În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 867 din 20 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 867/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1212/2015 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
 • Ordinul MADR nr. 2346/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale;
 • Ordinul MFE nr. 3123/2015 privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, şi a instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 868 din 20 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 868/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 629/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMFPSPV nr. 2190/2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 713/2013 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 869 din 20 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 869/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 665/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2721 din Codul penal din 1969;
 • Decizia nr. 666/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 715/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 24/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie prin Încheierea de şedinţă din data de 24 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 156/315/2015, având ca obiect apelul declarat de inculpatul G.M. împotriva Sentinţei penale nr. 119 din 26 martie 2015, pronunţată de Judecătoria Târgovişte, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la “conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 din Codul penal”.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa nr. 4 din Legea nr. 249/2015, din 20.11.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 870 din 20 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 870/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 284/2015 privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust;
 • Decretul nr. 858/2015 pentru promulgarea Legii privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 667/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportate la cele ale art. 426 lit. a) din acelaşi cod şi ale art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 668/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;
 • Decizia nr. 669/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 943/2015 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1408/2015 privind înfiinţarea unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute;
 • OrdinulMFP  nr. 3832/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 871 din 20 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 871/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 586/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 • Decizia nr. 596/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 • Decizia nr. 597/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la această lege;
 • Decizia nr. 646/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here