102/2017 pentru aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei si a organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii

 • Regulamentul din 29.08.2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei si a organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii din 29.08.2017

 • Ordinul nr. 176/2017, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN

  Ordinul nr. 176/2017 privind aprobarea cerintelor de autorizare a activitatii de manipulare a instalatiilor radiologice

 • Ordinul nr. 300/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul României

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 163 din 01.09.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 01.09.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.09.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, jud. Giurgiu acorda finantari nerambursabile pentru domeniul sport, în suma totala de 54.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 31.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Calarasi, Calarasi, judetul Calarasi, atribuie contracte de finantare nerambursabila proiectelor câstigatoare pe anul 2017, pentru activitati sportive si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 31.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Orasul Anina, Anina, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un imobil compus din constructie C1 – suprafata utila desfasurata de 1716 mp si teren aferent

 • Achizitia publica de servicii din 31.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 31.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›