În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 932 din 21 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 932/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 922/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu;
 • Ordinul ANCPI nr. 1412/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.293/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1422/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 933 din 21 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 933/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 848/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 86/2016 privind aprobarea Convenţiei-cadru încheiate între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 934 din 21 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 934/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare;
 • Decretul nr. 957/2016 pentru promulgarea Legii privind diminuarea risipei alimentare;
 • Legea nr. 221/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
 • Decretul nr. 961/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
 • Legea nr. 222/2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decretul nr. 962/2016 pentru
  promulgarea Legii privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 223/2016 pentru instituirea Zilei Limbii Turce;
 • Decretul nr. 963/2016 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Turce;
 • Legea nr. 227/2016 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., în domeniul public al judeţului Cluj;
 • Decretul nr. 967/2016 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., în domeniul public al judeţului Cluj.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 136/2016 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012;
 • Ordinul MADR nr. 967/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine;
 • Ordinul MMAP nr. 1247/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele;
 • Ordinul nr. 1270/2622/2083 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 796/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 935 din 21 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 935/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 431/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 611/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here