În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 856 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 856/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 934/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Hotărârea nr. 936/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 147/2015 pentru modificarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013;
 • Ordinul MT nr. 1174/2015 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română;
 • Ordinul MT nr. 1213/2015 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier;
 • Ordinul MC nr. 2732/2015 pentru acreditarea Muzeului “Casa Mureşenilor” Braşov.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 3321/2015 privind sancţionarea Societăţii DIANA CLAIMS ADJUSTER’S BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 857 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 857/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 268/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 816/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 583/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 289/2015 privind eliberarea domnului Ioan Uţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 291/2015 pentru eliberarea domnului Dan Popescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • Decizia nr. 294/2015 privind eliberarea domnului Adrian Dumitru Bughiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului;
 • Decizia nr. 295/2015 privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Decizia nr. 296/2015 privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul MFP nr. 3826/2015 pentru modificarea art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice – aparat central şi al unităţilor subordonate;
 • Ordinul MECS nr. 5681/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat „Muzică“ în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Transilvania“ din Braşov;
 • Ordinul MECS nr. 5682/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat „Teatru şi artele spectacolului“ în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu;
 • Ordinul MECS nr. 5684/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat „Muzică“ în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Ordinul MECS nr. 5683/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat „Psihologie“ în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 • Comunicatul nr. 3/2015 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 12/2015 privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 287/2015 privind eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 858 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 858/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 621/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 623/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 935/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul INS nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016;
 • Ordinul MT nr. 1197/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 859 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 859/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 13/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 noiembrie 2015.

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 602/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 298/2015 pentru numirea domnului Ion Moraru în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 297/2015 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 3830/2015 pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu“ 2007-2013;
 • Ordinul MFE nr. 3144/2015 pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu“ 2007-2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 860 din 18 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 860/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 100/2015 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5685/2015 privind aprobarea domeniului de doctorat „Arhitectură“ în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea „Politehnica“ din Timişoara.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here