18 Iunie, 2019

Monitorul Oficial: Tarifele din 2014 pentru publicarea de acte

Tarifele din 2014 pentru publicarea de acte în Monitorul Oficial al României (părţile I-VII) au fost aprobate recent prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2014.

Potrivit actului normativ, o pagină de manuscris a unui act înaintat spre publicare conţine 2000 de semne (inclusiv spaţiile). Actele înaintate spre publicare trebuie să aibă un conţinut lizibil, cu spaţiere de un rând şi jumătate şi corp 12 Times New Roman.

Tarifele sunt identice cu cele din 2013 şi conţin TVA:

Monitorul Oficial – Partea I

• Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor conferite prin lege – 73 lei/pagina de manuscris

• Publicarea actelor normative ale autorităţilor administrative autonome şi ale altor autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege – 73 lei/pagina de manuscris

• Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii – 73 lei/pagina de manuscris

• Publicarea deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 73 lei/pagina de manuscris

• Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice, altele decât autorităţile publice, care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi – 73 lei/pagina de manuscris

• Publicarea altor acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în această parte a Monitorului Oficial al României – 73 lei/pagina de manuscris

Monitorul Oficial – Partea I (limba maghiară)

• Publicare acte – 140 lei/pagina de manuscris

Monitorul Oficial – Partea a II-a

• Publicarea actelor prevăzute la art. 6 lit. d din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată – 54 lei/pagina de manuscris

Monitorul Oficial – Partea a III-a

• Pierderi acte, schimbări nume – 21 lei/anunţ

• Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege – 73 lei/pagina de manuscris

- citaţii emise de instanţele judecătoreşti;
- ordonanţa judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin;
- ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă, prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;
- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.

• Hotărâri judecătoreşti, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii – 73 lei/pagina de manuscris

• Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior şi a posturilor vacante de funcţionari publici, precum şi alte concursuri prevăzute de lege – 73 lei/pagina de manuscris

• Acte a căror publicare este prevăzută de lege – 62 lei/pagina de manuscris

- raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice;
- raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei;
- declaraţii de avere şi interese, potrivit legii;
- bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe şi la nivel naţional;
- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

Monitorul Oficial – Partea a IV-a

• Publicarea integrală sau în extras a rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea/respingerea constituirii societăţilor comerciale şi de înmatriculare a acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în extras – 31,5 lei/pagina de manuscris

• Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 104 lei/pagina de manuscris

•  Publicarea altor acte prevăzute de lege – 104 lei/pagina de manuscris

Monitorul Oficial – Partea a V-a

• Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin dispoziţii legale – 104 lei/pagina de manuscris

Monitorul Oficial – Partea a VI-a

• Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 57 lei/pagina de manuscris

• Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007 – 57 lei/pagina de manuscris

• Publicarea altor acte prevăzute de lege – 57 lei/pagina de manuscris

Monitorul Oficial – Partea a VII-a

• Publicarea rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind înmatricularea societăţii cooperative – 31,5 lei/pagina de manuscris

• Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare – 104 lei/pagina de manuscris

• Publicarea altor acte prevăzute de lege – 104 lei/pagina de manuscris

(P) Acum poţi cumpăra online acte normative actualizate la zi (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Foto: Sxc.hu

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu