În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 900 din 16 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 900/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1303/1185/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 1187/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 901 din 16 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 901/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 820/2017 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A..

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 686/2017 privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală;
 • Decizia nr. 687/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Constantin a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății;
 • Decizia nr. 688/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătății.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție;
 • Ordinul ANAF nr. 3077/2017 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 72/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Maramureș – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare și aplicare a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul silvic), prin raportare la alin. (1) și (2) ale aceluiași articol, respectiv dacă în transformarea daunelor cominatorii în dauneinterese instanța este ținută exclusiv de dispozițiile art. 62 alin. (3) din Codul silvic, de cantitatea de masă lemnoasă care poate fi exploatată de o persoană fizică într-un an, ori poate avea în vedere și dispozițiile art. 62 alin. (1) și (2) din Codul silvic, respectiv cantitatea de masă lemnoasă ce poate fi exploatată ca urmare a unui contract de exploatare, și dacă poate avea în vedere și materialele nelemnoase ori produsele cinegetice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 902 din 16 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 902/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 822/2017 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1369/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin;
 • Ordinul ANCPI nr. 1389 privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016;
 • Ordinul MJ nr. 2876/2017 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administrației penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 6/2017 a partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate în data de 5 noiembrie 2017.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here