În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 921 din 18 decembrie 2014 (M.Of. nr. 921/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 567/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi a celor ale art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;
 • Decizia nr. 585/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal;
 • Decizia nr. 597/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MapN nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 67/2014;
 • Ordinul MapN nr. 128/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României;
 • Ordinul ANSVSA  nr. 194/2014 privind modificarea art. 6 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală;
 • Ordinul ANSVSA nr. 196/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală;
 • Ordinul nr. 982/2014 pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 922 din 18 decembrie 2014 (M.Of. nr. 922/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;
 • Decretul nr. 897/2014 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă;
 • Legea nr. 168/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;
 • Decretul nr. 898/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;
 • Legea nr. 169/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi;
 • Decretul nr. 899/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi;
 • Legea nr. 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională;
 • Decretul nr. 901/2014 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională;
 • Legea nr. 175/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale;
 • Decretul nr. 905/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 527/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • Decizia nr. 555/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1523/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România;
 • Ordinul MFP nr. 1769/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul ANRE nr. 149/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie – S.A.;
 • Ordinul ANRE nr. 154/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 923 din 18 decembrie 2014 (M.Of. nr. 923/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 561/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 119, art. 1201 art. 121, art. 122 şi art. 1241 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Decizia nr. 592/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
 • Hotărârea nr. 1115/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Popica Marius;
 • Hotărârea nr. 1116/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian;
 • Hotărârea nr. 1117/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian;
 • Hotărârea nr. 1118/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu;
 • Hotărârea nr. 1119/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian;
 • Hotărârea nr. 1120/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor;
 • Hotărârea nr. 1121/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian;
 • Hotărârea nr. 1122/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor;
 • Hotărârea nr. 1123/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1488/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 150/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “E.ON Moldova Distribuţie” – S.A.;
 • Ordinul nr. 151/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Enel Distribuţie Banat” – S.A..

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 518 din 9 octombrie 2014, din 18.12.2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 924 din 18 decembrie 2014 (M.Of. nr. 924/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 584/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 588/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 925 din 18 decembrie 2014 (M.Of. nr. 925/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă;
 • Decretul nr. 900/2014, Preşedintele României;
 • Decretul nr. 900/2014 pentru promulgarea Legii privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă;
 • Decretul nr. 916/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 917/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;
 • Decretul nr. 918/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 1900/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III – 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare;
 • Ordinul MEN nr. 5105/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „tehnician în turism“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş“ din municipiul Adjud;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 2327/2014 privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 926 din 18 decembrie 2014 (M.Of. nr. 926/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 321/2014 pentru numirea doamnei Ioana-Maria Petrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1672/1768/1298/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Transport“ (POS-T) 2007-2013.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here