În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 861 din 19 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 861/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 591/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 288/2015 privind eliberarea domnului Sebastian Ioan Hotca, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 290/2015 privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 • Decizia nr. 292/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Narcis Cătălin Beciu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Decizia nr. 293/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului George Octavian Turtoi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1716/2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1045/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006;
 • Hotărârea nr. 1046/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012;
 • Hotărârea nr. 1047/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007;
 • Hotărârea nr. 1048/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006;
 • Hotărârea nr. 1049/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006;
 • Hotărârea nr. 1050/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006;
 • Hotărârea nr. 1051/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012;
 • Hotărârea nr. 1052/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 20/2015 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 862 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 862/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 799/2015 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 5/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007;
 • Decizia nr. 13/2015 pentru modificarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 863 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 863/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 280/2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013;
 • Decretul nr. 845/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013;
 • Legea nr. 281/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei;
 • Decretul nr. 846/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei;
 • Legea nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
 • Decretul nr. 847/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
 • Legea nr. 283/2015 pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;
 • Decretul nr. 848/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 627/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;
 • Decizia nr. 628/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 lit. d) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 942/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 864 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 864/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 618/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia nr. 619/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2562 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decizia nr. 655/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) teza finală din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 16/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, şi anume stabilirea înţelesului termenului “nevăzător”.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 1024/2015 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 865 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 865/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 624/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 625/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) şi (9) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 929/2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 245/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 91/2015.

ACTE ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Ordinul nr. 140/2015 privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 866 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 866/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
 • Decretul nr. 862/2015 pentru promulgarea Legii privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 98/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu – UE şi ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic – JOIN (2015) 22;
 • Hotărârea nr. 99/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Acţiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acţiuni umanitare eficace, bazate pe principii – COM (2015) 419.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 609/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 617/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 896/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unei construcţii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here