21 Februarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 86, 87, 88, 89 şi 90 din 30 ianuarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 86 din 30 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 86/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 21/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 noiembrie 2017 și la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003;
 • Hotărârea nr. 22/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1150/2018 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populație transformate în depozite la Trezoreria Statului;
 • Ordinul MAE nr. 156/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni;
 • Ordinul MEN nr. 5671/2017 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitatea de Centru Național Europass în România.

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 • Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea modificării și completării Normei,,Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață” (NI-ASR-07-VII/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 39/2017;
 • Hotărârea nr. 2/2018 pentru aprobarea modificării și completării Normei “Asigurarea creditelor la export pe termen mediu și lung și a investițiilor românești de capital în străinătate, în numele și în contul statului” (NI-ASR-05-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 219/2017;
 • Hotărârea nr. 3/2018 pentru aprobarea modificării Normei “Asigurarea garanțiilor de export în numele și în contul statului” (NI-ASR-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 21/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 87 din 30 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 87/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 567/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 1, art. 3 teza a doua și art. 4-10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său;
 • Decizia nr. 575/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 25/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 5/2018 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a lignitului din perimetrul Ilova, județul Caraș-Severin;
 • Ordinul MADR nr. 25/2018 privind recunoașterea Asociației Organizația Interprofesională pe Produs “Cereale, Oleaginoase și Produse Derivate” (O.I.P.C.O.P.D.) ca organizație interprofesională pe filiera cereale și pe filiera oleaginoase;
 • Ordinul ANAF nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 16/2018 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 88 din 30 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 88/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 19/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
 • Hotărârea nr. 20/2018 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 4/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara;
 • Ordinul MS nr. 6/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 89 din 30 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 89/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 589/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 35/2018 pentru eliberarea domnului Bogdan Gheorghe Trif din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 90 din 30 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 90/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 680/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 36/2018 privind eliberarea domnului Vicențiu Dorin Gavril Știr, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;
 • Decizia nr. 37/2018 privind numirea domnului Darius-Bogdan Vâlcov în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 38/2018 privind numirea domnului Ioan Ștefan Groza în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu