În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 919 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 919/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 86/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 86/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate si eficace COM(2017) 563

Hotarâre nr. 87/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 87/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu – Rezilienta, prevenire si aparare: construirea unei securitati cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450

Hotarâre nr. 88/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 88/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Decizie nr. 502/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 502/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 3 lit. C (i) din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

Ordinul nr. 2998/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 2998/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME)

Decizie nr. 57/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 57/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Botosani – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 15.643/193/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Lista nr. 7/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP
Lista nr. 7/2017 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfasurate în data de 5 noiembrie 2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 920 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 920/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 797/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal

Regulamentul din 08.11.2017, Guvernul României
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din 08.11.2017

Regulamentul din 08.11.2017, Guvernul României
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al directiei de asistenta sociala organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor si oraselor din 08.11.2017

Regulamentul din 08.11.2017, Guvernul României
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al compartimentului de asistenta social organizat la nivelul comunelor din 08.11.2017

Hotarâre nr. 817/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 817/2017 privind structura organizatorica si numarul de posturi ale Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, înfiintata prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

Ordinul nr. 1423/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1423/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unitati administrativ-teritoriale din judetul Dâmbovita

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 921 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 921/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1427/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara

Ordinul nr. 1405/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1405/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

Ordinul nr. 139/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari

Normele metodologice din 09.11.2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Normele metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari din 09.11.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 922 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 922/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 418/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 418/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Decizie nr. 612/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 612/2017 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Ordinul nr. 143/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 143/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional si de coordonare pentru implementarea programelor nationale si pentru gestionarea asistentei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

Ordinul nr. 106/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 106/2017 pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrarii unitatilor generatoare realizate în tehnologie emergenta în/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiaza de statutul de tehnologie emergenta

Metodologia din 14.11.2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Metodologia de verificare/retragere a încadrarii unitatilor generatoare realizate în tehnologie emergenta în/din categoria de instalatii de producere a energiei electrice care beneficiaza de statutul de tehnologie emergent din 14.11.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 923 din 23 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 923/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 531/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 531/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (7), art. 282 alin. (1) si art. 345 alin. (3) din Codul de procedura penala

Decizie nr. 541/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 541/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

Hotarâre nr. 832/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 832/2017 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe Hotarâre nr. 833/2017, Guvernul României Hotarârea nr. 833/2017 privind rechemarea si numirea unui consul general

Hotarâre nr. 834/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 834/2017 privind numirea unui consul general

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here