În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 964 din 29 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 964/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 881/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;
 • Hotărârea nr. 878/2016 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 368/2016 pentru eliberarea domnului Călin-Ionuţ Ungur, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 965 din 29 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 965/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 4000/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2147/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AVUS INTERNATIONAL – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 2148/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii RIB TEAM – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.A.retul nr. 1034/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 966 din 29 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 966/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 1044/2016 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 1045/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 1046/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 1047/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 1048/2016 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 1049/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1050/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1051/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1052/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Decretul nr. 1053/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Decretul nr. 1054/2016 privind înaintarea în gradul profesional de chestor-şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1055/2016 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1056/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1057/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1058/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1059/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1060/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1061/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1062/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1063/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1064/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1065/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1066/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1067/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1068/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1069/2016 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1070/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii;
 • Decretul nr. 1071/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 1072/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 1073/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 967 din 29 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 967/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 238/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale;
 • Decretul nr. 1037/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 369/2016 privind aprobarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis;
 • Ordinul MFP nr. 2774/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2016;
 • Ordinul MECS nr. 5386/2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 968 din 29 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 968/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 1074/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan;
 • Decretul nr. 1075/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României;
 • Decretul nr. 1076/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios;
 • Decretul nr. 1077/2016 privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios;
 • Decretul nr. 1078/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit;
 • Decretul nr. 1085/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 1086/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 1087/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 1088/2016 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 1089/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 1090/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 1091/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 1092/2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 1097/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 370/2016 pentru încetarea, la cerere, a numirii domnului Remus Damian Budăi, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 371/2016 pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 969 din 29 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 969/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 1080/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Militară;
 • Decretul nr. 1079/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar;
 • Decretul nr. 1081/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică;
 • Decretul nr. 1082/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Maritimă;
 • Decretul nr. 1083/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios;
 • Decretul nr. 1084/2016 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural;
 • Decretul nr. 1094/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit;
 • Decretul nr. 1093/2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios;
 • Decretul nr. 1095/2016 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar;
 • Decretul nr. 1096/2016 privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here