În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 884 din 4 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 884/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 21/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 15.074/118/2012, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 885 din 4 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 885/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 514/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decizia nr. 572/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1379/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Constantin Daicoviciu din judeţul Caraş-Severin;
 • Ordinul MMAP nr. 1215/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca – Plopu Sărat.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 17/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galaţi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin Încheierea de şedinţă din data de 26 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 805/121/2016/A1.1/a1 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 886 din 4 noiembrie 2016 (M.Of. nr. 886/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 910/2016 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul nr. 911/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 917/2016 pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 434/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 593/2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (1^1)] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 346/2016 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Leahu, secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 
 • Decizia nr. 347/2016 pentru numirea doamnei Niculina Tâlvăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 348/2016 pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 349/2016 privind numirea, prin detaşare, a domnului Petre-Dragoş Voinescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală;
 • Decizia nr. 350/2016 pentru numirea doamnei Carmen-Elena Tatu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 171/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here