În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 903 din 17 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 903/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 214/2017, Parlamentul României
Legea nr. 214/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleara din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

Acord din 31.05.2017, Guvernul României
Acordul dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleara din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

Decretul nr. 985/2017, Presedintele României
Decretul nr. 985/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleara din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

Decretul nr. 998/2017, Presedintele României
Decretul nr. 998/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 988/2017, Presedintele României
Decretul nr. 988/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Sarajevo la 6 decembrie 2016

Decretul nr. 989/2017, Presedintele României
Decretul nr. 989/2017 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii României la Protocolul referitor la privilegiile si imunitatile Autoritatii Internationale privind Spatiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

Decretul nr. 993/2017, Presedintele României
Decretul nr. 993/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 994/2017, Presedintele României
Decretul nr. 994/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 995/2017, Presedintele României
Decretul nr. 995/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 996/2017, Presedintele României
Decretul nr. 996/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 997/2017, Presedintele României
Decretul nr. 997/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 999/2017, Presedintele României
Decretul nr. 999/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 1000/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1000/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 1001/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1001/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 1002/2017, Presedintele României
Decretul nr. 1002/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Hotarâre nr. 814/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 814/2017 privind sistarea definitiva a unor lucrari aferente obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

Hotarâre nr. 815/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 815/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

Ordinul nr. 1365/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1365/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Visina Noua din judetul Olt

Hotarâre nr. 106/2017, Camera Auditorilor din România – CAR
Hotarârea nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, si derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala, aprobat prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

Circulara nr. 20/2017, Banca Nationala a României – BNR
Circulara nr. 20/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nasterea lui Vintila I. C. Bratianu

Ordinul nr. 370/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 370/2017 pentru modificarea Procedurii privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare si a stabilirii masurilor agropedoameliorative, necesare realizarii amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 125/2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 904 din 17 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 904/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 812/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 812/2017 privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si transmiterea acestuia în folosinta cu titlu gratuit Comitetului Olimpic si Sportiv Român

Ordinul nr. 136/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrana, a Regulilor privind organizarea si functionarea popotelor, a structurii normelor de hrana pentru animalele de serviciu, precum si a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii si pastrarii produselor alimentare, prepararii, transportului si servirii hranei în unitatile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

Ordinul nr. 1380/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. /2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unitati administrativ-teritoriale din judetul Gorj

Decizie nr. 500165/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP
Decizia nr. 500165/2017 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate

Decizie nr. 20/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 20/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Târgu Mures privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedura penala, în sensul stabilirii modalitatii de calcul al termenului de 5 zile în care propunerea de prelungire a arestarii preventive se depune la judecatorul de drepturi si libertati, respectiv daca aceasta este cea prevazuta de dispozitiile art. 269 alin. (2) si (4) din Codul de procedura penala sau cea prevazuta de dispozitiile art. 271 din Codul de procedura penala

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 905 din 17 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 905/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordonanta de urgenta nr. 83/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Ordonanta de urgenta nr. 84/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

Ordinul nr. 1943/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE
Ordinul nr. 1943/2017 pentru publicarea Programului de cooperare culturala între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017

Programul din 22.09.2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
Programul de cooperare culturala între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, din 22.09.2017

Rectificarea din 17.11.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul National Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 mai 2017, si Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 27 octombrie 2017, din 17.11.2017

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here