23 August, 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 22.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 380/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 380/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 385/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 385/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Decizie nr. 593/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 593/2017 pentru numirea domnului Gheorghe Nucu Marin în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 22.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta nr. 12/2017, Guvernul României

  Ordonanta nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Ordonanta nr. 13/2017, Guvernul României

  Ordonanta nr. 13/2017 privind aprobarea participarii României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene

 • Hotarâre nr. 585/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 585/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “IOR” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Decizie nr. 591/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 591/2017 privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizie nr. 592/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 592/2017 privind numirea domnului Laurentiu Chirvasuta în functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizie nr. 1119/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1119/2017 privind sanctionarea Societatii DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT SI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

 • Decizie nr. 1109/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1109/2017 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare si/sau reasigurare a Societatii GENIUS INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Circulara nr. 14/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 14/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat) si a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfintirea bisericii manastirii Curtea de Arges

 • Ordinul nr. 2399/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2399/2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea si solutionarea cererii pentru aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plata se face pe cale judecatoreasca, a Procedurii de anulare si restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal si accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare

 • Procedura din 10.08.2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Procedura privind depunerea si solutionarea cererii pentru aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plata se face pe cale judecatoreasca din 10.08.2017

 • Procedura din 10.08.2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Procedura de anulare si restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal si accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale din 10.08.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 156 din 22.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 21.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 155 din 21.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, judetul Cluj, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile – sesiunea a III-a, alocat activitatilor spotive, culturale si sociale

 • Achizitia publica de servicii din 21.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Racu, Racu, judetul Harghita, organizeaza selectiei publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru sprijinirea activitatilor culturale si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 21.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Oradea, judetul Bihor, anunta proiectele câstigatoare, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 21.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Salaj, Zalau, judetul Salaj, anunta proiectele declarate câstigatoare în cadrul sesiunii de selectie a proiectelor depuse pentru finantarea activitatilor de asistenta sociala si activitatilor de tineret, sportive si recreative

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Schitu cu sediul în comuna Schitu, satul Mosteni, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze o cladire în suprafata de 912 mp si terenul aferent in suprafata de 2.123 mp

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. MAGIRESTI, com. Magiresti, jud. Bacau, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 34,17 ha, pasune, situat în satul Sesuri

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. MAGIRESTI, com. Magiresti, jud. Bacau, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 40,76 ha, pasune, situat în satul Stanesti

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Schitu, cu sediul în comuna Schitu, satul Mosteni, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze o cladire în suprafata de 167 mp si terenul aferent în suprafata de 1.000 mp

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Vadu Pasii, Vadu Pasii, judetul Buzau, urmeaza sa fie concesioneze un teren extravilan în suprafata de 5 ha

Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 19.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 18.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 339/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 339/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (3) si (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Decizie nr. 590/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 590/2017 privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1238/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1238/2017 pentru publicarea acceptarii rectificarilor aduse Rezolutiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizatiei Maritime Internationale din 31 ianuarie 2017

 • Norma nr. 21/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 21/2017 pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contributiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 18.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 18.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 507/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 507/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizie nr. 523/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 523/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014

 • Decizie nr. 16/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 16/2017 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizatiei de stocare geologica a dioxidului de carbon

 • Ordinul nr. 5591/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 5591/2017 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 2.112/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 18.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 247/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 247/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2), art. 91 si art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) si (5) si art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum si art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864

 • Decizie nr. 588/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 588/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Institutului National de Administratie

 • Decizie nr. 589/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 589/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Cristian Vasile Bitea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 117/2017, Oficiul de Stat pentru inventii si marci – OSIM

  Ordinul nr. 117/2017 pentru aprobarea Instructiunilor privind sprijinirea brevetarii în strainatate a inventiilor românesti

 • Ordinul nr. 1236/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1236/2017 pentru actualizarea Contractului de activitate al Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 232/2016

 • Instructiunile din 26.07.2017, Oficiul de Stat pentru inventii si marci – OSIM

  Instructiunile privind sprijinirea brevetarii în strainatate a inventiilor românesti din 26.07.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 154 din 18.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Racu, Racu, judetul Harghita, acorda finantare neramabursabila pentru sprijinirea activitatilor culturale si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Atid, Atid, judetul Harghita, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Atid, Atid, judetul Harghita, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile cultelor religioase, suma alocata fiind de 35.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Atid, Atid, judetul Harghita, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte culturale, suma alocata fiind de 10.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural si de Tineret “Stefan Iordache”, Bucuresti, sectorul 5, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila aferente sesiunii 1 de selectie din anul 2017 – domeniul cultura

