14 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 932, 933, 934 şi 935 din 21 noiembrie 2016: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 932 din 21 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 932/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 922/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu;
 • Ordinul ANCPI nr. 1412/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.293/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1422/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 933 din 21 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 933/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 848/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 86/2016 privind aprobarea Convenţiei-cadru încheiate între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 934 din 21 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 934/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare;
 • Decretul nr. 957/2016 pentru promulgarea Legii privind diminuarea risipei alimentare;
 • Legea nr. 221/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
 • Decretul nr. 961/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
 • Legea nr. 222/2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decretul nr. 962/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 223/2016 pentru instituirea Zilei Limbii Turce;
 • Decretul nr. 963/2016 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Turce;
 • Legea nr. 227/2016 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., în domeniul public al judeţului Cluj;
 • Decretul nr. 967/2016 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., în domeniul public al judeţului Cluj.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 136/2016 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012;
 • Ordinul MADR nr. 967/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine;
 • Ordinul MMAP nr. 1247/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele;
 • Ordinul nr. 1270/2622/2083 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 796/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 935 din 21 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 935/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 431/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 611/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu