20 Februarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 876, 877, 878 şi 879 din 3 decembrie 2014: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 876 din 3 decembrie 2014 (M.Of. nr. 876/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 492/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 493/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MapN nr. 120/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale;
 • Ordinul MapN nr. 124/2014 privind echiparea grefierilor civili de la instanţele militare;
 • Ordinul MapN nr. 125/2014 pentru modificarea art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013;
 • Ordinul nr. 2376/1622/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 139/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1761/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 877 din 3 decembrie 2014 (M.Of. nr. 877/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 805/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 806/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 807/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 808/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 473/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1043/2014 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt;
 • Hotărârea nr. 1044/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping;
 • Hotărârea nr. 1058/2014 privind înfiinţarea Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie “Socola” Iaşi;
 • Hotărârea nr. 1066/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”;
 • Ordinul nr. 574/2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 2793/2014 pentru modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 101/2014, din 03.12.2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 878 din 3 decembrie 2014 (M.Of. nr. 878/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 57/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1051/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014;
 • Hotărârea nr. 1052/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 7 – Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 956/2014 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat – RNEADSM;
 • Ordinul nr. 2073/1623/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor;
 • Ordinul MEN nr. 4869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române;
 • Ordinul MEN nr. 4956/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.489/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit “Lady Bird” din municipiul Timişoara.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 879 din 3 decembrie 2014 (M.Of. nr. 879/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 42/2014 pentru modificarea art. 4 şi a anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale;
 • Hotărârea nr. 43/2014 privind numirea unor membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1078/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 317/2014 pentru stabilirea componenţei Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989;
 • Decizia nr. 318/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Eduard Gabriel Matei;
 • Decizia nr. 319/2014 pentru numirea domnului Virgil Laurenţiu Găman în funcţia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 173/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu