În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 92 din 4 februarie 2015 (M.Of. nr. 92/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 2/2015 privind vacantarea unui loc de deputat;
 • Hotărârea nr. 3/2015 privind vacantarea unui loc de deputat;
 • Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Spre o economie circulară: un program “deşeuri zero” pentru Europa COM (2014) 398;
 • Hotărârea nr. 5/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei COM (2014) 634 final;
 • Hotărârea nr. 6/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 685/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 748/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 751/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 57/2015 privind numirea domnului Ioan Utiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 58/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul George Diga;
 • Decizia nr. 59/2015 privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApNnr. 7/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 93 din 4 februarie 2015 (M.Of. nr. 93/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 3/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 668/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 676/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 772/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 71/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.356(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here