În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 968 din 7 decembrie 2017 (M.Of. nr. 968/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 230/2017, Parlamentul României
Legea nr. 230/2017 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Conventiei privind Aviatia Civila Internationala si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Conventiei privind Aviatia Civila Internationala, încheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

Protocolul din 06.10.2016, Parlamentul României
Protocolul referitor la amendarea art. 50 (a) din Conventia privind Aviatia Civila Internationala din 06.10.2016

Protocolul din 06.10.2016, Parlamentul României
Protocolul referitor la amendarea art. 56 din Conventia privind Aviatia Civila Internationala din 06.10.2016

Decretul nr. 1132/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1132/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Conventiei privind Aviatia Civila Internationala si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Conventiei privind Aviatia Civila Internationala, încheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

Legea nr. 238/2017, Parlamentul României
Legea nr. 238/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele masuri în domeniul asigurarii unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Decretul nr. 1140/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1140/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele masuri în domeniul asigurarii unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Decizie nr. 582/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 582/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Decizie nr. 583/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 583/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 alin. (6) din Codul de procedura civila

Decizie nr. 607/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 607/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Ordinul nr. 1480/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1480/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unitati administrativ-teritoriale din judetul Salaj

Ordinul nr. 1481/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1481/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

Ordinul nr. 1482/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1482/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Buzau

Ordinul nr. 1600/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. 1600/5515/2017 privind modalitatea de transmitere a datelor prevazute la art. 5 alin. (5) si alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 42/2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 969 din 7 decembrie 2017 (M.Of. nr. 969/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 229/2017, Parlamentul României
Legea nr. 229/2017 pentru aderarea României la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptata la Londra la 7 iulie 1995

Conventia din 07.07.1995, Act International
Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 1995, din 07.07.1995

Decretul nr. 1037/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1037/2017 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptata la Londra la 7 iulie 1995

Hotarâre nr. 854/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 854/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii “Protectie mal drept brat Borcea, zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, judetul Calarasi” si “Combaterea inundatiilor în bazinul hidrografic al râului Slanic si afluenti, judetul Buzau”

Hotarâre nr. 855/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 855/2017 pentru completarea anexei nr. 14 la Hotarârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

Decizie nr. 66/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 66/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bacau – Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 970 din 7 decembrie 2017 (M.Of. nr. 970/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 579/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 579/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice

Ordinul nr. 1457/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1457/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Budila din judetul Brasov

Ordinul nr. 1458/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1458/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Peris din judetul Ilfov

Ordinul nr. 1459/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1459/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

Ordinul nr. 1460/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1460/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unitati administrativ-teritoriale din judetul Cluj

Decizie nr. 18/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 18/2017 privind examinarea sesizarii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie referitor la “interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 435 din Codul de procedura civila, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executarii unui act administrativ cu caracter normativ si a efectelor acestei solutii fata de partile litigiului, precum si fata de terti”

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 971 din 7 decembrie 2017 (M.Of. nr. 971/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 240/2017, Parlamentul României
Legea nr. 240/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2017 privind unele masuri în vederea accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

Decretul nr. 1142/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1142/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2017 privind unele masuri în vederea accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana”, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

Decretul nr. 1148/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1148/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

Decretul nr. 1149/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1149/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

Decretul nr. 1150/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1150/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

Decretul nr. 1151/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1151/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

Decretul nr. 1152/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1152/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecator

Decizie nr. 580/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 580/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 pct. 29 din Hotarârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încalcarilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor contraventionale si a altor masuri aferente aplicabile în cazul constatarii încalcarilor

Decizie nr. 581/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 581/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale

Hotarâre nr. 856/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 856/2017 pentru completarea anexei nr. 45 la Hotarârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

Hotarâre nr. 857/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 857/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Caransebes si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 972 din 7 decembrie 2017 (M.Of. nr. 972/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 235/2017, Parlamentul României
Legea nr. 235/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval în porturi si pe caile navigabile interioare

Decretul nr. 1137/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1137/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval în porturi si pe caile navigabile interioare

Hotarâre nr. 860/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 860/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau

Hotarâre nr. 866/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 866/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Braila de catre doamna Cochino Madalina

Hotarâre nr. 867/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 867/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Braila de catre domnul Paladi George-Adrian

Ordinul nr. 1389/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1389/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 973 din 7 decembrie 2017 (M.Of. nr. 973/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordonanta de urgenta nr. 90/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 974 din 7 decembrie 2017 (M.Of. nr. 974/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 127/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 127/2017 privind numirea presedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

Hotarâre nr. 864/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 864/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din functia publica de prefect al judetului Galati în functia publica de inspector guvernamental

Hotarâre nr. 868/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 868/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de catre doamna Beclea Daniela

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here