În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 867 din 28 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 867/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 56/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1046/2014 pentru modificarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS. nr. 1406/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 7/2014 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile prezidenţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 868 din 28 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 868/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFE nr. 1145/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”;
 • Ordinul MC nr. 2780/2014 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 92/2014 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă ASOCIAŢIA OPERA TEOLOGICĂ ORTODOXĂ – AOTO.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 869 din 28 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 869/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 695/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 696/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 697/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 698/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 699/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 700/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 701/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 702/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 703/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 704/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 705/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 706/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 707/2014 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 708/2014 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 709/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 710/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 711/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 712/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 713/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decret ul nr. 714/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 715/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 716/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1057/2014 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova din data de 30 noiembrie 2014, de către elevii şi studenţii care studiază în România.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 312/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Decizia nr. 313/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Decizia nr. 314/2014 pentru eliberarea domnului Nicolae Gheorghe din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 315/2014 pentru numirea domnului Nicolae Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 316/2014 pentru eliberarea domnului Mircea-Dan Geoană din funcţia de Înalt Reprezentant al Primului-Ministru pentru promovarea proiectelor economice, strategice şi diplomaţie publică şi pentru abrogarea art. 4 din Decizia prim-ministrului nr. 39/2014 privind organizarea activităţii în domeniul promovării proiectelor economice strategice şi diplomaţiei publice în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 870 din 28 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 870/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 717/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 718/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 719/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 720/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 721/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 722/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 723/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 724/2014 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 725/2014 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 726/2014 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 727/2014 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 728/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 729/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 730/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 731/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 732/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 733/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 • Decretul nr. 734/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 • Decretul nr. 735/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 • Decretul nr. 736/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 • Decretul nr. 737/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 738/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea, în rezervă, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 739/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea, în rezervă, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 740/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea, în rezervă, din Ministerul Apărării Naţionale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 871 din 28 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 871/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 741/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea, în rezervă, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 742/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea, în rezervă, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 743/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea, în rezervă, din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 744/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 745/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 746/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 747/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 748/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 749/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 750/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 751/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 752/014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 753/2014 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în rezervă, unui comandor în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 754/2014 privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea, în rezervă, unui comandor în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 755/2014 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 756/2014 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 757/2014 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele, în rezervă, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 758/2014 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele, în rezervă, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 759/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în rezervă, a unui general-maior cu două stele, în rezervă, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 760/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 761/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea, în rezervă, din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 762/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 763/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 764/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 765/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 766/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 767/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 768/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 769/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 770/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 872 din 28 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 872/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 772/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 771/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 773/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 774/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 775/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 776/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 778/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 777/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 780/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 779/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 781/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 782/2014 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea, în rezervă, din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Decretul nr. 783/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Decretul nr. 784/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Decretul nr. 785/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Decretul nr. 786/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Decretul nr. 787/2014 privind înaintarea în gradul profesional de chestor-şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 788/2014 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 789/2014 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 790/2014 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 791/2014 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 792/2014 privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 793/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 794/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 795/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 796/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 798/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 797/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 799/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 800/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 873 din 28 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 873/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Hotărârea nr. 1029/2014 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 1033/2014 privind plata contribuţiei României pentru anul 2014 la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, în Ucraina.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Decretul nr. 801/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 802/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 804/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare din Ministerul Justiţiei;
 • Decretul nr. 803/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here