În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 896 din 10 decembrie 2014 (M.Of. nr. 896/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 506/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 611 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
 • Decizia nr. 511/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Decizia nr. 513/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
 • Decizia nr. 563/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Decizia nr. 572/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 4249/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri;
 • Ordinul MJ nr. 4250/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele profesionale de maiştri militari şi subofiţeri.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 897 din 10 decembrie 2014 (M.Of. nr. 897/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 558/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi, art. 143 alin. (1) cu referire la sintagma “cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei” şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1085/2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 16.843/2013 a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii în perimetrul Colţii Băjeniei, judeţul Argeş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ROCA SISTEM – S.R.L..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 2815/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1835/2014 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MOBIL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1837/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii FINANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1838/2014 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AGORA GROUP – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014, din 10.12.2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 898 din 10 decembrie 2014 (M.Of. nr. 898/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 160/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene;
 • Decretul nr. 824/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 507/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) lit. g) şi h), art. 62, 63 şi 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 • Decizia nr. 525/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 212 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 582/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (11) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 • Decizia nr. 1644/2014 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1836/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Vitali Volcovinski, director general/administrator al Societăţii MOBIL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here