În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 940 din 23 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 940/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 219/2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
 • Decretul nr. 959/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANPC nr. 321/2016 privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016;
 • Ordinul MMAP nr. 656/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0225 Seaca – Optăşani;
 • Ordinul nr. 1189/2646/2091/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A., unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 94,4% din capitalul social.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 31/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă în Dosarul nr. 4.006/101/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 941 din 23 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 941/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 853/2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014;
 • Hotărârea nr. 854/2016 privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii;
 • Hotărârea nr. 856/2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016;
 • Memorandumul de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite din 05.07.2016;
 • Hotărârea nr. 857/2016 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii;
 • Hotărârea nr. 858/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Harghita, Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5608/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016;
 • Ordinul MMAP nr. 1057/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca şi al rezervaţiilor naturale Pădurea Bălteni şi Pădurea Hârboanca;
 • Ordinul MECS nr. 5626/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia;
 • Ordinul MECS nr. 5627/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii” din localitatea Topoloveni;
 • Ordinul MECS nr. 5628/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5629/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Eurokid” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5630/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5631/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami” din municipiul Baia Mare;
 • Ordinul MECS nr. 5632/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten” din municipiul Sibiu;
 • Ordinul MECS nr. 5633/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Licurici” din municipiul Alba Iulia;
 • Ordinul MECS nr. 5634/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia;
 • Ordinul MECS nr. 5635/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5636/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi;
 • Ordinul MECS nr. 5637/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Just 4 Kids” din municipiul Bucureşti.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 79/2016 pentru aprobarea clasificării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 942 din 23 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 942/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
 • Decretul nr. 225/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 827/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMFPSPV nr. 2162/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016
 • Ordinul MECS nr. 5616/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilu
  l „real”, specializarea „matematică-informatică”, profilul „umanist”, specializarea „filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti” din municipiul Bucureşti
 • Ordinul MECS nr. 5617/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Alba Iulia
 • Ordinul MECS nr. 5618/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Vasile Goldiş” din municipiul Marghita
 • Ordinul MECS nr. 5619/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Călăraşi
 • Ordinul MECS nr. 5620/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education“ din municipiul Tecuci
 • Ordinul MECS nr. 5621/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Aprendis“ din municipiul Iaşi

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 80/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 81/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 82/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST – S.A.;
 • Ordinul nr. 83/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 84/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS – S.R.L..

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 47/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 943 din 23 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 943/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educației naţionale nr. 1/2011;
 • Hotărârea nr. 851/2016 pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa;
 • Protocol între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei;
 • Hotărârea nr. 855/2016 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1061/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti;
 • Ordinul SRI nr. 1100/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii;
 • Ordinul SRI nr. 1101/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 944 din 23 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 944/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 213/2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decretul nr. 971/2016 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha“ şi a Procedurii de acordare de la bugetul de
  stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha;
 • Hotărârea nr. 869/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 361/2016 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;
 • Decizia nr. 362/2016 privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Mărculescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 363/2016 privind eliberarea domnului Cătălin Gâdici din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 364/2016 privind eliberarea domnului Marius-Haientz Patriche din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1423/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile – RACR-AD-IADC.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here