În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 979 din 11 decembrie 2017 (M.Of. nr. 979/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 246/2017, Parlamentul României
Legea nr. 246/2017 privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia

Decretul nr. 1158/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1158/2017 pentru promulgarea Legii privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia

Legea nr. 247/2017, Parlamentul României
Legea nr. 247/2017 pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din România

Decretul nr. 1159/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1159/2017 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din România

Legea nr. 248/2017, Parlamentul României
Legea nr. 248/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

Decretul nr. 1163/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1163/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

Decizie nr. 571/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 571/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Ordinul nr. 151/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Ordinul nr. 151/2017 pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia constructiilor si stabilirea valorii finale a lucrarilor de constructii, cuprinse în programul de investitii al Ministerului Apararii Nationale

Ordinul nr. 1439/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1439/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud

Circulara nr. 24/2017, Banca Nationala a României – BNR
Circulara nr. 24/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea lui Grigore Antipa

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 980 din 11 decembrie 2017 (M.Of. nr. 980/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 844/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 844/2017 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

Hotarâre nr. 858/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 858/2017 privind înscrierea unui imobil – cladire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica a Judetului Bacau – Centrul Judetean de Aparatura Medicala Bacau, institutii aflate în subordinea Ministerului Sanatatii

Hotarâre nr. 859/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 859/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetateniei române domnului Despotovski Filip

Hotarâre nr. 861/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 861/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

Ordinul nr. 1463/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1463/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Feldioara din judetul Brasov

Ordinul nr. 1464/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1464/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unitati administrativ-teritoriale din judetul Constanta

Ordinul nr. 1465/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1465/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în doua unitati administrativ-teritoriale din judetul Covasna

Ordinul nr. 1467/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1467/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Comandau din judetul Covasna

Ordinul nr. 1468/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1468/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unitati administrativ-teritoriale din judetul Vrancea

Ordinul nr. 1471/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1471/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Moftin din judetul Satu Mare

Ordinul nr. 3501/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 3501/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 981 din 11 decembrie 2017 (M.Of. nr. 981/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 241/2017, Parlamentul României
Legea nr. 241/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016

Acord din 21.04.2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Acordul între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare din 21.04.2016

Decretul nr. 1153/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1153/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016

Legea nr. 242/2017, Parlamentul României
Legea nr. 242/2017 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Conventiei privind decontarile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bancii Internationale de Cooperare Economica, precum si a Statutului acestei banci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

Protocolul din 18.12.1990, Act International
Protocolul de modificare a Conventiei privind decontarile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bancii Internationale de Cooperare Economica, precum si a Statutului acestei banci din 18.12.1990

Decretul nr. 1154/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1154/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Conventiei privind decontarile multilaterale în ruble transferabile si organizarea Bancii Internationale de Cooperare Economica, precum si a Statutului acestei banci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

Legea nr. 244/2017, Parlamentul României
Legea nr. 244/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

Decretul nr. 1156/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1156/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

Decizie nr. 557/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 557/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1402 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala

Decizie nr. 164/2017, Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Decizia nr. 164/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevazute la art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de calatori

Act nr. 2/2017, Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Actul aditional nr. 2/2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori ” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 231/2016, din 28.11.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 982 din 11 decembrie 2017 (M.Of. nr. 982/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 873/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 873/2017 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara “Cantacuzino”

Hotarâre nr. 875/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 875/2017 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata în agricultura

Ordinul nr. 5473/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 5473/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuala a activitatii cluburilor sportive universitare si a fluxurilor aferente procesului de alocare a subventiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei Nationale si din subordinea institutiilor de învatamânt superior de stat

Metodologia din 07.11.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Metodologia privind evaluarea anuala a activitatii cluburilor sportive universitare din 07.11.2017

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here