În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 936 din 22 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 936/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
 • Decretul nr. 964/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 850/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 şi a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 şi, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1250/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 24/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Giurgiu – Secţia civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 3 alin. (3), art. 4, art. 9 şi art. 16 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1.248 şi art. 1.251 din Codul civil şi art. 15 alin. (2) din Constituţia României.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, din 22.11.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 937 din 22 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 937/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 226/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Decretul nr. 966/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Legea nr. 228/2016 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”, şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”;
 • Decretul nr. 968/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”, şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”;
 • Legea nr. 230/2016 pentru declararea lui Avram Iancu „Erou al Naţiunii Române”;
 • Decretul nr. 970/2016 privind promulgarea Legii pentru declararea lui Avram Iancu „Erou al Naţiunii Române”.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 624/2016 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1013/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Pădurea Braniştea Catârilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 938 din 22 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 938/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1258/2016 pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 939 din 22 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 939/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
 • Decretul nr. 969/2016 pentru promulgarea Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 180/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru suspendarea temporară a aplicabilităţii anumitor dispoziţii din cuprinsul acestuia.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 719/2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here