 • Achizitia publica de servicii din 17.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Târgu-Mures, Târgu- Mures, judetul Mures, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 17.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Calopar, localitatea Calopar, jud. Dolj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2017 Anunturi în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Serviciul Public de Asistenta Sociala Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, publica Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 17.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 334/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 334/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) si art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precum si ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru îmbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 572/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 572/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole – “Horting” Bucuresti si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 76/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 76/2017 pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontarii în cadrul partilor responsabile cu echilibrarea si modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013

 • Regulile din 09.08.2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Regulile de transparentizare a decontarii în cadrul partilor responsabile cu echilibrarea din 09.08.2017

 • Regulamentul nr. 7/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Regulamentul nr. 7/2017 pentru modificarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 17.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 471/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 471/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 582/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 582/2017 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii a unor imobile, ca urmare a retrocedarii în conditiile legii

 • Hotarâre nr. 72/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 72/2017 privind aprobarea organizarii si convocarii Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017

 • Instructiunea nr. 3/2017, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice

  Instructiunea nr. 3/2017 privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si încadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 17.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 464/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 464/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 579/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 579/2017 pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotarârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar

 • Hotarâre nr. 580/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 580/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în concesiunea Societatii Nationale “Aeroportul International Mihail Kogalniceanu – Constanta” – S.A., unitate aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevazute în anexa nr. 16 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 581/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 581/2017 pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 90/2017, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 90/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

 • Ordinul nr. 1224/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1224/2017 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinte privind înregistrarea pentru conformitatea operationala cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 22 aprilie 2016

 • Rezolutia nr. 271/2016, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MEPC.271(69) adoptata la 22 aprilie 2016 privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinte privind înregistrarea pentru conformitatea operationala cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor)

 • Ordinul nr. 1225/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1225/2017 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos si a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 22 aprilie 2016

 • Rezolutia nr. 272/2016, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MEPC.272(69) adoptata la 22 aprilie 2016 privind Amendamentele la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos si a celor cu combustibil mixt)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 17.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 153 din 17.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Atid, Atid, judetul Harghita, domenii: sport, cultura, culte

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Vulcan, Vulcan, judetul Hunedoara, finantarea nerambursabila din bugetul local, domeniul: culte

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU – S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, obiectul concesiunii: subconcesionarea terenului în suprafata de 6.047 mp, parcela P4CF1

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU – S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, obiectul concesiunii: subconcesionarea terenului în suprafata totala de 2.508 mp, teren compus din mai multe parcele

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ploscuteni, satul Ploscuteni, Ploscuteni, judetul Vrancea, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 220.007 mp, teren neproductiv, în vederea amenajarii unor iazuri piscicole

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU – S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, obiectul concesiunii: subconcesionarea terenului în suprafata de 7.500 mp, parcela P4A1

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Municipiul Petrosani prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, obiectul concesiunii: terenului aferent curtii si cladirilor garajului din incinta unei societati comerciale, în suprafata de 3588,0 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 16.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 577/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 577/2017 privind aprobarea denumirilor calificarilor si titlurilor conferite absolventilor învatamântului universitar de licenta înmatriculati în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 si 2016-2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 16.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 336/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 336/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în forma anterioara intrarii în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 • Circulara nr. 13/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 13/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiintarea Bibliotecii Academiei Române

 • Ordinul nr. 933/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 933/862/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 862/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 933/862/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 din 16.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 578/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 578/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, constructie si teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educatiei Nationale prin Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

 • Ordinul nr. 7/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 7/2017 privind modificarea Ordinului Bancii Nationale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra în sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 16.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 152 din 16.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Negresti-Oas, Negresti-Oas, judetul Satu Mare, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Baile Tusnad, Baile Tusnad, judetul Harghita, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati sportive, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Baile Tusnad, Baile Tusnad, judetul Harghita, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati culturale

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati culturale

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Buzau, Buzau, judetul Buzau, aduce la cunostinta atribuirea contractelor în vederea finantarilor nerambursabile pe anul 2017, sesiunea I

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Slatina, Slatina, judetul Olt, anunta proiectele câstigatoare si sumele acordate, pentru care s-au încheiat contracte de finantare nerambursabile

 • Achizitia publica de servicii din 11.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Moldova Noua, Moldova Noua, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 942 m.p., în vederea construirii unei case de locuit

 • Achizitia publica de servicii din 11.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Falciu, Falciu, judetul Vaslui, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 666 din 11.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 238/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 238/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

 • Decizie nr. 312/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 312/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila si ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865

