În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 892 din 14 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 892/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 559/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) și art. 104 alin. (2) din Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 805/2017 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu și racord în stația Gura Ialomiței”;
 • Hotărârea nr. 807/2017 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deținerii vizei a titularilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București la 29 august 2017;
 • Memorandumul de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deținerii vizei a titularilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu din 29.08.2017;
 • Hotărârea nr. 809/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care își desfășoară activitatea sub autoritatea consiliilor județene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 3159/2017 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 893 din 14 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 893/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MCIN nr. 2693/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006;
 • Ordinul ANCPI nr. 1379/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj;
 • Ordinul nr. 1364/2017 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 894 din 14 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 894/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 528/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 603/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (4) și ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 3049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte“.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here