În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 89 din 3 februarie 2015 (M.Of. nr. 89/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 1/2015 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 765/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) lit. f) raportat la art. 48 alin. (2) şi art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea partidelor politice nr. 14/2003.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Decizia nr. 50/2015 privind eliberarea domnului Stan Popa din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Decizia nr. 51/2015 privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encuţescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 52/2015 privind numirea domnului Aurel-Sorin Encuţescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului;
 • Decizia nr. 53/2015 privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului;
 • Decizia nr. 54/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Decizia nr. 55/2015 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Decizia nr. 56/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Hotărârea nr. 53/2015 privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile sau ale unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 90 din 3 februarie 2015 (M.Of. nr. 90/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 782/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 1 şi art. 5 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 12/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului;
 • Ordinul MApN nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 91 din 3 februarie 2015 (M.Of. nr. 91/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1/105 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale;
 • Hotărârea nr. 2/2015 privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 695/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3) şi (8), art. 22, art. 25, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1), (4) şi (5) şi ale art. 50 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 760/2014 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) şi (4), art. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) şi art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 54/2015 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice;
 • Hotărârea nr. 55/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
 • Hotărârea nr. 56/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale;
 • Ordinul nr. 89/113/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora;
 • Ordinul nr. 131/90/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here