 • Ordonanta nr. 11/2017, Guvernul României

  Ordonanta nr. 11/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore

 • Hotarâre nr. 573/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 573/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani

 • Hotarâre nr. 574/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 574/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere cladire de învatamânt (pregatire) si administrativa din Cazarma Baneasa”

 • Hotarâre nr. 576/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 576/2017 privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea nationala 2017 pentru absolventii clasei a VIII-a si la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 11.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 11.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 11.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 277/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 277/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

 • Decizie nr. 330/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 330/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal si ale art. 4 si art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Hotarâre nr. 575/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 575/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 931/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 931/854/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 854/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 931/854/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Hotarâre nr. 571/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 571/2017 privind stabilirea conditiilor în care se suporta, de la bugetul de stat, contributiile de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensii, precum si conditiile de transmitere a informatiilor referitoare la aceste contributii

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 151 din 11.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Negresti-Oas, Negresti-Oas, judetul Satu Mare, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile si sumele alocate pentru activitatile: sportive, culturale si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 11.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, Satu Mare, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pe 2017, în valoare totala de 456.000 lei, pentru domeniile: cultura, sport, tineret si învatamânt recreativ

 • Achizitia publica de servicii din 11.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile Comuna Casin, judetul Bacau, face cunoscut Programul Anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017 pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Radauti, Radauti, judetul Suceava, participa la selectia publica de proiecte în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pentru domeniile: social si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 11.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Târgu Frumos, judetul Iasi, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila în cadrul primei sesiuni de selectie a proiectelor încheiate în data de 09.08.2017

 • Achizitia publica de servicii din 11.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, face cunoscut beneficiarul contractului de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 10.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze terenuri, în vederea amenajarii unei parcari auto si a unor spatii verzi

 • Achizitia publica de servicii din 10.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ceahlau, Ceahlau, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze: suprafata de 127 mp, teren neproductiv, localitatea Ceahlau, punctul “Livada Tomei”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 10.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 309/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 309/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) si alin. (5) lit. a), precum si ale art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Ordonanta nr. 10/2017, Guvernul României

  Ordonanta nr. 10/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

 • Hotarâre nr. 566/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 566/2017 pentru declasificarea Notei raport si a Situatiilor centralizatoare privind produse si bunuri materiale, emise de Ministerul Apararii Nationale în luna iunie 1990

 • Hotarâre nr. 568/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 568/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole

 • Hotarâre nr. 570/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 570/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 93/2016

 • Ordinul nr. 82/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Ministerului Apararii Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nr. M.112/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 10.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 565/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 565/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Autostrada Sebes – Turda” – lot 1 sectiunea B, km 14+000 – km 17+000

 • Decizie nr. 583/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 583/2017 pentru numirea domnului Ionut-Valeriu Andrei în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

 • Decizie nr. 584/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 584/2017 pentru numirea domnului Nicolae Tudose în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizie nr. 585/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 585/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Romulus Catalin Pantazi a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Decizie nr. 586/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 586/2017 pentru exercitarea unor atributii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie nr. 587/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 587/2017 pentru exercitarea unor atributii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 10.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 276/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 276/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) si ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie nr. 349/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 349/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) si (6) si art. 113 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 • Ordonanta nr. 9/2017, Guvernul României

  Ordonanta nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

 • Ordinul nr. 273/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 273/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute în Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 • Ordinul nr. 604/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 604/1329/856/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii “Tipografica Filaret” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1329/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 604/1329/856/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii “Tipografica Filaret” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 856/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 604/1329/856/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii “Tipografica Filaret” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 745/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 745/1439/1459/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale “Rofersped” – S.A., la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. – Marfa” – S.A. detine o participatie majoritara

 • Ordinul nr. 1439/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 745/1439/1459/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale “Rofersped” – S.A., la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. – Marfa” – S.A. detine o participatie majoritara

 • Ordinul nr. 1459/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 745/1439/1459/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale “Rofersped” – S.A., la care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. – Marfa” – S.A. detine o participatie majoritara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 10.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 10.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1116/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1116/2017 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

 • Ordinul nr. 1117/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1117/2017 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 150 din 10.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Timis, Timisoara, judetul Timis, publica anunt de participare la procedura de selectie a proiectelor din domeniul cultural, Sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 10.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Timis, Timisoara, judetul Timis, publica anunt de participare la procedura de selectie a proiectelor din domeniul sportiv, Sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 10.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Arcus, Arcus, judetul Covasna, acorda finantare nerambursabila pentru proiecte si actiuni sportive în valoare de 25.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 10.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.08.2017 Anunturi în baza ordinului nr. 75/2015 privind evaluarea si selectia proiectelor de grant în cadrul programului national al româniei de sprijin din fondul pentru azil, migratie si integrare pentru perioada 2014-2020 – Inspectoratul General pentru Imigrari, sector 5, Bucuresti, anunta procedura de evaluare si selectie a proiectelor de grant, din cadrul Programului National – Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 09.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 09.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 95/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 95/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

