În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 888 din 13 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 888/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 530/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (2), (5^1), (6) și (8) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 536/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 134/2017 pentru abrogarea liniuței a doua de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94/2017;
 • Ordinul MT nr. 1591/2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian”, ediția 3.0/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 889 din 13 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 889/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 213/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
 • Decretul nr. 984/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
 • Decretul nr. 983/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 410/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 806/2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1291/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice;
 • Ordinul ANCPI nr. 1372/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Brașov;
 • Ordinul nr. 1.537/2.836/1.847/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED – S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A. deține o participație majoritară.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 890 din 13 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 890/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 458/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 13^2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 808/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 324/1379/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone;
 • Ordinul MS nr. 1257/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selecția și evaluarea donatorului de țesuturi și celule, sistemele de alertă și procedurile de urgență, calificarea personalului din băncile de țesuturi și celule, sistemul de calitate, importul și exportul de țesuturi și celule umane, relațiile între băncile de țesuturi și celule și terțe părți.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 891 din 13 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 891/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 212/2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
 • Decretul nr. 982/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 676/2017 privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
 • Decizia nr. 677/2017 privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 678/2017 privind revocarea domnului Constantin Gheorghe din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră;
 • Decizia nr. 679/2017 privind revocarea domnului Iulian Offenberg din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră;
 • Decizia nr. 680/2017 privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră;
 • Decizia nr. 681/2017 privind numirea domnului Vasile Gușatu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ME nr. 1228/2017 privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan“.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 4/2015 privind funcționarea sistemului de plăți TARGET2 – România.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here