În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 872 din 23 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 872/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 614/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia nr. 616/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 2122/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României;
 • Ordinul MAE nr. 2127/2015 privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei, semnat la Ramallah la 19 octombrie 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 873 din 23 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 873/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 653/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • Decizia nr. 657/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 661/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1091/2015 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vâlcăneşti, judeţul Prahova;
 • Ordinul MECS nr. 5629/2015 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2015-2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 874 din 23 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 874/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 285/2015 pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole;
 • Decretul nr. 859/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole;
 • Legea nr. 287/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015;
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare din 26.03.2015;
 • Decretul nr. 861/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 570/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 35/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 875 din 23 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 875/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 286/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război;
 • Decretul nr. 860/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 299/2015 privind numirea domnului Dan Dumitru Suciu în funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1192/2015 privind modul de organizare şi exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea – zona faleză;
 • Ordinul MECS nr. 5613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 17 din 5 octombrie 2015 privind Dosarul nr. 14/2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here