În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 945 din 24 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 945/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 130/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice;
 • Ordinul MApN nr. 134/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale;
 • Ordinul MS nr. 1326/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 946 din 24 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 946/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 964/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0047 Creasta Nemirei;
 • Ordinul MMAP nr. 2153/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;
 • Ordinul MECS nr. 5622/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Centrul de Studii European” din municipiul Piatra-Neamţ;
 • Ordinul MECS nr. 5623/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Zalău;
 • Ordinul MECS nr. 5624/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Centrul de Studii European” din municipiul Fălticeni;
 • Ordinul MECS nr. 5625/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical balneofiziokinetoterapie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Iaşi.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 947 din 24 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 947/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 975/2016 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară;
 • Decretul nr. 976/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios;
 • Decretul nr. 977/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României;
 • Decretul nr. 978/2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României;
 • Decretul nr. 982/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 983/2016 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 984/2016 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Protecţie şi Pază.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 599/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 48/2016 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 22/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Braşov – Secţia contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 283/119/2015

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 948 din 24 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 948/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 264/2016 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 93/2016;
 • Ordinul MMAP nr. 1242/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0121 Muntele Vulcan.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 949 din 24 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 949/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 365/2016 privind împuternicirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 766/2623/2058/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română“ – S.A.;
 • Ordinul MS nr. 1307/2016 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenției Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
 • Ordinul MC nr. 3934/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, oraşul Oradea, judeţul Bihor, în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică B.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 27 din 10 octombrie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) .

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here