Monitorul Oficial nr. 919, 920, 921, 922 şi 923 din 23 noiembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 919 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 919/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 86/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 86/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate si eficace COM(2017) 563

Hotarâre nr. 87/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 87/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu – Rezilienta, prevenire si aparare: construirea unei securitati cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450

Hotarâre nr. 88/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 88/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Decizie nr. 502/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 502/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 3 lit. C (i) din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

Ordinul nr. 2998/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 2998/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME)

Decizie nr. 57/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 57/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Botosani – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 15.643/193/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Lista nr. 7/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP
Lista nr. 7/2017 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfasurate în data de 5 noiembrie 2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 920 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 920/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 797/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal

Regulamentul din 08.11.2017, Guvernul României
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din 08.11.2017

Regulamentul din 08.11.2017, Guvernul României
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al directiei de asistenta sociala organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor si oraselor din 08.11.2017

Regulamentul din 08.11.2017, Guvernul României
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al compartimentului de asistenta social organizat la nivelul comunelor din 08.11.2017

Hotarâre nr. 817/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 817/2017 privind structura organizatorica si numarul de posturi ale Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, înfiintata prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

Ordinul nr. 1423/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1423/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitati administrativ-teritoriale din judetul Dâmbovita


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 921 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 921/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1427/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara

Ordinul nr. 1405/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1405/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

Ordinul nr. 139/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari

Normele metodologice din 09.11.2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Normele metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari din 09.11.2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 922 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 922/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 418/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 418/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Decizie nr. 612/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 612/2017 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Ordinul nr. 143/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 143/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional si de coordonare pentru implementarea programelor nationale si pentru gestionarea asistentei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

Ordinul nr. 106/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 106/2017 pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrarii unitatilor generatoare realizate în tehnologie emergenta în/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiaza de statutul de tehnologie emergenta

Metodologia din 14.11.2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Metodologia de verificare/retragere a încadrarii unitatilor generatoare realizate în tehnologie emergenta în/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiaza de statutul de tehnologie emergent din 14.11.2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 923 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 923/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 531/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 531/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (7), art. 282 alin. (1) si art. 345 alin. (3) din Codul de procedura penala

Decizie nr. 541/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 541/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

Hotarâre nr. 832/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 832/2017 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe Hotarâre nr. 833/2017, Guvernul României Hotarârea nr. 833/2017 privind rechemarea si numirea unui consul general

Hotarâre nr. 834/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 834/2017 privind numirea unui consul general

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu