În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 975 din 8 decembrie 2017 (M.Of. nr. 975/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 243/2017, Parlamentul României
Legea nr. 243/2017 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Decretul nr. 1155/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1155/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Legea nr. 245/2017, Parlamentul României
Legea nr. 245/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Decretul nr. 1157/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1157/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Decretul nr. 1160/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1160/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 1161/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1162/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 1162/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1162/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Hotarâre nr. 123/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 123/2017 la Documentul de reflectie privind aprofundarea uniunii economice si monetare – COM (2017) 291 final

Hotarâre nr. 124/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 124/2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumatatea perioadei a Planului de actiune privind uniunea pietelor de capital – COM (2017) 292 final

Hotarâre nr. 125/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 125/2017 la Documentul de reflectie privind viitorul finantelor UE – COM (2017) 358 final

Hotarâre nr. 126/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 126/2017 asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar (reformare) – COM (2017) 548 final

Decizie nr. 585/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 585/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Hotarâre nr. 872/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 872/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlaturarea efectelor calamitatilor naturale

Hotarâre nr. 874/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 874/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unitati administrativ-teritoriale în vederea asigurarii continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat a populatiei

Ordinul nr. 5552/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 5552/2017 privind componenta Consiliului de etica si management universitar

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 976 din 8 decembrie 2017 (M.Of. nr. 976/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 508/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 508/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei “în cazul în care convietuiesc” din cuprinsul dispozitiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

Decizie nr. 587/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 587/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 204 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Ordinul nr. 1469/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1469/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Izvoru din judetul Arges si în unitatea administrativ-teritoriala Baleni din judetul Dâmbovita

Ordinul nr. 1470/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1470/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Berzovia din judetul Caras-Severin

Norma nr. 25/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Norma nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Normei nr. 15/2009 privind operatiunile de încasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobata prin Hotarârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009

Norma nr. 27/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 977 din 8 decembrie 2017 (M.Of. nr. 977/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 537/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 537/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. a) pct. (i) si lit. d) pct. (ii) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioara modificarilor aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Decizie nr. 551/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 551/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. (1) si alin. (2) din Codul de procedura penala, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

Ordinul nr. 1461/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1461/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Alba

Decizie nr. 65/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 65/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale, în Dosarul nr. 3.639/99/2016, pentru pronuntarea unei hotarâri prealabile privind interpretarea dispozitiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 84 alin. (3) din acelasi act normativ

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here