În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 913 din 22 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 913/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 2840/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Normele metodologice din 31.10.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, din 31.10.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 914 din 22 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 914/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 219/2017, Parlamentul României
Legea nr. 219/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2017 privind unele masuri pentru asigurarea participarii României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

Decretul nr. 1008/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1008/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2017 privind unele masuri pentru asigurarea participarii României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

Ordinul nr. 1406/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1406/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unitati administrativ-teritoriale din judetul Cluj

Ordinul nr. 5472/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitatile de învatamânt particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de învatamânt preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019

Metodologia din 07.11.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitatile de învatamânt particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de învatamânt preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019, din 07.11.2017

Decizie nr. 500201/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP
Decizia nr. 500201/2017 privind aprobarea Normelor nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor private de libertate

Normele din 03.10.2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP
Normele nationale în domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor private de libertate din 03.10.2017

Decizie nr. 73/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 73/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Cluj – Sectia civila în vederea dezlegarii urmatoarei probleme de drept

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 915 din 22 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 915/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 220/2017, Parlamentul României
Legea nr. 220/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publica a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fara constructii aflate în proprietatea publica a statului

Decretul nr. 1009/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1009/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publica a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fara constructii aflate în proprietatea publica a statului

Legea nr. 221/2017, Parlamentul României
Legea nr. 221/2017 privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea

Decretul nr. 1010/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1010/2017 pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea

Decretul nr. 1011/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1011/2017 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învatamânt

Hotarâre nr. 95/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 95/2017 pentru modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative în domeniul justitiei

Decizie nr. 542/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 542/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

Ordinul nr. 1088/2017, Ministerul Turismului
Ordinul nr. 1088/2017 privind legitimatiile de control

Decizie nr. 6/2017, Colegiul Medicilor Dentisti din România – CMDR
Decizia nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educatie medicala continua pentru medicii dentisti si pentru aprobarea Regulamentului de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din România

Hotarâre nr. 105/2017, Camera Auditorilor din România – CAR
Hotarârea nr. 105/2017 pentru modificarea si completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 916 din 22 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 916/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 689/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 689/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Petre Neacsa a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

Decizie nr. 690/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 690/2017 privind aplicarea mobilitatii doamnei Georgeta Gavrila din functia publica de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat în functia publica temporar vacanta de secretar general al Ministerului Transporturilor

Decizie nr. 691/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 691/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Decizie nr. 692/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 692/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Marilena Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

Decizie nr. 693/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 693/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de catre domnul Evelin Marcel Hristu

Decizie nr. 694/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 694/2017 privind revocarea domnului Bogdan Petru Alexa din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Decizie nr. 695/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 695/2017 privind numirea domnului Daniel Liviu Zdrânc în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Decizie nr. 696/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 696/2017 privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Ordinul nr. 1044/2017, Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS
Ordinul nr. 1044/2017 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

Ordinul nr. 1045/2017, Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS
Ordinul nr. 1045/2017 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

Ordinul nr. 2679/2017, Ministerul Justitiei – MJ
Ordinul nr. 2679/2017 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

Ordinul nr. 2680/2017, Ministerul Justitiei – MJ
Ordinul nr. 2680/2017 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 917 din 22 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 917/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 1598/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. /15982017 privind sanctionarea Societatii POLY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Ordinul nr. 144/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 144/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitatile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne si a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si încetarea aplicabilitatii unor dispozitii din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport în Ministerul Afacerilor Interne

comentarii
Articolul precedentPașaportul electronic simplu, valabil timp de 10 ani
Articolul următorCum se va cumula pensia cu alte venituri
Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here