13 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 917, 918, 919 şi 920 din 17 decembrie 2014: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 917 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 917/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 552/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decizia nr. 554/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decizia nr. 626/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020;
 • Hotărârea nr. 1095/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole” la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
 • Hotărârea nr. 1096/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia” la Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 918 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 918/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFE  nr. 1294/2014 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;
 • Ordinul ANSVSA nr. 191/2014 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008.

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 919 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 919/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 174/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
 • Decretul nr. 904/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
 • Decretul nr. 896/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler;
 • Decretul nr. 911/2014 privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 912/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror;
 • Decretul nr. 913/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 914/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1089/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Biroul de Turism pentru Tineret” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Hotărârea nr. 1094/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara – Palatul Copiilor Deva – Clubul Copiilor Vulcan;
 • Hotărârea nr. 1101/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 1106/2014 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 5108/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 920 din 17 decembrie 2014 (M.Of. nr. 920/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1114/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu