În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 860 din 1 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 860/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 963/2017, Presedintele României
Decretul nr. 963/2017 privind rechemarea unui ambasador

Hotarâre nr. 2/2017, Plenul Curtii Constitutionale
Hotarârea nr. 2/2017 privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în fata Curtii Constitutionale

Decizie nr. 24/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov, Sectia penala, în Dosarul nr. 14.607/197/2016, prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal si art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: daca “în ipoteza savârsirii unei noi infractiuni intentionate în termenul de supraveghere al amânarii aplicarii unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnarii pentru noua infractiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicarii pedepsei pentru aceasta, fara revocarea amânarii aplicarii pedepsei anterioare”

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 861 din 1 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 861/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 359/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 359/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Decizie nr. 663/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 663/2017 privind numirea domnului Robert Rucareanu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Ordinul nr. 6509/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activitati din cadrul prioritatilor de investitii 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 7/c – Dezvoltarea si îmbunatatirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) si cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne si maritime, porturile, legaturile multimodale si infrastructura aeroportuara, pentru promovarea mobilitatii regionale si locale durabile si 8/b – Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

Ordinul nr. 2792/2017, Ministerul Justitiei – MJ
Ordinul nr. 2792/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar

Regulamentul din 19.10.2017, Ministerul Justitiei – MJ
Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar din 19.10.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 862 din 1 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 862/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 221/2017, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN
Ordinul nr. 221/2017 pentru aprobarea Normei privind cerintele de autorizare a activitatii de transport de materiale radioactive

Ordinul nr. 2694/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
Ordinul nr. 2694/2017 cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budisteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul Bucuresti, clasat în Lista monumentelor istorice la pozitia 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum si pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute

Hotarâre nr. 113/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 113/2017 privind contul de executie a bugetului Senatului pe anul 2016

Norma din 09.10.2017, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN
Norma privind cerintele de autorizare a activitatii de transport de materiale radioactive din 09.10.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 863 din 1 noiembrie 2017 (M.Of. nr. 863/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 204/2017, Parlamentul României
Legea nr. 204/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

Decretul nr. 959/2017, Presedintele României
Decretul nr. 959/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

Legea nr. 205/2017, Parlamentul României
Legea nr. 205/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

Decretul nr. 960/2017, Presedintele României
Decretul nr. 960/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile

Legea nr. 206/2017, Parlamentul României
Legea nr. 206/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Decretul nr. 961/2017, Presedintele României
Decretul nr. 961/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Legea nr. 207/2017, Parlamentul României
Legea nr. 207/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Decretul nr. 962/2017, Presedintele României
Decretul nr. 962/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Hotarâre nr. 78/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 78/2017 privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2016

Hotarâre nr. 782/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 782/2017 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sanatatii, prin unitatile din subordine, precum si trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here