În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 917 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 917/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 552/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decizia nr. 554/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decizia nr. 626/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020;
 • Hotărârea nr. 1095/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole” la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
 • Hotărârea nr. 1096/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia” la Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 918 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 918/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFE  nr. 1294/2014 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;
 • Ordinul ANSVSA nr. 191/2014 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008.

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 919 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 919/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
 • Decretul nr. 904/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
 • Decretul nr. 896/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler;
 • Decretul nr. 911/2014 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 912/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror;
 • Decretul nr. 913/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 914/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1089/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Biroul de Turism pentru Tineret” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Hotărârea nr. 1094/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara – Palatul Copiilor Deva – Clubul Copiilor Vulcan;
 • Hotărârea nr. 1101/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 1106/2014 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 5108/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 920 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 920/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1114/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here