În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 996 din 15 decembrie 2017 (M.Of. nr. 996/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 880/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 880/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 119, judetul Teleorman, realizat prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” – S.A.

Ordinul nr. 1678/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. 1678/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica – RNTR 1

Ordinul nr. 1679/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. 1679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de siguranta rutiera, de desemnare si de lucru a auditorilor de siguranta rutiera, a contractelor-cadru care se încheie de catre Autoritatea Rutiera Româna – A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectantii mandatati, precum si cu auditorii de siguranta rutiera

Metodologia din 20.11.2017, Ministerul Transporturilor – MT
Metodologia de contractare a evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de siguranta rutiera, de desemnare si de lucru a auditorilor de siguranta rutiera, a contractelor-cadru care se încheie de catre Autoritatea Rutiera Româna – A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectantii mandatati, precum si cu auditorii de siguranta rutiera din 20.11.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 997 din 15 decembrie 2017 (M.Of. nr. 997/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 253/2017, Parlamentul României
Legea nr. 253/2017 privind instituirea Zilei limbii si teatrului idis

Decretul nr. 1168/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1168/2017 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii si teatrului idis

Legea nr. 254/2017, Parlamentul României
Legea nr. 254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaica din unitatile sanitare

Decretul nr. 1169/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1169/2017 pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate de religie mozaica din unitatile sanitare

Hotarâre nr. 878/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 878/2017 privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotarâre nr. 879/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 879/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Ordinul nr. 110/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 110/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2018

Ordinul nr. 111/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 111/2017 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-Distributie Dobrogea – S.A.

Ordinul nr. 112/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 112/2017 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-Distributie Muntenia – S.A.

Ordinul nr. 113/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 113/2017 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea E-Distributie Banat – S.A.

Ordinul nr. 114/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 114/2017 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud – S.A.

Ordinul nr. 115/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 115/2017 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord – S.A.

Ordinul nr. 116/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 116/2017 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord – S.A.

Ordinul nr. 117/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 117/2017 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Distributie Energie Oltenia – S.A.

Ordinul nr. 118/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 118/2017 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea Delgaz Grid – S.A.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here