 • Hotarâre nr. 569/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica locala

 • Regulamentul din 04.08.2017, Guvernul României

  Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din administratia publica locala din 04.08.2017

 • Ordinul nr. 1090/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1090/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt

 • Ordinul nr. 75/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 75/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor simultane cu pret descrescator pe piata centralizata pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, si pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor finali, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 09.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 211/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 211/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioara intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizie nr. 430/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 430/2017 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotarârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea si completarea art. 9 din Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 • Ordinul nr. 1441/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1441/2017 privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017

 • Decizie nr. 1111/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Decizia nr. 1111/2017 privind modificarea si completarea Deciziei sefului Departamentului pentru eficienta energetica nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici si agreerea societatilor prestatoare de servicii energetice si a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

 • Ordinul nr. 983/2017, Curtea de Conturi

  Ordinul nr. 983/960/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Curtii de Conturi si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 7/2016

 • Ordinul nr. 960/2017, Casa Nationala de Pensii Publice – CNPP

  Ordinul nr. 983/960/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Curtii de Conturi si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 7/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 09.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 549/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 549/2017 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotarârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

 • Hotarâre nr. 560/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 560/2017 pentru modificarea art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judetul Vrancea

 • Hotarâre nr. 561/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 561/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau

 • Hotarâre nr. 562/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 562/2017 privind declararea proiectului “Dezvoltarea capacitatii Sistemului National de Transport în vederea asigurarii fluxului de gaze naturale pe directia România-Republica Moldova” ca proiect de importanta nationala în domeniul gazelor naturale

 • Hotarâre nr. 563/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 563/2017 privind declararea proiectului “Noi dezvoltari ale Sistemului National de Transport în scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii Negre – Extindere Sistem National de Transport prin realizare conducta de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagra – zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 – zona localitate Gradina” ca proiect de importanta nationala în domeniul gazelor naturale

 • Hotarâre nr. 564/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati în sistemul de învatamânt preuniversitar

 • Hotarâre nr. 567/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 567/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 4511/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema României de catre inspectoratele scolare, casele corpului didactic si unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul national de învatamânt preuniversitar

 • Normele metodologice din 03.08.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Norme metodologice privind procurarea, pastrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema României de catre inspectoratele scolare, casele corpului didactic si unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul national de învatamânt preuniversitar din 03.08.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 149 din 09.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Mures, Târgu Mures, judetul Mures, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pentru anul 2017, în domeniile: cultura, culte, sport, activitati de tineret si asistenta sociala

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Salonta, Salonta, judetul Bihor, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniul mediu/protectia animalelor

 • Achizitia publica de servicii din 09.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghelari, Ghelari, judetul Hunedoara, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati sportive si sustinerea cultelor religioase

 • Achizitia publica de servicii din 09.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Orasul Agnita, Agnita, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în data de 31.07.2017

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Salonta, Salonta, jud. Bihor, urmeaza sa concesioneze un imobil, situat pe Str. Republicii, constând în teren cu suprafata de 1.286 mp si cladire care a avut destinatia de baie populara cu suprafata construita de 320 mp – C1

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Bucov, Bucov, judetul Prahova, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 08.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 08.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 08.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 92/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 92/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

 • Decizie nr. 316/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 316/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Ordinul nr. 271/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 271/2017 privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent masurii II.3 “Investitii productive în acvacultura – eficienta resurselor, reducerea utilizarii de apa si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizarii apei” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 167/2017

 • Hotarâre nr. 71/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 08.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 08.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 370/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 370/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila în interpretarea data prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie – completul Competent sa judece recursul în interesul legii

 • Decizie nr. 390/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 390/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (2) si (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Ordonanta nr. 8/2017, Guvernul României

  Ordonanta nr. 8/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020

 • Hotarâre nr. 518/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 518/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale

 • Ordinul nr. 1033/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1033/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 1089/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1089/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Belciugatele, judetul Calarasi

 • Ordinul nr. 2326/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2326/2017 privind declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 148 din 08.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Maneciu, Maneciu, judetul Prahova, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte din domeniile: sport si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului, Bucuresti, sectorul 1, anunta contractele de finantare atribuite în perioada 01.07.2017 – 12.07.2017

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Fetesti, Fetesti, judetul Ialomita, anunta proiectele câstigatoare care vor beneficia de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 07.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata totala de 140 mp, situat pe Aleea Cetatii (parcarea de la baza Cetatii Neamtului)

 • Achizitia publica de servicii din 07.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Orasul Negresti, Negresti, judetul Vaslui, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 07.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Oras Negresti, Negresti, judetul Vaslui, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 07.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 07.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 13/2017, Camera Deputatilor

  Decizia nr. 13/2017 privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinara

 • Decizie nr. 279/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 279/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 322/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 322/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 din Codul penal si ale art. 246 din Codul penal din 1969

 • Decizie nr. 327/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 327/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Ordonanta de urgenta nr. 56/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Ordonanta de urgenta nr. 57/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 57/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

 • Hotarâre nr. 557/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 557/2017 privind numirea unui consul general

 • Ordinul nr. 281/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 281/2017 privind aprobarea unor licente de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 1183/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1183/2017 pentru publicarea acceptarii amendamentului din 2017 la Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID), apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980 si modificata prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001

 • Regulamentul nr. 6/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Regulamentul nr. 6/2017 privind Fondul national de protectie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 07.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 12/2017, Camera Deputatilor

  Decizia nr. 12/2017 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

 • Decizie nr. 284/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 284/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (4) din Codul de procedura civila

 • Ordinul nr. 1178/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1178/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale si pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 • Instructiunile nr. 94/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Instructiunile nr. 94/2017 pentru modificarea si completarea Instructiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publica din institutiile de formare profesionala initiala ale Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 07.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 585/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 585/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Clinic Fundeni Bucuresti

 • Decizie nr. 1033/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1033/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societatii ENESCU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 893/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 893/2017 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 07.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 147 din 07.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 07.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Timis, Timisoara, judetul Timis, publica Programul pe anul 2017 privitor la acordarea de finantare nerambursabila pentru proiectele culturale si sportive, Sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 07.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Bacau, Bacau, judetul Bacau, anunta proiectele culturale, sociale si sportive câstigatoare, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 04.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ruginoasa, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica în vederea concesionarii unui teren în suprafata de 500 m.p, situat în intravilanul satului Rediu

 • Achizitia publica de servicii din 04.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Tibana, satul Tibana, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren, tarlaua 96, parcela 1823, suprafata 20000 mp, pentru amenajare piata agroalimentara si obor de animale

 • Achizitia publica de servicii din 04.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Horia, Horia, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un imobil aflat în domeniul public al Primariei, în scopul desfasurarii de activitati de comert sau servicii, având suprafata totala de 50 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 04.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta nr. 7/2017, Guvernul României

  Ordonanta nr. 7/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare în domeniul sanatatii

 • Hotarâre nr. 550/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 550/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii

 • Hotarâre nr. 551/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 551/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Cluj de catre domnul Vuscan Gheorghe Ioan

 • Hotarâre nr. 552/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 552/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de catre domnul Abalasi Razvan-Bogdan

 • Hotarâre nr. 553/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 553/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Cluj de catre domnul Chereches Ioan-Aurel

 • Hotarâre nr. 554/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 554/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de catre doamna Iosub Valentina

 • Hotarâre nr. 555/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 555/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de catre doamna Tortora Laurentia-Georgeta

 • Hotarâre nr. 556/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 556/2017 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

 • Decizie nr. 1054/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1054/2017 privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 04.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 836/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 836/2017 privind trecerea în rezerva a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale

 • Rectificarea din 04.08.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 459/2017, din 04.08.2017

 • Decizie nr. 94/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 94/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

 • Decizie nr. 372/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 372/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei “precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pâna la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 04.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 din 04.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 04.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 04.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 531/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 531/2017 privind recunoasterea Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – AMVVD ca fiind de utilitate publica

 • Hotarâre nr. 533/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 533/2017 privind modificarea codului de clasificatie, a datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului General Cai Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, si modificarea anexei nr. 16 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 534/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 534/2017 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova – unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 536/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 536/2017 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 537/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 537/2017 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Hotarâre nr. 539/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 539/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 543/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 543/2017 privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotarâre nr. 545/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 545/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Mehedinti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 894/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

  Ordinul nr. 894/2017 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute în cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

 • Decizie nr. 1017/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1017/2017 privind sanctionarea cu amenda si retragerea autorizatiei de functionare a Societatii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 04.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 146 din 04.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Draganesti, Draganesti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 40 mp, în vederea amenajarii unui cabinet stomatologic

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 03.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 03.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 811/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 811/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 812/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 812/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 813/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 813/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 814/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 814/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 815/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 815/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 816/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 816/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 817/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 817/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decizie nr. 292/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 292/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finala din Codul de procedura civila, precum si ale art. XVIII alin. (2) teza finala din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 535/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 535/2017 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului Clinic Cai Ferate Timisoara, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevazute în anexa nr. 16 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 266/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control si verificare în vederea autorizarii plantatiilor producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau varietale, autorizarii producatorilor de vinuri cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau varietale, certificarii vinurilor cu denumire de origine controlata, indicatie geografica si a vinurilor varietale si stabilirii însemnului de certificare a calitatii vinurilor cu denumire de origine controlata, indicatie geografica si a vinurilor varietale îmbuteliate, precum si pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau varietale si a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau varietale

 • Procedurile din 31.07.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Procedurile de control si verificare în vederea autorizarii plantatiilor producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau varietale, autorizarii producatorilor de vinuri cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau varietale, certificarii vinurilor cu denumire de origine controlata, indicatie geografica si a vinurilor varietale si stabilirii însemnului de certificare a calitatii vinurilor cu denumire de origine controlata, indicatie geografica si a vinurilor varietale îmbuteliate din 31.07.2017

 • Ordinul nr. 2152/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2152/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informatii dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti

 • Protocolul din 22.06.2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Protocol de colaborare din 22.06.2017

 • Ordinul nr. 2309/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2309/2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdictiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevazute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 03.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 03.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 280/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 280/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27, art. 29, art. 31 si art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie nr. 281/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 281/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizie nr. 344/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 344/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 • Decizie nr. 345/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 345/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 • Hotarâre nr. 538/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 538/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Giurgiu, Harghita, Neamt, Ialomita si Constanta, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 03.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 801/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 801/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 802/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 802/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 803/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 803/2017 privind trecerea în rezerva a unui contraamiral din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 804/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 804/2017 privind trecerea în rezerva a unui contraamiral de flotila din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 805/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 805/2017 privind trecerea în rezerva a unui contraamiral de flotila din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 806/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 806/2017 privind trecerea în rezerva a unui contraamiral de flotila din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 807/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 807/2017 privind trecerea în rezerva a unui contraamiral de flotila din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 808/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 808/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 809/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 809/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 810/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 810/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 292/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 292/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Nineasa, judetul Bacau, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 293/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 293/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Opariti, judetul Prahova, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” -S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 294/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 294/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Pasarea, judetul Ilfov, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 295/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 295/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Posesti, judetul Prahova, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 296/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 296/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Slanic-Ferastrau, judetul Bacau, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 297/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 297/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Valea Resca, judetul Dâmbovita, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 298/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 298/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Balaceanca, judetul Ilfov, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.599/2004

 • Ordinul nr. 299/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 299/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Caldararu, judetul Ilfov, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.599/2004

 • Ordinul nr. 300/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 300/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Vâlcanesti, judetul Prahova, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.599/2004

Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 03.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 793/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 793/2017 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, la trecerea în rezerva, unui colonel din Serviciul Român de Informatii

 • Decretul nr. 794/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 794/2017 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, la trecerea în rezerva, unui colonel din Serviciul Român de Informatii

 • Decretul nr. 795/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 795/2017 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, la trecerea în rezerva, unui colonel din Serviciul Român de Informatii

 • Decretul nr. 796/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 796/2017 privind trecerea în rezerva a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 797/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 797/2017 privind trecerea în rezerva a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 798/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 798/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 799/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 799/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 800/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 800/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Ordinul nr. 282/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 282/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Câmpeni, judetul Bacau, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 283/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 283/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Cerdac, judetul Bacau, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 284/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 284/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petroliera în perimetrul Câmpuri Vizantea, judetul Vrancea, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 285/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 285/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petroliera în perimetrul Slanic Bai, judetul Bacau, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 286/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 286/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Buesti, judetul Ialomita, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 287/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 287/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Folesti, judetul Vâlcea, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 288/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 288/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Ghelinta, judetul Covasna, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 289/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 289/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Glodeni, judetul Dâmbovita, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 290/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 290/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Ileana-Artari, judetul Calarasi, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

 • Ordinul nr. 291/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 291/2017 privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera în perimetrul Nineasa Sud, judetul Bacau, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 903/2004

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 145 din 03.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile alocate pentru activitati din domeniul: culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Belin, Belin, judetul Covasna, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor activitati culturale, de tineret si de recreere

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Bacau, Bacau, judetul Bacau, face cunoscut «Anuntul de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, beneficiarii, titlurile proiectelor, numarul, data si respectiv valoarea contractelor», pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 14.07.2017-31.07.2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare încheiate în perioada 23.06-02.08.2017, alocate pentru proiecte sportive

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Oras Geoagiu, Geoagiu, judetul Hunedoara, atribuie finantare nerambursabila în valoarea de 50.000 lei, pentru proiectul “Sprijinirea activitatii de selectie, pregatire, participare la competitii pentru Asociatia Sportiva Gloria Proinstal Geoagiu”

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Baia Sprie, Baia Sprie, judetul Maramures, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2017 Anunturi în baza ordinului nr. 263/2007 al presedintelui autoritatii nationale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, judetul Botosani, anunta delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Dorohoi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 02.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 375/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 375/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 alin. (1) ultima teza, art. 55 si ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, precum si a dispozitiilor art. 395 alin. (1) si (2), art. 398 alin. (1) si (2), art. 401 si ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedura civila

 • Decizie nr. 376/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 376/2017 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma “ori în cadrul oricarei persoane juridice” raportat la art. 292 alin. (1) din Codul penal

 • Hotarâre nr. 540/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 540/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 • Hotarâre nr. 541/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 541/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetari Eco-Muzeale “Gavrila Simion” Tulcea si transmiterea acestuia în domeniul public al judetului Tulcea

 • Hotarâre nr. 544/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 544/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui

 • Decizie nr. 573/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 573/2017 pentru numirea domnului Octav-Dan Paxino în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Ordinul nr. 959/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 959/2017 pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman si ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

 • Ordinul nr. 1078/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007, precum si pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.052/2014

 • Ordinul nr. 799/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 799/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe lânga Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, a Regulamentului de organizare si functionare a acestora si a atributiilor comisiilor de experti care functioneaza pe lânga Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si ale coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 02.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 02.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 308/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 308/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 lit. a) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 3900/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul scolar 2017-2018 si a Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul universitar 2017-2018

 • Ordinul nr. 2046/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul scolar 2017-2018 si a Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul universitar 2017-2018

 • Ordinul nr. 129/2017, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul scolar 2017-2018 si a Metodologiei de scolarizare a românilor de pretutindeni în învatamântul superior de stat din România, pe locuri de studii fara plata taxelor de scolarizare, dar cu bursa, respectiv fara plata taxelor de scolarizare, dar fara bursa începând cu anul universitar 2017-2018

 • Ordinul nr. 3643/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 3643/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala QUALITY-CERT – S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrica

 • Ordinul nr. 3648/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 3648/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala ALL CERT PRODUCT – S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 02.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 326/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 326/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (12) si art. 39 alin. (16) si (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie nr. 346/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 346/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevazute de acte normative în vigoare si art. I pct. 4 din Legea nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

 • Ordinul nr. 265/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 265/2017 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar, recolta anului de comercializare 2017/2018

 • Acord din 28.07.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar, recolta anului de comercializare 2017/2018, din 28.07.2017

 • Ordinul nr. 885/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 885/827/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 827/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 885/827/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 3776/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 3776/2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru patrat, pentru anul 2017, în vederea vânzarii locuintelor pentru tineri

 • Ordinul nr. 263/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 263/2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata în agricultura

Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 02.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 144 din 02.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, organizeaza selectie publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de interes local (proiecte sociale, culturale, sportive, de educatie civica si de tineret)

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, organizeaza selectie publica de proiecte în vederea finantarii cultelor religioase, sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Maresal Foch, Giurgiu, judetul Giurgiu, comunica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila la Concursul Local de Proiecte de Tineret

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Balc, com. Balc, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 27,24 ha padure, în vederea înfiintarii unui complex de vânatoare

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Sacalaseni, sat Sacalaseni, judetul Maramures, urmeaza sa fie concesionat: teren în suprafata de 400.000 mp, în vederea realizarii investitiei – Ferma afini de cultura

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Comuna Paltinis, Paltinis, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 2568 mp teren intravilan, situata în satul Horodistea

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze: Tabara scolara Cerbul si Tabara scolara Vânatorul, situate în comuna Moroeni

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Mosnita Noua, Comuna Mosnita Noua nr. 272, judetul Timis, urmeaza sa concesioneze cinci parcele de teren, în suprafata de 450 mp fiecare, destinate construirii de unitati de servicii, dotari publice comunale sedii, reprezentante firme, cabinet de avocatura, medicina, spatii comerciale si de alimentatie publica, centre de afaceri, spatii polifunctionale

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Comunei Pângarati, sat Pângaracior, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 683 mp, ce apartine domeniului public al comunei Pângarati

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 01.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 335/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 335/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 • Hotarâre nr. 532/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 532/2017 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotarârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha” si a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care nu desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha

 • Hotarâre nr. 546/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 546/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Ordinul nr. 956/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 956/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Albesti si Buesti din judetul Ialomita

 • Ordinul nr. 957/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 957/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Ciucurova si Somova din judetul Tulcea

 • Hotarâre nr. 68/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Regulamentul din 20.07.2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România din 20.07.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 01.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 01.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizie nr. 381/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 381/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotarâre nr. 501/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 501/2017 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Natiunile Unite si Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 si la Bucuresti la 27 aprilie 2017

 • Hotarâre nr. 530/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 530/2017 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica “Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”

 • Ordinul nr. 970/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 970/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Ignesti, judetul Arad

 • Ordinul nr. 971/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 971/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Lucieni, judetul Dâmbovita

 • Ordinul nr. 972/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 972/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 2 din unitatea administrativ-teritoriala Manesti, judetul Dâmbovita

 • Ordinul nr. 973/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 973/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Doicesti, judetul Dâmbovita

 • Ordinul nr. 1184/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1184/2017 privind mandatarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, si de a semna un act aditional în acest sens

 • Hotarâre nr. 67/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 67/2017 privind aprobarea organizarii Conferintei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 433/2011

 • Hotarâre nr. 69/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 69/2017 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizata în data de 23 septembrie 2017

 • Normele din 20.07.2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Normele pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România si membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizata în data de 23 septembrie 2017, din 20.07.2017

 • Ordinul nr. 723/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 723/2017 privind publicarea efectuarii radierii din Registrul general Institutii financiare nebancare a Societatii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1150/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 1150/2017 privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

 • Acord din 13.07.2012, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internationale de trecere a frontierei de stat românobulgare pentru persoane si marfuri între localitatile Dobromir (România) si Krushari (Republica Bulgaria) si între localitatile Lipnita (România) si Kainargea (Republica Bulgaria), semnate la Bucuresti si Sofia la 13 iulie 2012

 • Acord din 31.01.2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 si, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internationale de trecere a frontierei de stat românobulgare pentru persoane si marfuri între localitatile Dobromir (România) si Krushari (Republica Bulgaria) si între localitatile Lipnita (România) si Kainargea (Republica Bulgaria), semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2017 si Sofia la 31 martie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 01.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 01.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 259/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 259/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedura pentru implementarea proiectelor finantate prin masura 20 “Asistenta tehnica” descrisa în capitolul 15.6 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 • Ordinul nr. 947/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 947/2017 pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.394/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani

 • Ordinul nr. 948/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 948/2017 pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unitati administrativ-teritoriale din judetul Buzau si nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Ghergheasa din judetul Buzau

 • Ordinul nr. 949/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 949/2017 privind abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • Ordinul nr. 950/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 950/2017 privind abrogarea unor dispozitii cuprinse în ordine ale directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • Ordinul nr. 951/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 951/2017 pentru abrogarea unor dispozitii cuprinse în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unitati administrativ-teritoriale si în Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitati administrativ-teritoriale din judetul Neamt

 • Ordinul nr. 3647/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 3647/2017 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala SRAC CERT – S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 01.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 143 din 01.08.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Arges, Pitesti, judetul Arges, anunta beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila, acordate pentru activitati din domeniile cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, comunica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila la Concursul Local de Proiecte de Tineret

 • Achizitia publica de servicii din 31.07.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.07.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Butea, Butea, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 719 mp

 • Achizitia publica de servicii din 31.07.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.07.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Târgu-Mures, Târgu-Mures, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata totala de 632 mp, în vederea edificarii unor constructii

 • Achizitia publica de servicii din 31.07.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.07.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Poiana, Poiana, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 22 mp, aflat la parterul cladirii Dispensarului medical, situat în sat Poiana

 • Achizitia publica de servicii din 31.07.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.07.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Comunei Balc, Balc, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 27,24 ha padure, în vederea înfiintarii unui complex de vânatoare

 • Achizitia publica de servicii din 31.07.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.07.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Voineasa, jud. Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata utila de 6,30 mp si suprafata construita de 7,87 mp, cu destinatie de cabinet medical, situat în Cladire Dispensar Medical, Sat Voineasa

 • Achizitia publica de servicii din 31.07.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.07.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – UAT Platonesti, Platonesti, judetul Ialomita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 31.07.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.07.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Biblioteca Judeteana Panait Cerna Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›