În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 885 din 26 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 885/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 294/2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 869/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Legea nr. 295/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
 • Decretul nr. 870/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 640/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 662/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza întâi, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 41 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 706/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale Legii dialogului social nr. 62/2011;
 • Decizia nr. 708/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5638/2015 pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.590/2014;
 • Ordinul MECS nr. 5651/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea la Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.751/2015 din 26,11,2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 886 din 26 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 886/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5602/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal.

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR

 • Iniţiativă legislativă a cetăţenilor potrivit Legii Nr. 189/1999 la proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României – iniţiativă legislativă cetăţenească, 24 ianuarie 2015, din 26.11.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 887 din 26 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 887/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 724/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 726/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4), ale art. 375 şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 945/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
 • Hotărârea nr. 946/2015 privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, în anul 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 888 din 26 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 888/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 672/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 674/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 681/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5696/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “umanist”, specializarea “filologie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar “CRONOS” din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5697/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical de farmacie”, “asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Timişoara;
 • Ordinul MECS nr. 5698/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Louis Pasteur” din municipiul Câmpina;
 • Ordinul MECS nr. 5699/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Cordiana” din municipiul Timişoara;
 • Ordinul MECS nr. 5700/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi;
 • Ordinul MECS nr. 5701/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Mangalia;
 • Ordinul MECS nr. 5702/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Olteniţa.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 889 din 26 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 889/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 104/2015 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 100/2015 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar.

DECRETE

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 307/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 2104/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 102, judeţul Galaţi;
 • Ordinul MADR nr. 2425/2015 pentru aprobarea Procedurii de verificare şi control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here