În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 881 din 25 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 881/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5800/2015 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 1042/2015 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 882 din 25 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 882/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 289/2015 pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004;
 • Decretul nr. 863/2015 privind promulgarea Legii pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004;
 • Legea nr. 290/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014;
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal din 01.12.2014;
 • Decretul nr. 864/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 692/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5703/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “FEG Education” din municipiul Roşiori de Vede;
 • Ordinul MECS nr. 5704/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Alba Iulia;
 • Ordinul MECS nr. 5705/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Brad;
 • Ordinul MECS nr. 5706/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Braşov;
 • Ordinul MECS nr. 5776/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Planeta Copiilor II” din localitatea Chiajna;
 • Ordinul MECS nr. 5777/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Carol Davila” din municipiul Tecuci;
 • Ordinul MECS nr. 5784/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 883 din 25 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 883/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 607/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5792/2015 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016.

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR

 • Proiect de lege pentru modificarea art. 48 alin. (1) din Constituţia României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 884 din 25 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 884/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 278/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • Decretul nr. 832/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
 • Decretul nr. 868/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
 • Legea nr. 296/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 • Decretul nr. 871/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 301/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 302/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 • Decizia nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 304/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Nicolae Badea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Decizia nr. 305/2015 privind numirea domnului Marcel Ioan Boloş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 306/2015 privind numirea domnului Cristian Buşu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here